Paglalarawan at Layunin

Tanong: Bakit may Speed Test App ang FCC?
Sagot: Ang app ay nagbibigay data para sa pagsisikap ng Programa ng Pagsukat sa Broadband sa America ng FCC na sukatin ang ating mobile-performance, isang inisyatiba para makakuha ng kinna-crowdsource na data sa performance ng cellular network sa buong United States. Ang mobile performance testing software ng FCC, na ginawa sa tulong ng SamKnows Inc. (sa English), ay gumagamit ng teknolohiyang sa smartphone para mangolekta ng data tungkol sa performance ng broadband, at pinakamataas ang priyoridad na ibinibigay nito sa pagprotekta sa privacy ng mga kalahok. Ang naka-anonymize na data ay libreng makukuha (MBA-Mobile Data (sa English)) ng mga consumer, akademiko, mambababatas, at sino pa mang interesadong partido.

Tanong: Ano ang tawag sa FCC mobile app at saan ko ito makukuha?
Sagot: Tinatawag itong FCC Speed Test app, at available ito sa Google Play Store para sa mga Android device (sa English), na pina-publish ng developer nito na "FCCAPPs," o sa Apple App Store para sa mga iOS device, na pina-publish ng SamKnows (sa English), ang developer nito. Hanapin ang "FCC Speed Test" sa alinmang store.

Tanong: Hindi ba mayroon nang iba pang available na speed test?
Sagot: May iba pang mga speed test app. Ang FCC Speed Test mobile application ay nakakatulong sa FCC na tuparin ang isang pag-aatas ng Kongreso na mangolekta at bigyan ang mga mamamayan ng America ng libre, bukas, at transparent na impormasyon tungkol sa performance ng mobile broadband sa buong United States. Maaaring hindi ihayag sa publiko ng ibang mga speed test ang kanilang mga paraan ng pangongolekta, maaari silang magpataw ng mga bayarin para sa malawakang pag-access sa data na kinokolekta nila, at maaari nilang ilihim ang mga detalye ng pagsukat.

Tanong: Bakit ko kailangang i-download ang app?
Sagot: Bilang isang boluntaryong nag-aambag sa pagsisikap na ito, nakakakuha ka ng impormasyon tungkol sa performance ng broadband ng mga network na ginagamit mo. Bilang karagdagan, tulad ng anumang kina-crowdsource na pagsisikap na magsukat, kapag mas maraming boluntaryong kalahok, mas maganda ang kalidad ng makukuhang data, na mas tumpak at kumakatawan sa totoong performance ng network na nararanasan ng mga consumer. Ang pinagsama-sama at naka-anonymize na data ay makapagbibigay-alam sa mga consumer at sa industriya, at maaari itong humantong sa mas magandang performance ng mobile broadband para sa bansa. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap mo at ng iba pang boluntaryo, makakakuha ang mga mamamayan ng America ng tumpak, walang kinikilingan, at bukas na pagsusuri sa performance ng mobile broadband.

Tanong: Libre ba ang app?
Sagot: Bagama't libre ang mismong application, ang ipinapadalang data ng app ay mabibilang sa anumang limitasyon sa paggamit ng data para sa inyong service plan. Para matiyak na kaunti lang ang data na ginagamit ng app, nililimitahan ng default na setting ng app ang paggamit ng data nito nang hindi lalampas sa 100 MB kada buwan, na maliit na bahagi lang ng maraming data plan. Puwedeng baguhin ng mga user ang setting ng limitasyon sa data sa app.

Tanong: Bakit kasama ang mga nakaiskedyul na pagsusuri sa Android app?
Sagot: Nakakatulong itong magbigay ng mas tumpak na pagsusuri sa tipikal na performance ng network. Ang mga naka-randomize na pagsusuring isinasagawa sa iba't ibang yugto ng panahon at lokalidad ay nagbibigay ng mas statistically valid na paraan ng pangongolekta ng data. (Puwede mong i-disable ang mga nakaiskedyul na pagsusuri sa background sa kung gusto mo o kung makakasagabal ang mga ito sa performance ng device.)

* TANDAAN: Hindi puwedeng isagawa ang mga nakaiskedyul na pagsusuri sa mga Apple device dahil sa mga feature na panseguridad ng iOS. Bilang resulta, ang manual na on-demand na pagsusuri ang nag-iisang opsyon para sa mga naturang device.

Privacy

Tanong: Ano ang kinokolektang personal na data?
Sagot: Gumagawa ang FCC ng malalaking hakbang para matiyak ang privacy at pagiging kumpidensyal ng mga volunteer para sa programang ito. Walang kinokolektang impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan. Gumagamit din kami ng mga paraan para masiguro ang privacy na binuo at sinuri ng Federal Trade Commission at mga pang-akademikong mananaliksik para matiyak na naka-anonymize ang anumang data na potensyal na makatukoy ng mga partikular na smartphone (hal., lokasyon at mga time stamp). Nagsusumikap ang FCC na matiyak na network data lang ang kinokolekta at ginagawang available sa publiko.

Tanong: Anong impormasyon ang kinokolekta ninyo?
Sagot: Itinatala sa handset ang data na nauugnay sa mga katangian ng radyo ng handset, impormasyon tungkol sa uri ng handset at bersyon ng operating, mga coordinate sa GPS na available mula sa handset sa oras na isinagawa ang pagsusuri, petsa at oras ng pagsubaybay, at mga resulta ng mga aktibong pagsusuri. Ipinapadala ang mga file sa mga storage server nang may mga regular na agwat pagkatapos kumpletuhin ang mga pagsusukat ng aktibong pagsusuri.

