U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Trẻ em ngày nay sử dụng các thiết bị không dây để truy cập thông tin và giải trí theo nhiều cách mới mẻ và phong phú. Tuy nhiên, cùng với điều đó là sự quan ngại ngày càng tăng giữa các bậc cha mẹ và người chăm sóc về nội dung có thể không phù hợp với trẻ em, đặc biệt là với hầu hết các điện thoại di động cung cấp truy cập internet.

Các thiết bị không dây

Cha mẹ có thể bắt đầu giải quyết các mối quan ngại như vậy bằng cách hiểu các loại nội dung và ứng dụng mà trẻ em có thể truy cập từ các thiết bị cụ thể của chúng. Những điều có thể truy cập khác nhau tùy thuộc vào mức độ phức tạp của thiết bị và dịch vụ được mua từ nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Hầu hết các thiết bị không dây được sử dụng để trao đổi tin nhắn, bao gồm tin nhắn tức thời và tin nhắn văn bản, cũng như ảnh, video và email nếu dịch vụ của bạn có kết nối internet. Người dùng có thể yêu cầu, mua và nhận nội dung từ các trang web và các nguồn khác.

Ngoài ra, bất kể tuổi tác, người tiêu dùng có thể nhận được các chào mời miễn phí tải xuống hoặc sử dụng các ứng dụng. Các chào mời miễn phí thường chỉ sử dụng được một lần, nhưng có thể đi kèm với các điều khoản và điều kiện bao gồm các lựa chọn với các thỏa thuận trả phí cho việc sử dụng liên tục.

Các loại nội dung có thể được mua và tải xuống bao gồm hình ảnh, trò chơi (gồm cả những trò chơi được sử dụng với các hệ thống chơi game phổ biến), nhạc và nhạc chuông, và chương trình web video.

Những điều bạn có thể thực hiện

Dưới đây là các bước thiết thực bạn có thể thực hiện để giúp bảo vệ con của bạn không xem nội dung phản cảm trên các thiết bị không dây:

  • Biết và hiểu các khả năng của thiết bị không dây của chúng và loại nội dung và ứng dụng nào sẵn có (bao gồm sẵn có hoặc có phụ phí) trong gói dịch vụ của bạn.
  • Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn về các phần mềm lọc hoặc các chế độ điều khiển phụ huynh khác có thể được cài đặt trên các thiết bị không dây.
  • Nói chuyện với con của bạn về cách chúng sử dụng các thiết bị không dây. Hỏi chúng những gì chúng đang gửi và nhận hoặc tải về, và từ đâu.
  • Nếu con bạn truy cập các trang web từ các thiết bị không dây, cần biết trang web nào chúng đang truy cập và những gì liên quan đến web đó, đặc biệt là mạng xã hội và các trang web và ứng dụng trò chuyện. 
  • Theo dõi hóa đơn. Nội dung hoặc ứng dụng được giao dịch từ thiết bị không dây và không có trong gói dịch vụ thông thường của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng các mục riêng trong hóa đơn của bạn. (Xem hướng dẫn tiêu dùng về Hiểu biết hóa đơn điện thoại của bạn: www.fcc.gov/consumers/guides/hieu-ro-hoa-don-dien-thoai-cua-ban.)

Hướng dẫn ngành công nghiệp không dây tự nguyện

CTIA – Hiệp hội không dây đã phát triển hướng dẫn tự nguyện cho các nhà cung cấp dịch vụ không dây để sử dụng phân loại nội dung mà họ cung cấp cho thuê bao trên các thiết bị không dây. 

Ví dụ như theo một hướng dẫn, các nhà cung cấp dịch vụ sẽ chặn nội dung cho thuê bao muốn tự nguyện hạn chế quyền truy cập bằng cách sử dụng xếp hạng nội dung sau:

  • Phổ biến truy cập được hoặc sẵn có cho người tiêu dùng ở tất cả lứa tuổi.
  • Hạn chế hoặc chỉ được truy cập cho người trên 18 tuổi, hoặc người dùng nhỏ tuổi hơn khi được sự cho phép đặc biệt từ bậc cha mẹ hoặc người giám hộ.  Mức xếp hạng hạn chế dựa trên hệ thống xếp hạng hiện tại cho phim, truyền hình, âm nhạc và trò chơi.

Tìm hiểu thêm bằng cách ghé thăm www.ctia.org/initiatives/voluntary-guidelines/wireless-carrier-content-classification-and-internet-access (Trang web tiếng Anh), gọi CTIA ở số (202) 785-0081 (nói tiếng Anh), hoặc gửi thư đến CTIA, 1400 16th Street, NW, Suite 600, Washington, DC  20036

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.