Check List para sa Pagtawag sa Ibang Bansa

Check List para sa Pagtawag sa Ibang Bansa

Alamin sa iyong service provider para sa long distance kung paano mag-dial para sa ibang bansa mula sa U.S.

Ang paraan ng pagtawag sa Canada at sa karamihan ng bansa sa Caribbean ay pareho sa paraan ng domestic long distance na pagtawag. I-dial lang ang 1, area code, at ang numero na sinusubukan mong tawagan. Upang tumawag sa telepono na nasa ibang bansa, i-dial ang 011, at pagkatapos ay i-dial ang code para sa bansang tinatawagan mo, ang area o city code, at ang numero ng telepono. Halimbawa, kung sinusubukan mong tumawag sa Brazil (country code 55), sa lungsod ng Rio de Janeiro (city code 21), ida-dial mo ang 011 - 55 - 21 - XXXX-XXXX. Gumagamit ang mga bansa ng ilang iba't ibang digit para sa mga area/city code at numero ng telepono. Huwag nang magbigla kung ang numerong sinusubukan mong tawagan ay may humigit-kumulang tatlo at may dagdag pang pitong digit. Tumawag sa o bisitahin ang web site ng iyong service provider upang malaman ang country code at area/city code, o kung ang iyong provider ay may ibang tagubilin para sa mga tawag sa ibang bansa. Makakakita ka rin ng mga country code (sa Ingles) sa website ng ITU.

Alamin kung iba ang proseso ng pag-dial para sa pagtawag sa mobile phone, at kung mas mahal ang pagtawag sa mobile kumpara sa pagtawag sa landline phone.

Sa ilang bansa, may ibang paraan para sa pagtawag sa numero ng mobile phone. Halimbawa, kapag tumatawag sa mobile phone sa Mexico, dapat kang magdagdag ng '1' sa country code. Samakatuwid, kung tumatawag ka sa isang mobile sa Mexico City, Mexico (country code 52, at city code 55), 011 - 52 - 1 - 55 - XXXX-XXXX ang dapat mong i-dial.

Gayundin, sa ilang bansa, mas mahal tumawag sa isang numero ng mobile kumpara sa numero ng telepono na landline (fixed). Kung pinag-iisipan mong tumawag sa isang numero ng mobile, tanungin ang iyong service provider tungkol sa proseso at mga rate ng pag-dial. Pag-isipan ang pagtawag sa landline na telepono, kung maaari itong gawin.

Pag-isipan ang kabuuang gastusin ng mga plan sa pagtawag sa ibang bansa bago ka mag-sign up.

Kung plano mong magsagawa ng mga regular na tawag sa ilang partikular na bansa, tanungin sa iyong service provider kung may mga plan sa diskwento para dito. Tandaan na kapag nag-sign up ka para sa isang plan, ang kabuuang gastusin ay posibleng mas maging malaki kumpara sa naka-advertise na rate. Halimbawa, kung regular kang tumatawag sa India, maaaring mainam na mag-sign up para sa isang plan sa international long distance na nakaangkop sa India. May long distance provider na nag-aalok ng plan sa halagang $9.99 kada buwan. Kung kukunin mo ang plan na iyon, maaari kang tumawag sa India sa loob ng 60 minuto kada buwan nang hindi nagbabayad ng rate na kada minuto. Kung lalampas ka sa limitasyong iyon, magbabayad ka lang ng $0.17 kada minuto. Upang makuha ang rate na iyon, kailangan mo ring mag-sign up para sa isang plan sa domestic long distance, na nagsisimula sa presyong $5.00 kada buwan. Ang ibig sabihin, ang iyong kabuuang buwanang bayarin para sa pagtawag sa India ay magiging $14.99. Samakatuwid, kung ang iyong mga tawag sa India ay aabot nang 60 minuto kada buwan, at alinsunod sa plan, magbabayad ka ng humigit-kumulang $0.25 kada minuto, na mas mura kumpara sa karaniwan at walang plan na rate na nagkahalaga ng $6.67 kada minuto. Ngunit kung kukunin mo ang plan at tumawag lang nang 15 minuto kada buwan, magbabayad ka ng humigit-kumulang $1.00 kada minuto, na maaaring mas mahal kumpara sa ibang opsyon.

Maghanap ng mga mas murang alternatibo para sa pagtawag sa ibang bansa mula sa U.S., gaya ng paggamit ng prepaid na calling card, iyong mobile phone, o isang serbisyo na Internet-based.