Paggamit sa App

Tanong: Ano ang mga uri ng device na magagamit ko para patakbuhin ang application na ito?
Sagot: Idinisenyo ang application para tumakbo sa mga operating system ng Android at iOS, gaya ng mga smartphone at tablet.

Tanong: Paano ko patatakbuhin ang mga pagsusuri?
Sagot: Buksan ang app at i-click ang "Simulan ang pagsusuri."

Tanong: Puwede ko lang bang isagawa ang isa sa mga pagsusuri?
Sagot: I-on/off ang alinman sa mga asul na switch na nasa pangunahing screen ng Pagsusuri at magagawa mong pumili ng mga partikular na isasagawang pagsusuri.  Sabay na ginagawa ang mga pagsusuri sa "Latency," "Jitter," at "Nawalang packet" at puwede lang i-on o i-off ang mga ito bilang isang grupo.

Tanong: Paano ko malilimitahan ang nagagamit na data para hindi ako lumampas sa aking data plan?
Sagot: Pumunta sa mga setting at piliin ang "Mobile data" para mapili kung gaano karaming data ang magagamit ng app kada buwan.

Tanong: Ayokong gumawa ng anumang pagsusuri sa background ang app. Paano ko idi-disable ang mga ito?
Sagot: Para i-disable ang mga pagsusuri sa background sa isang Android device, pumunta sa "Taga-iskedyul ng pagsusuri" sa ilalim ng mga setting at i-off ang switch na "Payagan ang paminsan-minsang pagsusuri sa background." Pakitandaang lubos na nakadepende ang tagumpay ng programa sa mga pagsusuri sa background para maibigay sa publiko ang pinakakumpletong impormasyon tungkol sa performance ng imprastraktura ng mobile broadband ng bansa.

Hindi sinusuportahan ng mga Apple device ang pagsusuri sa background.

Tanong. Paano ko aalisin ang app?
Sagot. Maaaring i-uninstall ng mga user ang application anumang oras sa pamamagitan ng karaniwang paraan ng pag-uninstall sa application ng kanilang smartphone.

Mga Resulta mula sa Iyong Device

Tanong: Paano ko makikita ang mga partikular na resulta para sa aking device?
Sagot: Piliin ang "Mga Chart" sa menu bar. Makikita mo doon ang pang-araw-araw na buod ng mga resulta ng pagsusuri, na pinaghihiwalay ng "Pag-download," "Pag-upload," "Latency," at "Pagkawala ng Packet." Bilang karagdagan sa chart ng mga pagsusuri mo, makakakita ka rin ng isang listahang ibinubuod ang mga resulta ng iyong pinakabagong pagsusuri.

Tanong: Paano ko makikita ang mga detalye ng isang partikular na pagsusuri?
Sagot: Kung gusto mong makita ang mga buong resulta ng isang partikular na pagsusuri, mag-tap sa alinman sa mga resulta ng pagsusuri sa ibaba ng chart. Pindutin ang pabalik na arrow para bumalik sa chart.

Tanong: Paano ko makikita ang mga average para sa mahigit sa isang linggo?
Sagot: Piliin ang arrow sa tabi ng "Hanay ng petsa." Hahayaan kang pumili ng iba't ibang yugto ng panahon ng isang menu ("Araw," "Linggo," "Buwan," o "Taon").

Tanong: Ano ang koneksyon ng mobile na sinusuri ng app?
Sagot: Susuriin ng app ang performance ng broadband ng koneksyon (cellular o Wi-Fi) na aktibo kapag isinasagawa ang isang pagsusuri. Makikita mo kung ano ang ginamit na koneksyon ng network sa anumang ibinigay na pagsusuri sa pamamagitan ng pagbubukas sa drop-down menu na "Iyong koneksyon sa internet" sa mga naka-archive na resulta. Tiyaking idi-disable mo ang Wi-Fi bago magsuri kung gusto mong suriin ang cellular na performance.  Makikita mo ang mga pagsusuri sa iba't ibang network sa pamamagitan ng pagpili sa drop-down menu na "Source ng data" sa ilalim ng "Mga Tsart." Mula roon, piliin ang "Lahat," "Mobile," "Wi-Fi," o mga partikular na teknolohiya o SSID ng mga Wi-Fi network kung saan ka nakakonekta sa mga pagsusuring isinagawa mo dati.

Sa kaso ng mga cellular network, maa-access lang ang Internet sa pamamagitan ng imprastraktura ng cellular network provider at sinasalamin ng mga pagsusuri ng performance ang gawi ng imprastrakturang iyon.

Gamit ang mga Wi-Fi network, pinagsasama ng pinagsanib na performance ng access point ng Wi-Fi at nakapirming network ng Internet service provider sa pangkalahatang pagsusuri sa performance ng network.  Samakatuwid, maaaring hindi salaminin ng mga resulta ng pagsusuri sa Wi-Fi ang makukuhang performance sa nakapirming network ng Internet service provider.

Teknikal na Suporta at Feedback

Tanong: Nagkakaproblema ako, paano ako makakakuha ng teknikal na suporta?
Sagot: Para sa teknikal na suporta para sa app, makipag-ugnayan sa community@samknows.com.

Tanong: Paano ako makakapagbahagi ng feedback tungkol sa app?
Sagot: Tinatanggap at hinihikayat ang iyong feedback. Paki-review ang app sa Google Play at Apple App Store, at ipadala rin ang iyong feedback sa feedback-mba@fcc.gov.

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, October 15, 2020