Tìm hiểu thêm về các trò gian lận trong điều tra dân số

Cục điều tra dân số có thông tin thêm (Trang web tiếng Anh) để giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của những kẻ trộm danh tính cố liên lạc với bạn bằng điện thoại, tin nhắn, thư qua bưu điện và email - hoặc bằng cả việc giả dạng làm người của cục đến gõ cửa nhà bạn để thu thập thông tin cá nhân.

Nếu bạn nghi ngờ kẻ gian, hãy báo cáo với Cục điều tra dân số văn phòng khu vực (Trang web tiếng Anh) cho bang của bạn. Chuyển tiếp email lừa đảo tới Cục điều tra dân số tại ois.fraud.reporting@census.gov. Bạn cũng nên báo cáo những kẻ điều tra dân số giả mạo cho sở cảnh sát địa phương của bạn.

Tài nguyên bổ sung từ FCC

Hiến pháp yêu cầu một cuộc điều tra dân số của Hoa Kỳ diễn ra 10 năm một lần, với mục tiêu đếm số dân của cả nước.  Sau thống kê ban đầu, Cục điều tra dân số sẽ theo dõi bằng cách gọi các mẫu hộ gia đình ở Hoa Kỳ cho mục đích kiểm soát chất lượng hoặc để thu thập thêm thông tin nhằm tạo ra bức chân dung đầy đủ hơn về dân số của cả nước. 

Các cuộc gọi tiếp theo được thực hiện từ một số điện thoại gọi đi duy nhất:  844-809-7717.  Nếu số đó xuất hiện trong màn hình ID người gọi của bạn, đó có thể là một cuộc gọi hợp pháp.  Nhưng những kẻ lừa đảo có thể cố gắng giả mạo số đó, hoặc một cái tương tự, để nó xuất hiện trong ID người gọi của bạn khi đến từ "Cục điều tra dân số".

Chú ý các dấu hiệu lừa đảo. Cục điều tra dân số cho biết (Trang web tiếng Anh) nó sẽ không bao giờ yêu cầu:

  • Số an sinh xã hội của bạn
  • Số tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng của bạn
  • Bất cứ điều gì nhân danh một đảng chính trị
  • Tiền hoặc đóng góp

Nếu một người gọi yêu cầu thông tin như vậy, đấy là lừa đảo.  Cúp máy ngay lập tức.  Bạn có thể báo cáo vụ lừa đảo cho Cục điều tra dân số bằng cách gọi 844-330-2020 và tới FCC tại consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh).

Đe dọa về thời gian ngồi tù hoặc tiền phạt do không trả lời cũng là một dấu hiệu chắc chắn của một trò lừa đảo.  Không phản hồi điều tra dân số không bị phạt tiền hoặc bỏ tù.

Tin nhắn văn bản điều tra dân số

Năm nay, một số người có hạn trên toàn quốc sẽ nhận được tin nhắn văn bản từ Cục điều tra dân số để tham gia vào cuộc khảo sát Trải nghiệm người dùng trong cuộc Tổng điều tra năm 2020.  Các tin nhắn văn bản này sẽ đến từ các số điện thoại sau: 833-972-2561, 833-969-2724, 833-972-2579.

Hoặc bạn có thể được chọn để tham gia vào Khảo sát hộ gia đình (Trang web tiếng Anh): Đo lường các tác động xã hội và kinh tế trong đại dịch COVID-19. Nếu vậy, bạn sẽ được liên hệ với COVID.survey@census.gov hoặc một tin nhắn văn bản từ 39242.

Luôn cẩn thận trước khi nhấp vào một liên kết trong tin nhắn văn bản hoặc email không được yêu cầu.  Đối với bất kỳ văn bản nào liên quan đến điều tra dân số, hãy kiểm tra số và xác nhận số đó khớp với một trong những số được liệt kê ở trên và đảm bảo rằng liên kết phản hồi chuyển đến địa chỉ web .gov để xác nhận rằng số không bị kẻ lừa đảo giả mạo.  FCC có mẹo bổ sung về cách tránh lừa đảo tin nhắn văn bản (Trang web tiếng Anh).

Các cuộc khảo sát điều tra dân số khác

Ngoài Tổng điều tra năm 2020, Cục điều tra dân số thực hiện hơn 100 cuộc điều tra.  Nếu bạn đã được chọn cho một trong những cuộc khảo sát này, bạn có thể nhận được cuộc gọi từ trung tâm liên hệ Điều tra dân số hoặc từ đại diện tại điểm.

Luôn xác minh rằng nghiên cứu là hợp pháp bằng cách kiểm tra tên cuộc khảo sát trên của Cục điều tra dân số danh sách các cuộc khảo sát (Trang web tiếng Anh) trước khi trả lời. Bạn cũng có thể gọi cho Cục điều tra dân số Trung tâm xử lý quốc gia (Trang web tiếng Anh) để xác minh một cuộc khảo sát qua điện thoại.

Hầu hết các cuộc gọi của Cục điều tra dân số yêu cầu bạn tham gia vào một cuộc khảo sát, ngoài Cuộc điều tra dân số năm 2020, bắt nguồn từ một trong những số điện thoại sau:

  • (812) 218-3144, Trung tâm liên lạc Jeffersonville
  • (520) 798-4152, Trung tâm liên lạc Tucson

Để xác minh độc lập rằng một số đến từ Cục điều tra dân số, bạn có thể gọi đến một trong các số điện thoại sau:

  • 1-800-523-3205, Jeffersonville, IN
  • 1-800-642-0469, Tucson, AZ
  • 1-800-923-8282, Trung tâm dịch vụ khách hàng

Đối với các cuộc khảo sát đang diễn ra khác, liên hệ có thể được bắt đầu bằng email. Ví dụ:

Hãy nhớ luôn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn - mật khẩu, mã PIN, tên thời con gái của mẹ, số an sinh xã hội, thông tin bảo hiểm, số hộ chiếu, v.v. Kẻ trộm danh tính có thể cố gắng thu thập thông tin này để sử dụng cho những lần lừa đảo trong tương lai hoặc để bán trên mạng.

Updated: 
Monday, September 14, 2020