Trong các trường hợp khẩn cấp, sự quan trọng của hệ thống truyền thông của quốc gia chúng ta trở nên rõ ràng. Các hệ thống truyền thông này bao gồm các mạng điện thoại hữu tuyến và vô tuyến, truyền hình phát sóng và truyền hình cáp, đài phát thanh (radio), Radio Di động Mặt đất cho An toàn Công cộng, các hệ thống vệ tinh và ngày càng phổ biến là mạng Internet. Ví dụ, trong một trường hợp khẩn cấp, chúng ta có thể quay số 911, gọi cho các thành viên gia đình của chúng ta để chắc rằng họ được an toàn, và bật truyền hình và đài radio của mình để có được các tin tức nóng bỏng và các cập nhật quan trọng.

Kể từ ngày 11 Tháng Chín, 2001, và cơn bão Katrina, Ủy ban Truyền thông Liên bang đã thực hiện các bước quan trọng để đảm bảo rằng các dịch vụ 911 và truyền thông trọng yếu khác vẫn hoạt động được khi thảm họa tấn công. Ví dụ, để đáp ứng các khuyến nghị của một ban độc lập đánh giá tác động của Cơn bão Katrina, Cục An ninh Nội địa và An toàn Công cộng của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã làm việc trên nhiều phương diện để cải thiện truyền thông trong các trường hợp khẩn cấp, bao gồm tinh giản việc thu thập thông tin bị ngưng trệ trong thời gian khủng hoảng thông qua Hệ thống Báo cáo Thông tin về Thảm họa, giúp đảm bảo rằng các nhân viên truyền thông nhận được các chứng nhận "nhân sự thiết yếu", để làm việc cùng với các cơ quan liên bang khác để cải thiện sự tương tác giữa những bên phản hồi đầu tiên, và thúc đẩy việc sử dụng các tập quán tốt nhất nâng cao 911.

Thông tin sau đây sẽ giúp cho bạn hiểu được tốt hơn về những gì diễn ra với hệ thống truyền thông của chúng ta trong một trường hợp khẩn cấp và làm sao để sử dụng tốt nhất hệ thống truyền thông của chúng ta trong một cuộc khủng hoảng hay thảm họa.

Các thành phần của truyền thông trong trường hợp khẩn cấp

Có ba thành phần chính của truyền thông trong trường hợp khẩn cấp:

  1. Xử lý và điều chuyển cuộc gọi 911 thông qua Các điểm Trả lời An toàn Công cộng (PSAP) và điều hướng cuộc gọi.
  2. Hệ thống Báo động Trường hợp khẩn cấp.
  3. Tin tức và cập nhật từ các đài radio và/hoặc đài phát sóng hay đài truyền hình cáp.

Tất cả các thành phần này phải hoạt động hiệu quả để đạt được sự phản hồi thành công cho một trường hợp khẩn cấp.

Các cuộc gọi 911 hữu tuyến - hay cố định

Nhân sự trường hợp khẩn cấp và các bên khác thường biết về các trường hợp khẩn cấp thông qua các cuộc gọi 911. Mạng lưới 911 là một phần quan trọng của hệ thống sẵn sàng cho thảm họa và ứng phó với trường hợp khẩn cấp của quốc gia chúng ta. Mạng lưới này liên tục được nâng cấp nhằm cung cấp trợ giúp cho trường hợp khẩn cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Quay số 911 nhanh chóng kết nối bạn tới một người điều hướng PSAP được huấn luyện để định tuyến cuộc gọi của bạn đến cho các cơ quan y tế khẩn cấp, sở cứu hỏa và cơ quan thực thi pháp luật địa phương. Tại PSAP, người điều hướng xác minh địa điểm của người gọi, xác định tính chất của trường hợp khẩn cấp và quyết định xem những đội đáp ứng tình trường hợp khẩn cấp nào cần được thông báo.

Phần lớn các hệ thống 911 hữu tuyến truyền thống tự động báo cáo cho PSAP số điện thoại và địa điểm của các cuộc gọi, một khả năng được gọi là "911 Nâng cao" hay "E911". Với thông tin này, nhân viên PSAP có thể gọi lại nếu như cuộc gọi 911 bị đứt kết nối, và cũng biết được nơi cần phải gửi nhân sự dịch vụ khẩn cấp đến. Dịch vụ E911 từ điện thoại hữu tuyến là khả dụng ở phần lớn các vùng của quốc gia.

