Thông tin thêm về 5G

Để tìm hiểu thêm về 5G, hãy truy cập trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của chúng tôi.

Để biết thêm về chiến lược 5G của FCC, bao gồm cả video Chủ tịch Pai thảo luận về các kế hoạch của Ủy ban, hãy truy cập trang 5G FAST Plan của FCC (Trang web tiếng Anh).

Bạn có thể đã thấy các quảng cáo cung cấp các thiết bị di động và dịch vụ 5G mới nhất. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với các thiết bị 4G và 3G?

Nếu thiết bị di động của bạn đã cũ nhiều năm, thì có thể nó thuộc nhóm 43,7 triệu (Trang web tiếng Anh) thiết bị chỉ có thể sử dụng dịch vụ 3G. Nếu vậy, bạn có thể cần phải nâng cấp thiết bị của mình nếu nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có kế hoạch tắt mạng 3G. Các nhà cung cấp dự kiến sẽ duy trì mạng 4G khi họ đang đầu tư vào việc triển khai 5G, vì vậy các thiết bị 4G của bạn sẽ vẫn tiếp tục hoạt động.

Kế hoạch và quyết định thời gian tạm ngưng dịch vụ 3G sẽ khác nhau tùy vào công ty. Hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để biết thêm thông tin. Nâng cấp lên một thiết bị mới thường là việc duy nhất bạn cần làm để duy trì kết nối.

Hãy lưu ý rằng điện thoại không phải là thiết bị duy nhất dựa vào kết nối di động. Máy tính bảng, hệ thống an ninh gia đình, thiết bị y tế và các sản phẩm có kết nối khác có thể đang sử dụng dịch vụ mạng 3G. Và đừng quên về các thiết bị sử dụng kết nối di động là dự phòng khi mạng internet có dây gặp sự cố. Nếu thiết bị không nói rõ, hãy liên hệ với công ty hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để xác nhận kết nối của thiết bị.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, October 21, 2020