Cập nhật hệ điều hành điện thoại thông minh của bạn khi được thông báo làm điều đó sẽ giúp vá những lỗ hổng bảo mật và cải thiện chất lượng toàn diện cho thiết bị của bạn. Tuy nhiên, có những bước cần thực hiện trước để bảo vệ thiết bị và bất cứ ảnh chụp hoặc tập tin cá nhân nào khác của bạn được lưu trữ trên đó.

Trước khi bạn cập nhật hệ điều hành

Trước khi bạn bắt đầu cập nhật hoặc nâng cấp hệ điều hành, hãy thực hiện một vài bước để giúp tránh các vấn đề:

  • Xạc pin cho điện thoại của bạn: Tránh để điện thoại của bạn cạn nguồn trong khi cập nhật bằng cách chắc chắn thiết bị được xạc pin ít nhất 70%.
  • Sao lưu các tệp tin của bạn: Các bản nâng cấp và cập nhật hệ điều hành không làm ảnh hưởng đến dữ liệu được lưu trữ trên điện thoại thông minh của bạn, nhưng sao lưu các tập tin là một ý hay, chỉ để an toàn.
  • Hãy chắc chắn điện thoại của bạn tương thích với bản nâng cấp hệ điều hành: Một hệ điều hành mới có thể không được thiết kế cho tất cả các thiết bị cũ.
  • Xóa các ứng dụng mà bạn không còn sử dụng: Một hệ điều hành mới có thể cần một dung lượng đáng kể của bộ nhớ thiết bị của bạn. Xóa bỏ các ứng dụng mà chỉ chiếm nhiều không gian.

Sau khi bạn cập nhật hệ điều hành

Đôi khi hệ điều hành mới sẽ có những thiết lập được cài đặt sẵn khác với những thiết lập bạn đã chọn, và sẽ mặc định là các thiết lập mới thay cho các thiết lập cũ của bạn. Sau khi bạn cài đặt hệ điều hành mới, có những thiết lập bạn nên kiểm tra để đảm bảo điện thoại của bạn không chạy những chức năng hoặc chia sẻ dữ liệu theo cách mà bạn không muốn.

  • Kiểm tra các thiết lập Wi-Fi của bạn: Hầu hết các điện thoại thông minh có chức năng tự động chuyển sang gói cước dữ liệu của bạn khi kết nối Wi-Fi yếu. Nếu để bật, chức năng này có thể gây ra việc sử dụng cước dữ liệu khi bạn không mong muốn. Hãy quyết định xem bạn muốn chức năng này bật hay tắt.
  • Kiểm tra các bản cập nhật ứng dụng tự động, mà đôi khi được tìm thấy theo các thiết lập sử dụng cước dữ liệu di động: Nếu bạn tắt chức năng này, các ứng dụng chỉ có thể được cập nhật nhờ sử dụng kết nối Wi-Fi. Điều này có thể giúp ngăn sử dụng cước dữ liệu quá nhiều, cụ thể là đối với các ứng dụng mà bạn không sử dụng thường xuyên.
  • Kiểm tra các thiết lập riêng tư cho thiết bị của bạn và các kết nối mạng: Hãy chắc chắn các thiết lập cho dịch vụ vị trí, chia sẻ Bluetooth, theo dõi quảng cáo và truyền thông mạng xã hội được đặt theo những ưu tiên mà bạn muốn.
  • Kiểm tra sự tương thích của hệ điều hành cho các ứng dụng quan trọng nhất của bạn: Một hệ điều hành mới đôi khi có thể không tương thích với một hoặc nhiều ứng dụng bạn đang có cho đến khi một bản vá lỗi được phát hành. Kiểm tra các bản nâng cấp cho bất cứ ứng dụng nào không hoạt động đúng. Ngoài ra, bạn có thể muốn liên hệ với nhà sản xuất thiết bị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của mình để chia sẻ phản hồi về sự tương thích của ứng dụng. Hãy tìm thông tin liên hệ trên hóa đơn, trên thiết bị của bạn hoặc trên mạng.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.