Phụ đề đóng là hiển thị bằng hình ảnh phần âm thanh của chương trình video. Phụ đề cung cấp sự tiếp cận đến cho các cá nhân bị điếc hay bị mất thính giác và thường được sử dụng ở những nơi mà khó để nghe được một chương trình TV, như là các nhà hàng và các cơ sở tiện ích thể dục. Đạo luật Truyền thông và Tiếp cận Video Thế kỷ Hai-Mươi-Mốt ủy trị đem đến cho người tiêu dùng sự tiếp cận phụ đề đóng thông qua nhiều kiểu thiết bị video khác nhau bên cạnh các màn hình tivi 13 inch hay lớn hơn.

Các yêu cầu về phụ đề của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) dành cho trang thiết bị là gì?

  • Trang thiết bị được sản xuất sau ngày 1 Tháng Một, 2014 mà thâu nhận hay phát lại chương trình video sử dụng một màn hình hình ảnh cỡ 13 inch hay lớn hơn (được đo theo phương chéo) phải có khả năng hiển thị phụ đề đóng, nếu khả thi về mặt kỹ thuật. Trang thiết bị với màn hình kích cỡ nhỏ hơn 13 inch phải có khả năng hiển thị phụ đề đóng, nếu việc đó là khả thi về mặt kỹ thuật và cũng là có thể thực hiện được với nỗ lực hay chi phí hợp lý.
  • Nếu như là có thể thực hiện được với nỗ lực hay chi phí hợp lý, thì trang thiết bị được sản xuất sau ngày 1 Tháng Một, 2014 mà ghi băng lại chương trình video phải hoặc là cho phép việc hiển thị phụ đề đóng hoặc là chuyển phụ đề đóng qua cho thiết bị được sử dụng để xem chương trình. Người xem phải có thể bật và tắt được phụ đề đóng khi chương trình video được phát.

Trang thiết bị nào được bao hàm bởi các quy tắc, và trang thiết bị nào thì không?

  • Các thiết bị vật lý được thiết kế để nhận và phát lại chương trình video, bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính cá nhân, và các bộ giải-mã (set-top box) truyền hình, thì được bao hàm bởi các quy tắc.
  • Trang thiết bị bao gồm cả phần mềm được cài đặt bởi nhà sản xuất trước khi trang thiết bị được bán ra, cũng như là phần mềm mà nhà sản xuất yêu cầu người tiêu dùng cài đặt sau khi thiết bị được mua về.
  • Tất cả thiết bị thâu băng và máy đa phương tiện có thể tháo rời thì được bao hàm bởi các quy tắc, nhưng thời hạn tuân thủ đối với các máy DVD mà không diễn tấu hay chuyển tiếp phụ đề và các máy Blu-ray đã được gia hạn thêm.
  • Trang thiết bị chuyên nghiệp và thương mại thì không được bao hàm bởi các quy tắc.
  • Các màn hình chỉ-hiển-thị thì không được bao hàm bởi các quy tắc.
  • Các nhà sản xuất có thể tìm kiếm các miễn trừ đối với các quy tắc dành cho bất kỳ trang thiết bị nào mà có khả năng nhận hay phát chương trình video, nhưng được thiết kế chính yếu để dùng cho các mục đích khác.
  • Các quy tắc yêu cầu những thiết bị được bao hàm phải cho phép người tiêu dùng được điều chỉnh phụ đề đóng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm màu sắc (cả màu chữ lẫn màu nền), kích cỡ, phông chữ, độ mờ, các thuộc tính cạnh biên và lựa chọn ngôn ngữ của phụ đề.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.