Binabalaan Ang Mga Provider

Inaatasan ng FCC at FTC ang mga gateway service provider na gawin ang kanilang parte para sugpuin ang mga scam na robocall na nauugnay sa virus, kundi ay haharap sila sa malulubhang parusa. Matuto pa. (sa English)

 

  Sample na Scam na Text


Balita ng IRS sa COVID-19:
 
I-click ang xxx.xxx/IRS-COVID-19 para irehistro/i-update ang inyong impormasyon upang matanggap ang economic impact payment anuman ang status ninyo.
 
 
 
 
 

 

Mga Sample na Audio ng Coronavirus Scam

Tandaan: Nasa Ingles ang mga audio file

Scam sa Telepono na Tungkol sa Test Kit

Transcript ng audio: ...Dahil sa [Coronavirus] Response Act, mas available na kaagad ang testing para sa coronavirus. Kung gusto ninyong makatanggap ng libreng testing kit na maihahatid bukas sa inyong bahay, pindutin ang 1. Kung hindi ninyo gusto ang inyong libreng testing, pindutin ang 2. (Source ng audio: YouMail)

Callback Scam Tungkol sa Student Loan

Transcript ng audio: Kumusta, si Brad ito ... at may mahalaga akong mensahe tungkol sa mga epekto ng paglaganap ng coronavirus sa inyong mga student loan. Malamang na nabalitaan na ninyong ginamit ni Presidente Trump ang kanyang kapangyarihan bilang commander-in-chief sa pamamagitan ng pagdedeklara ng pambansang emergency dahil sa laganap na epekto ng COVID-19. Isasama sa mga bagong hakbang ang pagpapaliban ng interes sa inyong mga pederal na student loan hanggang ianunsyo sa hinaharap. Sa panahong ito, patuloy na magpapanatili ang aming mga tanggapan ng kumpletong staff at magpapatuloy ito hanggang ianunsyo sa hinaharap. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano maaapektuhan ng mga bagong hakbang na ito ang inyong mga obligasyon sa pagbabayad sa hinaharap, tawagan ninyo kami ngayong araw sa 855-264-XXXX bago mag-6:00 PM Pacific Standard Time. Salamat, at magandang araw (Source ng audio: Nomorobo)

Higit Pang Mga Audio na Sample ng Scam  expand and contract

Dahil patuloy na naaapektuhan ng pandemya ng novel coronavirus (COVID-19) ang Estados Unidos, ginamit ng mga phone scammer ang pagkakataong mambiktima ng mga consumer.

Nakatanggap ang FCC ng mga ulat ng mga kampanya ng scam na text-message at mga robocall na nag-aalok ng mga libreng testing kit para sa bahay, nagpo-promote ng mga pekeng lunas, nagbebenta ng health insurance, (sa English) at nananamantala sa takot na nauugnay sa virus

Mga Text Scam

Ang mga text message na scam ay maaaring mapanlinlang na mag-advertise ng lunas o alok na magpa-test para sa coronavirus. Huwag mag-click sa mga link sa mga text na nauugnay sa virus, at tingnan ang cdc.gov/coronavirus (sa English) para sa pinakabagong impormasyon.

Ang ilang text scam ay nagkukunwaring nanggagaling sa mga ahensya ng pamahalaan. Napag-alaman ng FCC ang tungkol sa isang text scam na nagsasabing mula ito sa "FCC Financial Care Center" at nag-aalok ng $30,000 bilang pantulong dahil sa COVID-19. Walang programa ang FCC para magbigay ng pantulong na pondo sa mga consumer. Ang text ay malamang na isang pagtatangka sa phishing para makakuha ng impormasyon ng bangko at iba pang personal na impormasyon mula sa mga biktima nito.

Ang Better Business Bureau ay nagbababala (sa English) tungkol sa isang text message na scam na nagkukunwaring mula sa U.S. Department of Health and Human Services. Sinasabi sa mga nakakatanggap na kailangan nilang sumailalim sa isang "mandatoryong online na COVID-19 test" gamit ang isang ibinigay na link.

May isa pang text na impostor ng pamahalaan na nagsisimula sa "IRS COVID-19 News" at may kasama itong link at mga tagubilin para sa mga nakakatanggap "na irehistro/i-update ang inyong impormasyon upang matanggap ang economic impact payment anuman ang inyong status." Ang link ay tumuturo sa isang website na dinisenyo para magmukhang katulad ng IRS at humihiling ito sa inyo ng nakakapagpakilalang impormasyon, kasama ang petsa ng kapanganakan, social security number at filing status. Sa huli, hihiling ito ng numero ng debit o credit card para "kumpirmahin ang inyong pagkakakilanlan."