Các cuộc gọi 911 vô tuyến

Sự di động của dịch vụ điện thoại vô tuyến khiến cho việc xác định địa điểm của người gọi 911 vô tuyến phức tạp hơn so với việc xác định địa điểm của người gọi 911 hữu tuyến truyền thống, khi mà các số được liên kết với một địa chỉ cố định. Nhằm tăng cường khả năng của nhân sự trường hợp khẩn cấp trong việc đáp ứng một cách hiệu quả và hữu ích cho người thực hiện các cuộc gọi 911 vô tuyến, FCC đã tiến hành một số bước nhằm đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến để cho thông tin địa điểm tự động khả dụng cho các PSAP.

Các quy tắc 911 cơ bản của FCC yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến truyền tất cả các cuội gọi 911 đến cho một PSAP, bất kể là liệu người gọi có đăng ký thuê bao dịch vụ của nhà cung cấp hay không.

Các quy tắc 911 Nâng cao Giai đoạn I (E911) yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến phải cung cấp cho PSAP số điện thoại của người khởi tạo một cuộc gọi 911 vô tuyến và địa điểm của vị trí ô sóng hay trạm cơ sở truyền dẫn cuộc gọi.

Các quy tắc E911 Giai đoạn II yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến phải cung cấp thông tin địa điểm chính xác hơn cho các PSAP; đặc biệt là, vĩ độ và kinh độ của người gọi. Thông tin này phải chính xác tới khoảng 50 đến 300 mét tùy thuộc vào loại công nghệ định vị được sử dụng.

Các nhà mạng vô tuyến được yêu cầu phải tuân thủ các quy tắc chính xác về vị trí của FCC ở mức độ địa lý dựa-theo-quận-hạt hay dựa-theo-PSAP. Các tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho đo lường ngoài trời, vì việc sử dụng trong nhà đặt ra các trở ngại riêng biệt.

Để có thêm thông tin về các dịch vụ 911 vô tuyến, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng về Các dịch vụ 911 Vô tuyến (bằng Tiếng Anh) của chúng tôi.

Thoại qua Giao thức Internet (VoIP) và 911

Một vài dịch vụ VoIP cho phép bạn thực hiện và nhận các cuộc gọi đi và đến từ các số điện thoại thông dụng, thường là sử dụng một kết nối Internet. Loại dịch vụ VoIP này được gọi là dịch vụ "VoIP liên kết nối (interconnected VoIP)", dù cho rằng dịch vụ là loại chỉ có thể sử dụng được tại một địa điểm cố định, như là nhà ở, hay dịch vụ mà có thể được sử dụng bất cứ nơi nào mà người sử dụng di chuyển đến miễn là có một kết nối Internet băng thông rộng khả dụng.

Kể từ năm 2005, FCC đã yêu cầu các nhà cung cấp VoIP liên kết nối tự động cung cấp dịch vụ 911 cho tất cả các khách hàng như là một tiêu chuẩn, tính năng bắt buộc mà không cần khách hàng phải yêu cầu cụ thể phải có dịch vụ này. Các nhà cung cấp VoIP có thể không cho phép khách hàng của họ "chọn-không-tham-gia" dịch vụ 911.

Trước khi một nhà cung cấp dịch vụ VoIP liên kết nối có thể kích hoạt dịch vụ của một khách hàng mới, nhà cung cấp phải có được địa điểm vật lý của khách hàng nơi mà dịch vụ sẽ được sử dụng lần đầu để nhân sự các dịch vụ tình trạng khẩn cấp sẽ có thể định vị người gọi VoIP quay số đến cho 911. Các nhà cung cấp VoIP liên kết nối cũng phải cung cấp các cách thức để tất cả khách hàng có thể cập nhật địa điểm vật lý mà họ đã đăng ký với nhà cung cấp, nếu như có thay đổi.