Kung ikaw man ay gagawa lang ng kaunting tawag sa ibang bansa, o plano mong tumawag nang regular, pag-isipan ang pagbili ng calling card para sa ibang bansa. Maaaring mas mababa ang mga rate kumpara sa mga rate na iniaalok ng mga long distance provider. Higit pa rito, maaari mong paunang bayaran ang mga minuto, upang hindi ka magkaroon ng mas malaking bill kumpara sa naplano mo sa pagtatapos ng buwan. Gayunpaman, may mga hindi ibinubunyag na bayarin sa mga ilang pre-paid na calling card.

Isa pang alternatibo ang pagtawag sa ibang bansa gamit ang isang mobile phone. Kung mayroon kang service provider sa mobile, alamin ang mga rate sa pagtawag sa ibang bansa na iniaalok nito.

Panghuli, maaaring mas mura ang Voice over Internet Protocol (VoIP) kumpara sa pagtawag sa pamamagitan ng mga tradisyonal na telephone provider. Sa ilang kaso, kakailanganin mo lang ng may microphone na headset at broadband na koneksyon sa Internet sa iyong computer upang makatawag sa isang telepono sa ibang bansa. May ilang serbisyo na magbibigay-daan sa iyo na tumawag mula sa iyong regular na telepono. Maghanap-hanap ng mabibili sa Internet upang malaman kung ano ang naaangkop para sa iyo. Anuman ang opsyong pipiliin mo, tiyaking nauunawaan mo ang lahat ng tuntunin at kundisyon ng serbisyo bago ka tumawag.

Mga Mapagkukunan sa Web: Mga Service Provider

Impormasyon mula sa Mga Service Provider

Kabilang sa seksyong ito ang mga mapagkukunan sa web para sa mga service provider na may iba't ibang uri. Layunin nitong matulungan ang mga consumer, at hindi ito isang kumpletong listahan ng lahat ng provider. Wala sa FCC o Pamahalaan ng U.S. ang nag-eendorso sa mga produkto o serbisyo ng anumang provider sa pamamagitan ng paglalagay nito sa listahang ito.

Mga Wireline na Service Provider

AT&T
Mga Plan sa Long Distance sa Ibang Bansa: http://www.att.com/gen/general?pid=11832 (sa Ingles)

Verizon
Mga Plan sa International Long Distance:
https://www.verizon.com/support/residential/phone/homephone/calling+plans/long+distance+plans/long+distance+plans.htm (sa Ingles)

Mga Prepaid na Service Provider

STI Prepaid
Mga Prepaid na Calling Card para sa Ibang Bansa: http://www.stiprepaid.com (sa Ingles)

Union Telecard
Mga Prepaid na Calling Card para sa Ibang Bansa:  https://www.uniontelecard.com/phonecards (sa Ingles)

Mga Mobile Wireless na Service Provider sa U.S.

AT&T Mobility
Mga Wireless na Plan para sa Ibang Bansa:
https://www.att.com/shop/en/wireless/international.html (sa Ingles)

MetroPCS
Mga Tuntunin at Kundisyon at Mga FAQ para sa International Long Distance:
https://www.metropcs.com/terms-conditions/uild-terms-conditions.html (sa Ingles)
https://www.metropcs.com/international-long-distance-faqs.html (sa Ingles)

Sprint Nextel
Mga Rate ng International Long Distance:
http://shop.sprint.com/en/services/worldwide/ratesfromus.shtml (sa Ingles)

T-Mobile
Mga Serbisyo para sa Ibang Bansa:
http://www.t-mobile.com/International/LongDistanceOverview.aspx (sa Ingles)

US Cellular
Mga Rate ng International Long Distance:
https://www.uscellular.com/services/international/long-distance-cell-phone-plans/index.html (sa Ingles)

Verizon Wireless
Mga Solution at Serbisyo para sa Ibang Bansa:
https://www.verizonwireless.com/solutions-and-services/international/ (sa Ingles)

Mga VoIP at Alternatibong Service Provider

Google Voice
Mga Rate para sa Ibang Bansa: https://www.google.com/voice/rates (sa Ingles)

Nextiva
Mga Rate para sa Ibang Bansa: https://www.nextiva.com/resources/international-calling-rates.html (sa Ingles)

Skype
Mga Plan para sa Ibang Bansa: http://www.skype.com/intl/en-us/home (sa Ingles)

Vonage
Mga Plan para sa Ibang Bansa: http://www.vonage.com/personal/phone-plans/vonage-world (sa Ingles)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, August 24, 2017