Mga Audio na Sample ng Coronavirus Scam (naka-Ingles)

Phone Scam Tungkol sa Test Kit

Transcript ng audio: ...Dahil sa [Coronavirus] Response Act, mas madali nang magpa-test para sa coronavirus. Kung gusto ninyong makatanggap ng libreng testing kit na makakarating bukas sa inyong bahay, pindutin ang 1. Kung hindi ninyo gusto ang inyong libreng testing, pindutin ang 2. (Mga pinagmulan ng audio: YouMail)

Scam sa Pag-callback na Nauugnay sa Loan ng Estudyante

Transcript ng audio: Kumusta? Ako si Brad ... na may mahalagang mensahe tungkol sa mga epekto ng paglaganap ng coronavirus sa iyong mga loan ng estudyante. Gaya ng maaaring narinig mo na, ginamit ni Pangulong Trump ang kanyang kapangyarihan bilang commander-in-chief sa pamamagitan ng pagdeklara ng pambansang emergency dahil sa malawakang epekto ng COVID-19. Kasama sa mga bagong panukala ang pagsusuko sa interes sa iyong mga loan ng estudyante mula sa pederal na pamahalaan hanggang sa magbigay ng karagdagang abiso. Sa panahong ito, patuloy na nagseserbisyo ang lahat ng empleyado sa aming mga tanggapan at magpapatuloy ito hanggang sa magbigay ng karagdagang abiso. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano makakaapekto sa iyong mga responsibilidad sa pagbabayad sa hinaharap ang mga bagong panukalang ito, tawagan kami ngayon sa 855-264-XXXX bago sumapit ang 6:00 PM Pacific Standard Time. Salamat at magandang araw (Source ng audio: Nomorobo)

Higit Pang Sample na Audio ng Scam  expand and contract

Sample na Scam Text


Mula sa kapitbahay ko

Kakatanggap ko lang nito...mula sa isang mabuting kaibigan kong nagtatrabaho sa CDC

Paunawa, sa loob ng 48 hanggang 72 oras, ang presidente ay magpapatupad ng tinatawag na Stafford Act. Kakakausap ko lang sa telepono sa mga kaibigan ko sa militar na nasa DC na kakagaling lang sa isang briefing na nagtagal nang dalawang oras. Mag-uutos ang presidente ng dalawang linggong sapilitang quarantine sa buong bansa. Mag-stock ka na ng mga kinakailangan ninyo para tiyaking mayroon kayong sapat na supply para sa dalawang linggo. Paki-forward 'to sa network ninyo.
 

Habang patuloy na naaapektuhan ng pandemya ng novel coronavirus (COVID-19) ang Estados Unidos, ginagamit ng mga scammer sa telepono ang pagkakataon para mambiktima ng mga consumer.

Nakatanggapang FCC ng mga ulat ng mga kampanya ng scam at pekeng text message at mga scam na robocall na nag-aalok ng mga libreng testing kit sa bahay, nagpo-promote ng mga pekeng lunas, nagbebenta ng health insurance, (sa English) at nananamantala sa takot sa virus.

Maaaring ipatalastas ng isang scam sa text message ang isang lunas o isang alok na magpa-test para sa coronavirus. Huwag mag-click sa mga link sa mga text na nauugnay sa virus, at tingnan ang cdc.gov/coronavirus (sa English) para sa pinakabagong impormasyon. 

Maaaring sabihin sa mga pekeng text message na magpapataw ang gobyerno ng sapilitang dalawang linggong quarantine sa buong bansa, o magsabisa inyo na lumabas at mag-stock ng mga supply. Ang mga mensahe ay maaaring magmukhang mula sa isang "kapitbahay." Nag-tweet ang National Security Council na peke ang mga ito (sa English).

May nagbigay ng balala sa BBB (sa English) na may text message na scam na nagpapanggap bilang U.S. Department of Health and Human Services na nagsasabi sa mga nakakatanggap nito na dapat silang dumaan sa isang "mandatoryong online na COVID-19 test" na may kasamang link.

Gumagamit din ang mga scammer ng mga robocall para mang-target ng mga consumer sa pambansang emergency na ito.

Halimbawa, kamakailang nagpahayag ang World Health Organization (sa English) ng babala tungkol sa mga kriminal na gustong manamantala sa pandemya para magnakaw ng pera o sensitibong personal na impormasyon mula sa mga consumer. Inuudyok nito ang mga tao na mag-ingat sa mga tawag sa telepono at text message na mukhang mula sa WHO, o mga organisasyon ng kawang-gawa, na humihiling ng impormasyon ng account o ng pera.

