Các hãng khai thác cáp, hãng khai thác vệ tinh và các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền khác phát các đài phát sóng truyền hình địa phương thông qua các thỏa thuận “đồng ý cho truyền lại” được thương lượng với các hãng phát sóng. Những thỏa thuận này thường được kéo dài hoặc gia hạn trước khi hết hạn, không có gián đoạn về dịch vụ. Tuy nhiên, nếu hợp đồng hết hạn, nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền phải ngừng phát đài đó cho đến khi đạt được thỏa thuận.

Những lựa chọn khi một đài phát sóng địa phương được cắt bỏ

Bạn có thể xem được đài đó bằng cách:

  • Sử dụng một ăngten vô tuyến để xem kênh, cùng với các chương trình phát sóng địa phương khác.
  • Đăng ký thuê bao một dịch vụ truyền hình trả tiền khác phát sóng đài đó. Các lựa chọn truyền hình trả tiền khác nhau theo địa điểm của bạn. Nên biết rằng các thỏa thuận đồng ý cho truyền lại là khác nhau theo từng nhà cung cấp, và việc chuyển sang dịch vụ khác không đảm bảo rằng một đài phát sóng cụ thể sẽ tiếp tục được phát sau khi bạn đăng ký thuê bao.
  • Kiểm tra trên Internet. Một số chương trình phát sóng có thể tìm thấy trên mạng, mặc dù độ sẵn sàng thường bị chậm.

Thiết bị để xem một đài vô tuyến

Để xem một đài truyền hình vô tuyến mà không phải thuê bao truyền hình trả tiền, bạn cần một bộ TV kỹ thuật số hoặc một bộ TV analog được kết nối với hộp chuyển đổi kỹ thuật số sang analog. Trường hợp khác, bạn sẽ cần có một ăngten thích hợp được kết nối với bộ TV hoặc hộp chuyển đổi. Tùy vào địa điểm của bạn, đây có thể là một ăngten ngoài trời hoặc ăngten trong nhà.

Để biết thêm thông tin về các loại ăngten, hãy xem Hướng dẫn cho người dùng ăng ten và DTV.

Các hộp chuyển đổi và các bộ TV analog

Từ năm 2009, tất cả các đài phát sóng truyền hình có công suất đầy đủ chỉ có thể thu được bằng định dạng kỹ thuật số. Tuy vậy các thuê bao cáp vẫn có thể sử dụng các TV analog cùng hộp giải mã cáp, nếu bạn đang sử dụng TV chỉ analog và muốn xem một đài vô tuyến, bạn sẽ cần sử dụng một hộp chuyển đổi kỹ thuật số sang analog. Bạn có thể mua một hộp chuyển đổi từ nhà bán lẻ điện tử tiêu dùng hoặc mua trên mạng.

Thương lượng giữa hãng phát sóng và dịch vụ truyền hình trả tiền ảnh hưởng như thế nào đến độ sẵn sàng của chương trình khác

Thương lượng đồng ý cho truyền lại giữa các hãng phát sóng và các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đôi khi ảnh hưởng đến việc phát các chương trình truyền hình không qua sóng. Nếu một hãng phát sóng và một nhà cung cấp dịch vụ không thể gia hạn hoặc kéo dài thỏa thuận của họ để phát một chương trình không qua sóng được kết hợp, nhà cung cấp dịch vụ phải ngừng phát nó. Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể muốn kiểm tra với dịch vụ truyền hình trả tiền khác ở địa phương về các lựa chọn chương trình.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.