Higit Pang Impormasyon Tungkol sa 5G

Para matuto pa tungkol sa 5G, bisitahin ang aming page ng Mga Madalas Itanong (Mga FAQ).

Para makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa estratehiya sa 5G ng FCC, kasama ang video ni Chairman Pai kung saan tinatalakay niya ang mga plano ng Komisyon, bisitahin ang page na 5G FAST Plan ng FCC (sa English).

Malamang na nakakita ka na ng mga ad na iniaalok ang mga pinakabagong serbisyo at mobile device na gumagamit ng 5G. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa mga device na gumagamit ng 4G at 3G?

Kung ilang taon mo nang ginagamit ang iyong mobile device, maaaring isa ito sa 43.7 milyon (sa English) na nakakagamit lang ng serbisyo ng 3G. Kung oo, maaaring kailanganin mong palitan ang iyong device kung pinaplano ng iyong mobile provider na isara ang kanilang mga 3G network. Inaasahang pananatilihin ng mga provider ang kanilang mga 4G network habang namumuhunan sila sa pag-deploy ng 5G, kaya dapat na patuloy na gagana ang iyong mga 4G device.

Magkakaiba depende sa kumpanya ang mga plano at timing para i-phase out ang mga serbisyo ng 3G. Direktang makipag-ugnayan sa iyong mobile provider para makakuha ng higit pang impormasyon. Kadalasang ang paggamit lang ng mas bagong device ang kakailanganin mo para manatiling konektado.

Tandaang hindi lang mga telepono ang mga device na nakadepende sa mga cellular na koneksyon. Maaaring gumagamit din ng mga serbisyo ng 3G network ang mga tablet, system ng seguridad sa bahay, medikal na device, at iba pang nakakonektang produkto. At huwag mong kakalimutan ang mga device na gumagamit ng cellular na pagkakonekta bilang back-up kapag nawalan ng naka-wire na koneksyon sa internet. Kung walang label ang device, makipag-ugnayan sa sumusubaybay na kumpanya o sa iba pang provider ng serbisyo para kumpirmahin kung paano kumokonekta ang device na iyon.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, October 21, 2020