Napag-alaman din ng FCC ang tungkol sa iba pang mga pekeng alok para sa mga consumer na nauugnay sa coronavirus, gaya ng isang text scam na nag-aalok ng limang buwan ng libreng Netflix service. Kung makakatanggap kayo ng kahina-hinalang text na mula diumano sa Netflix, may webpage ang kumpanya na may mga tagubilin sa kung anong gagawin. (sa English)

Mga Robocall Scam

Gumagamit din ang mga scammer ng mga robocall para mag-target ng mga consumer sa panahon ng pambansang emergency na ito.

Halimbawa, naglabas ang World Health Organization (sa English) ng isang babala tungkol sa mga kriminal na naghahangad na pagsamantalahan ang pandemya upang magnakaw ng pera o sensitibong personal na impormasyon. Hinihikayat ng babala ang mga tao na mag-ingat sa mga tawag sa telepono at text message na nagsasabing mula ito sa WHO at humihiling ng impormasyon ng account o pera.

Nakatanggap din ng mga ulat tungkol sa mga robocall na diumano'y nag-aalok ng libreng virus test upang makakolekta ng personal na impormasyon at impormasyon sa health insurance ng mga consumer. Ang isang mapanganib na bersyon ng scam na ito (sa English) ay nagta-target sa mga mas nanganganib na indibidwal na may diabetes, at nag-aalok ng libreng COVID-19 testing kit kasama ng isang libreng diabetic monitor. Ang iba pang mga robocall ay nagbebenta ng mga pekeng lunas at humihiling ng bayad sa telepono.

May isa pang robocall na mensaheng nagsasabing mula ito sa U.S. Department of Health (sa English) na nagbababala tungkol sa isang paglaganap "sa inyong lugar." Inirerekomenda ng mensahe ang pagpapabakuna at nag-aalok ito na ikonekta kayo sa isang "tagapayong pangkalusugan."

Sinasamantala rin ng mga manloloko ang mga pinansyal na takot na nauugnay sa pandemya. Alam ng FCC ang tungkol sa mga robocall na scam na may mga work-from-home na oportunidad, mga alok ng consolidation ng utang, at mga student load repayment plan na nauugnay sa COVID-19. (Para sa lehitimong impormasyon tungkol sa pagpapaliban sa rate ng interes sa mga student loan na nauugnay sa coronavirus, tingnan ang website ng FSA.) (sa English)

Hindi lang mga consumer ang target. Ang maliliit na negosyo ay nakakakuha rin ng mga scam na tawag tungkol sa funding o mga loan (sa English) at verification ng online listing (sa English) na nauugnay sa virus.

Maraming consumer ang nakakatanggap ng mga tseke bilang bahagi ng tugon ng pederal na gobyerno sa coronavirus. Walang tatawag o magte-text sa inyo para kumpirmahin ang inyong personal na impormasyon o mga detalye ng bank account upang "ma-release" ang pondo. Inaasahan ng Treasury Department (sa English) na matatanggap ng karamihan ng tao ang bayad sa kanila sa pamamagitan ng impormasyon sa direct-deposit na nakatala sa departamento mula sa mga nakaraang filing ng buwis.

Kung sa palagay ninyo ay naging biktima kayo ng isang coronavirus scam, makipag-ugnayan kaagad sa mga alagad ng batas.

Nag-aalok ang FCC ng mga sumusunod na tip para tulungan kayong protektahan ang inyong sarili laban sa mga scam, kasama ang mga coronavirus scam:

  • Huwag tumugon sa mga tawag o text mula sa mga hindi kilalang numero, o iba pang mukhang kahina-hinala.
  • Huwag ibahagi ang inyong personal o pinansyal na impormasyon sa pamamagitan ng email, mga text message, o sa pamamagitan ng telepono.
  • Maging maingat kung pinipilit kang magbahagi ng anumang impormasyon o magbayad kaagad.
  • Karaniwang sinu-spoof ng mga scammer ang mga numero ng telepono para maloko kayo at masagot ninyo ito.  Tandaang hindi kayo kailanman tatawagan ng mga ahensya ng pamahalaan para humiling ng personal na impormasyon o pera.
  • Huwag mag-click ng anumang mga link sa isang text message. Kung magpapadala ang isang kaibigan ng text na may kahina-hinalang link na mukhang hindi normal, tawagan siya para tiyaking hindi siya na-hack.
  • Palaging siyasatin ang isang charity (halimbawa, sa pamamagitan ng pagtawag o pagsuri sa aktwal na website na ito) bago mag-donate. (Matuto pa tungkol sa mga charity scam.)

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga scam na tawag at text, bisitahin ang FCC Consumer Help Center (sa English) at ang FCC Scam Glossary (sa English). Puwede rin kayong maghain ng reklamo tungkol sa naturang mga scam sa fcc.gov/complaints. (sa English)

Ang Federal Trade Commission (sa English) at ang U.S. Food & Drug Administration (sa English) ay nag-post ng mga babala sa consumer tungkol sa mga pekeng website at phishing na ginagamit para mag-promote ng mga pekeng produktong may kaugnayan sa COVID-19.

Updated: 
Wednesday, May 20, 2020