Ang kasikatan ng mga wireless device ay nagkaroon ng mga hindi nilayon at paminsan ay nakamamatay na kahihinatnan. Nakababahalang bilang ng mga aksidente sa trapiko ang nauugnay sa pagmamaneho nang nakabaling ang atensyon, kabilang ang paggamit ng mga cellphone habang nagmamaneho, na nagreresulta sa pinsala at pagkawala ng buhay. Malala ang mga pambansang istatistika:

  • Mahigit siyam na porsyento ng mga pagbanggang nagdulot ng pagkamatay sa Estados Unidos sa nakaraang pitong taon ay may sangkot na nagmamanehong nabaling ang atensyon, ayon sa data mula sa National Highway Traffic Safety Administration.
  • Mahigit 2,800 tao ang namatay dahil sa pagmamaneho nang nabaling ang atensyon noong 2018, ang huling taon para sa data na iniulat ng NHTSA.
  • Tinatayang 400,000 tao ang napinsala sa mga pagbangga na may sangkot na mga nagmamanehong nabaling ang atensyon noong 2018.
  • Iniulat ng National Occupant Protection Use Survey na ang paggamit ng handheld cell phone ay patuloy na pinakamataas sa mga 16-24 na taong gulang na nagmamaneho.

Paano ka makakatulong?

Magbigay ng mga malinaw na tagubilin: Bigyan ang mga bagong nagmamaneho ng simple at malinaw na mga tagubilin na huwag gamitin ang kanilang mga wireless device habang nagmamaneho. Bago makuha ng mga bagong nagmamaneho ang kanilang mga lisensya, ituro sa kanila na kung aalisin nila ang kanilang tingin sa kalsada – kahit ilang segundo lang – ay maaaring magdulot ng pinsala o kahit pagkamatay.

Maging halimbawa: Wala dapat mag-text habang nagmamaneho. Maging halimbawa para sa iba at kung kailangan mong mag-text o tumawag sa telepono, tumabi sa isang ligtas na lugar. Magtakda ng mga panuntunan para sa iyong sarili at sa iba patungkol sa pagmamanehong nabaling ang atensyon.

Magkaroon ng kaalaman at maging aktibo: Sabihin sa pamilya, mga kaibigan at organisasyong kinabibilangan mo ang kahalagahan ng pagmamaneho nang hindi nababaling ang atensyon. Dalhin ang impormasyon sa mga paaralan ng iyong mga anak at hilinging maibahagi ito sa mga mag-aaral at magulang.

Para sa higit pang impormasyon at mga istatistika tungkol sa mga wireless device at pagmamaneho, bisitahin ang https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving (sa English).

Mga batas ng estado

Sa kasalukuyan, walang pagbabawal sa bansa sa pag-text o paggamit ng wireless phone habang nagmamaneho, pero nagiging mas agresibo ang mga batas at multa ng estado bilang pagsisikap na masugpo ang mga nagmamanehong nababaling ang atensyon:

  • 21 estado, ang District of Columbia, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands at Guam ang nagbawal sa lahat ng nagmamaneho sa paggamit ng hand-held na telepono habang nagmamaneho; 
  • 48 estado, ang District of Columbia, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands at Guam ang nagbawal sa pag-text habang nagmamaneho para sa lahat ng nagmamaneho;
  • 39 na estado at ang District of Columbia ang nagbabawal sa lahat ng paggamit ng cell phone ng mga baguhang nagmamaneho
  • 20 estado at ang District of Columbia ang nagbabawal sa mga nagmamaneho ng school bus sa paggamit ng cell phone habang nagmamaneho

Para sa higit pang impormasyon sa mga batas ng estado, bisitahin ang Governors Highway Safety Association (sa English).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.