  • Các nhà cung cấp VoIP liên kết nối phải chuyển tải tất cả các cuộc gọi 911, cũng như là một số gọi lại và địa điểm vật lý đã được đăng ký của người gọi, đến cho PSAP thông qua mạng 911.
  • Tất cả các nhà cung cấp phải đặc biệt khuyến cáo các khách hàng mới và khách hàng hiện hữu về các trường hợp mà dịch vụ 911 có thể không khả dụng trên dịch vụ VoIP liên kết nối hoặc theo một cách nào đó bị giới hạn so với dịch vụ 911 truyền thống. Họ phải phân phối các biểu nhãn đến cho tất cả khách hàng cảnh báo họ nếu như dịch vụ 911 có thể bị giới hạn hay không khả dụng và hướng dẫn họ để các biểu nhãn trên và/hoặc gần thiết bị được sử dụng đồng thời với dịch vụ VoIP liên kết nối.
  • Các nhà cung cấp VoIP liên kết nối phải có được xác nhận khẳng định từ tất cả khách hàng hiện hữu rằng họ biết và hiểu về bất kỳ sự giới hạn nào trong dịch vụ 911 của họ.

Để có thêm thông tin về VoIP và 911, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng về VoIP và 911 (bằng Tiếng Anh) của chúng tôi.

Gọi 911 đối với những người bị khuyết tật ngôn ngữ hay thính giác

Các thiết bị điện thoại văn bản (TTY hay TDD) được sử dụng bởi người bị khuyết tật thính giác hay ngôn ngữ để gửi và nhận tin nhắn văn bản qua các mạng điện thoại. Trong quá khứ, các mạng điện thoại hữu tuyến và mạng phân ô sóng tương tự (analog) thường tương thích với TTY, nhưng các mạng vô tuyến kỹ thuật số thì không. Như một kết quả từ các quy tắc FCC nhằm đảm bảo rằng người sử dụng TTY có thể hoàn tất các cuộc gọi 911 khẩn cấp, các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến đã nâng cấp các mạng kỹ thuật số của họ để tương thích với TTY. Người tiêu dùng giờ đây thông thường đều có thể sử dụng TTY để hoàn tất các cuộc gọi với điện thoại vô tuyến kỹ thuật số của họ, bao gồm cả các cuộc gọi 911, nếu như là bản thân chiếc điện thoại tương-thích-TTY. Để tìm được một chiếc điện thoại vô tuyến kỹ thuật số tương-thích-TTY, hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến hay nhà bán lẻ thiết bị cầm tay của bạn.

Để cải thiện hơn nữa việc xử lý cuộc gọi khẩn cấp cho những người bị khuyết tật ngôn ngữ hay thính giác, FCC hiện nay yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Chuyển tiếp Giao thức Internet (IP) và Dịch vụ Chuyển tiếp Video (VRS) phải cung cấp các số điện thoại mười-chữ-số thông dụng cho các thuê bao của họ để các cuộc gọi khẩn cấp của các thuê bao, cùng với số mười-chữ-số và thông tin địa điểm, tự động được định tuyến đến cho PSAP thích hợp. Các nhà cung cấp Chuyển tiếp IP và VRS phải thông báo cho các thuê bao của họ về các thủ tục này và sự cần thiết trong việc giữ cho thông tin địa điểm được cập nhật.

Để có thêm thông tin về việc xử lý cuộc gọi khẩn cấp cho Chuyển tiếp IP và VRS, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng (bằng Tiếng Anh) của chúng tôi.

Hệ thống Báo động Trường hợp khẩn cấp

Trong biến cố trường hợp khẩn cấp, nhiều người dựa vào radio và truyền hình để nhận được các cập nhật về điều gì đang xảy ra và những việc nên làm.

Hệ thống Báo động Trường hợp khẩn cấp (EAS) là một hệ thống cảnh báo công cộng quốc gia yêu cầu các nhà phát sóng TV và radio, các hệ thống truyền hình cáp, hệ thống cáp vô tuyến, các nhà cung cấp radio truyền thanh kỹ thuật số vệ tinh, các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh phát sóng trực tiếp, và các nhà cung cấp dịch vụ video hữu tuyến cung cấp cho Tổng thống khả năng truyền thông để tiếp cận đến công chúng Hoa Kỳ trong một trường hợp khẩn cấp quốc gia. Hệ thống cũng có thể được sử dụng bởi tiểu bang và chính quyền địa phương để truyền tải thông tin trường hợp khẩn cấp quan trọng như là các báo động MÀU CAM HỔ PHÁCH (AMBER alert) về trẻ em mất tích và thông tin thời tiết khẩn cấp nhắm đến một khu vực cụ thể.