Nakatanggap ang FCC ng mga ulat ng mga robocall na nag-aalok ng mga libreng virus test kit sa pagnanais na mangolekta ng personal na impormasyon at impormasyon sa health insurance ng mga consumer. Ang isang napakasamang bersyon ng scam na ito (sa English) ay nagta-target ng mga mas naganganib na indibidwal na may diabetes at nag-aalok ng libreng COVID-19 testing kasama ng isang diabetic monitor. Ang iba pang mga robocall ay nagbebenta ng mga pekeng lunas at humihiling ng bayad sa telepono.

Ang Federal Trade Commission (sa English) at ang U.S. Food & Drug Administration (sa English) ay nag-post ng mga babala sa consumer tungkol sa mga pekeng website at phishing email na ginagamit para mag-promote ng mga pekeng produkto.

Gumagawa rin ang mga oportunista ng mga robocall na nag-aalok ng paglilins ng HVAC duct bilang paraan para "protektahan" ang inyong bahay at pamilya laban sa virus.

Panghuli, nagkaroon ng mga ulat sa balita tungkol mga posibleng pagpapadala ng mga tsekeng bigay ng gobyerno sa mga consumer.  Kung mangyayari iyon, walang sinumang tatawag o magte-text sa inyo para kumpirmahin ang personal na impormasyon o mga detalye ng bank account ninyo upang ma-"release" ang pera.

Maraming consumer ang makakatanggap ng mga tseke bilang bahagi ng pagtugon ng pederal na gobyerno sa coronavirus. Walang tatawag o magte-text sa iyo para i-verify ang iyong personal na impormasyon at mga detalye ng bank account para “mailabas” ang mga pondo. Inaasahan ng Treasury Department na matatanggap ng karamihan ng mga tao ang kanilang mga bayad sa loob ng tatlong linggo, sa pamamagitan ng impormasyon ng direktang deposito na nasa record ng departamento mula sa mga naunang paghahain ng buwis.

Sinasamantala rin ng mga manloloko ang mga pag-aalala sa pinansyal na kaugnay ng pandemya. Alam ng FCC ang tungkol sa mga robocall scam na may tema na mga oportunidad sa pagtatrabaho sa bahay, plano para sa pagbabayad ng utang ng mag-aaral, at alok sa pagsasama-sama ng utang dahil sa COVID-19. Hindi lang mga consumer ang pinupuntirya. Nakakatanggap din ang maliliit na negosyo ng mga scam na tawag tungkol sa kaugnay sa virus na pagpopondo o mga pagpapautang (sa English) at pag-verify sa listing online (sa English).

Kung sa palagay ninyo ay naging biktima kayo ng isang coronavirus scam, makipag-ugnayan kaagad sa mga alagad ng batas.

Binibigay ng FCC ang mga sumusunod na tip para tulungan kayong protektahan ang sarili ninyo laban sa mga scam, kasama ang mga coronavirus scam:

  • Huwag sumagot sa mga tawag o text mula sa mga hindi kilalang numero, o mula sa sinumang mukhang kahina-hinala.
  • Huwag ibahagi ang inyongpersonal o pinansyal na impormasyon sa pamamagitan ng email, mga text message, o sa pamamagitan ng telepono.
  • Mag-ingat kung pinipilit kayong magbahagi ng anumang impormasyon o magbayad kaagad.
  • Karaniwang namemeke ngmga numero ng telepono ang mga scammer para maloko kayo at mapasagot kayo.  Tandaan na ang mga ahensya ng pamahalaan ay hindi kailanman tatawag sa inyo para humingi ng personal na impormasyon o pera.
  • Huwag mag-click sa anumang mga link sa isang text message. Kung magpapadala ang isang kaibigan sa inyo ng isang text na may kahina-hinalang link na parang hindi naman sila ang nagsulat, tumawag sa kanila para tiyaking hindi sila na-hack.
  • Palaging suriin nang mabuti ang isang charity (halimbawa, sa pamamagitan ng pagtawag o pagtingin sa aktwal na website nito) bago mag-donate. (Alamin pa ang tungkol sa mga charity scam.)

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga scam na tawag at text, bisitahin ang FCC Consumer Help Center (sa English) at ang FCC Scam Glossary (sa English). Puwede rin kayong maghain ng reklamo tungkol sa naturang mga scam sa fcc.gov/complaints (sa English).

Tingnan nang madalas ang page na ito para sa mga update sa mga scam na nauugnay sa COVID-19.

Updated: 
Thursday, April 2, 2020