FCC, cùng với Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (FEMA) và Dịch vụ Thời tiết Quốc gia của Ban quản trị Khí tượng, triển khai thực hiện EAS ở cấp độ quốc gia. Chỉ có Tổng thống mới quyết định khi nào EAS sẽ được kích hoạt ở mức độ quốc gia, và đã Ủy thác việc quản trị chức năng này cho FEMA.

Nếu như tháp hay đài radio, truyền hình ở địa phương của bạn bị hư hỏng trong một thảm họa tự nhiên, như là một cơn lốc xoáy, thì bạn có thể không nhận được cáo báo động trường hợp khẩn cấp. EAS được thiết kế, dầu cho thế nào, để nếu như một liên kết trong việc phổ biến thông tin báo động bị đứt gãy, thì công chúng vẫn có được nhiều nguồn cảnh báo thay thế.

Để có thêm thông tin về EAS, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng về EAS (bằng Tiếng Anh) của chúng tôi hoặc vào xem trang Hệ thống Báo động Trường hợp khẩn cấp (bằng Tiếng Anh).

Các báo động Trường hợp khẩn cấp Vô tuyến (WEA)

FCC, cùng với FEMA và ngành công nghiệp vô tuyến, đã thiết lập một hệ thống an toàn công cộng cho phép các khách hàng sở hữu các mẫu điện thoại vô tuyến nhất định và các thiết bị có hỗ trợ di động khác nhận được những tin nhắn dạng-văn-bản, nhắm-vào-vùng-địa-lý để báo động cho họ về các mối nguy hại tiềm tàng cho sự an toàn trong khu vực của họ. WEA sử dụng công nghệ đảm bảo rằng các báo động trường hợp khẩn cấp sẽ không kẹt lại trong các khu vực bị tắc nghẽn cao, điều có thể xảy ra với các dịch vụ nhắn tin và thoại di động tiêu chuẩn.

WEA bổ sung cho Hệ thống Báo động Trường hợp khẩn cấp (EAS) hiện hữu vốn được triển khai bởi FCC và FEMA ở cấp độ liên bang thông qua các nhà phát sóng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông khác. WEA và EAS là thành phần của Hệ thống Báo động và Cảnh báo Công cộng Tích hợp của FEMA.

Để có thêm thông tin về WEA, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng về WEA của chúng tôi.

Khả năng tiếp cận thông tin trường hợp khẩn cấp cho người bị khuyết tật thị giác hay thính giác

FCC yêu cầu các nhà phát sóng, các nhà vận hành cáp và nhà cung cấp TV vệ tinh phải làm cho thông tin tình trạng khẩn cấp địa phương có thể tiếp cận được đến những người bị điếc hoặc bị lãng tai, và đến những người bị mù hoặc có các khuyết tật thị giác. Do đó, thông tin trường hợp khẩn cấp phải được cung cấp gồm cả nghe được và trong một định dạng nhìn thấy được.

Trong trường hợp của những người bị điếc hoặc bị lãng tai, thông tin tình trạng khẩn cấp vốn được cung cấp trong phần âm thanh của chương trình phải được cung cấp hoặc là bằng cách sử dụng phụ đề đóng hoặc các phương thức trình chiếu thị giác khác, như là phụ đề mở, các đoạn tin trượt hoặc cuộn lên xuất hiện trên màn hình. Trong trường hợp của những người gặp khó khăn về thị lực, thông tin trường hợp khẩn cấp vốn được cung cấp trong phần hình ảnh của một bản tin được lên lịch định kỳ hay một bản tin cắt ngang chương trình thường lệ phải được làm cho có thể tiếp cận được. Điều này yêu câu cầu mô tả nghe thấy được về thông tin trường hợp khẩn cấp trong phần âm thanh chính.

Nếu người làm chương trình cung cấp thông tin trường hợp khẩn cấp thông qua "tin chạy ngang" hay "tin cuộn lên" trong chương trình thường lệ, thì thông tin này phải được đi kèm bởi một âm thanh đọc nghe được.

Nếu một trường hợp khẩn cấp ảnh hưởng đến đài phát sóng hoặc mạng phi-phát-sóng hay nhà phân phối, thì có thể là bất khả cho nhà phát sóng, mạng hay nhà phân phối trong việc cung cấp thông tin trường hợp khẩn cấp tiếp cận được.

Để có thêm thông tin về khả năng tiếp cận thông tin trường hợp khẩn cấp, hãy xem hướng dẫn người tiêu dùng của chúng tôi.

Mất kết nối mạng và mất năng lượng

FCC đã thiết lập Hệ thống Báo cáo Thông tin Thảm họa (DIRS) để cho phép các nhà cung cấp vô tuyến, hữu tuyến, các nhà phát sóng và cung cấp cáp tự nguyện báo cáo tình trạng của cơ sở hạ tầng và hoạt động của họ trong các thời gian khủng hoảng. Thông tin này không được công bố công khai, nhưng cho phép FCC giám sát và đánh giá các dịch vụ truyền thông trong một cuộc khủng hoảng. DIRS bổ sung cho Hệ thống Báo cáo Mất kết nối Mạng (NORS). Thông qua NORS, FCC yêu cầu các công ty vô tuyến, hữu tuyến, cáp và vệ tinh cung cấp các dịch vụ thoại và kênh nhắn tin phải báo cáo những sự gián đoạn đáng kể hay sự mất kết nối tới mạng lưới của họ, và những sự gián đoạn ảnh hưởng đến các cơ sở 911 hay các sân bay. Nói lại là dữ liệu không được công bố công khai, nhưng cho phép FCC giám sát và đánh giá các sự gián đoạn và mất dịch vụ.

Nếu như có sự mất năng lượng trong một trường hợp khẩn cấp, thì điện thoại hữu tuyến, thiết bị vô tuyến hay dịch vụ VoIP của bạn có thể không hoạt động trừ khi bạn có một nguồn cấp điện dự-phòng. Nếu như bạn chỉ bị mất năng lượng điện, thì bạn thường vẫn có thể sử dụng điện thoại hữu tuyến truyền thống (nhưng không phải loại không dây), bởi vì việc truyền tải điện năng và điện thoại sử dụng các mạch hay dây dẫn khác nhau và các cơ sở công ty điện thoại có nguồn năng lượng dự-phòng khả dụng. Nếu như bạn giữ cho pin trong điện thoại vô tuyến của mình hay thiết bị khác được sạc đầy, thì các thiết bị này cũng thường tiếp tục hoạt động trong một vụ mất năng lượng.

Hãy lưu ý rằng bởi vì các mạng vô tuyến có thể bị tắc nghẽn trong một trường hợp khẩn cấp, việc gửi một tin nhắn văn bản có thể hoạt động tốt hơn là thực hiện một cuộc gọi thoại. Sau cùng, trừ khi là bạn có một TV hay radio chạy-pin, không thì các thiết bị này sẽ không hoạt động trong một vụ mất năng lượng.

Các tổng đài 911 hay các PSAP hiện thiếu khả năng kỹ thuật để tiếp nhận các tin nhắn, hình ảnh và video.

Thông tin về khủng hoảng và sự chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp

Để có thông tin bổ sung về thông tin liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp và các lời khuyên hữu ích để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp, hãy đến thăm trang mạng của Cục An ninh Nội địa và An toàn Công Cộng của FCC (bằng Tiếng Anh). Bạn cũng có thể muốn đến xem các trang mạng của các tổ chức khác cho trường hợp khẩn cấp của chính quyền liên bang:

Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (bằng Tiếng Anh), chịu trách nhiệm ứng phó các thảm họa tự nhiên và giúp đỡ các tiểu bang và chính quyền địa phương và các cá nhân chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp.

Bộ An ninh Nội địa (DHS) (in English), chịu trách nhiệm ngăn ngừa các vụ tấn công khủng bố trong lãnh thổ Hoa Kỳ và giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương của Hoa Kỳ do chủ nghĩa khủng bố. Hệ thống Khuyến cáo về Khủng bố Quốc gia (bằng Tiếng Anh) của DHS thông tri các thông tin về các mối đe dọa khủng bố bằng cách cung cấp thông tin chi tiết, kịp thời cho công chúng, cơ quan chính quyền, các bên phản ứng đầu tiên, các sân bay và các đầu mối vận chuyển khác, và khu vực tư nhân.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Tuesday, April 10, 2018