Quy mô của các lựa chọn và gói chào mời từ dịch vụ điện thoại có thể gây bối rối. Đây là hướng dẫn cho một số thuật ngữ phổ biến dùng để mô tả các loại dịch vụ điện thoại khác nhau.

Các loại dịch vụ

  • Dịch vụ tổng đài nội hạt cung cấp cuộc gọi trong nội hạt. Nội hạt là một khu vực cụ thể thường bao gồm một thành phố, thị trấn hoặc làng và các vùng lân cận của nó.
  • Dịch vụ gọi thu phí nội hạt (intraLATA) (cũng thường được gọi là gọi địa phương đường dài hoặc dịch vụ gọi vùng tính phí ) cung cấp cuộc gọi trong một vùng địa lý thường được gọi là Vùng truy cập địa phương và vận chuyển (LATA). Phí thu theo phút thường áp dụng cho các cuộc gọi này.

Các cuộc gọi thu phí nội hạt có thể được thực hiện trong mã vùng của bạn hoặc tới một mã vùng khác ở thị trấn đối diện, ở quận liền kề hoặc, trong một số trường hợp, một quốc gia lân cận. Bạn phải quay số "1" trước khi thực hiện cuộc gọi thu phí nội hạt, ngay cả khi nơi gọi đến có cùng mã vùng của bạn. Các cuộc gọi này có thể được thực hiện bởi công ty tổng đài nội hạt hoặc công ty đường dài của bạn.

Một số công ty điện thoại địa phương cung cấp một gói dịch vụ gọi nội hạt và thu phí nội hạt bằng một khoản phí hàng tháng duy nhất.

  • Dịch vụ mở rộng tổng đài nội hạt gia tăng vùng gọi tổng đài nội hạt và triệt tiêu các khoản khí gọi thu phí nội hạt. Tuy nhiên, dịch vụ mở rộng tổng đài nội hạt sẽ xuất hiện như một khoản phụ phí trên hóa đơn điện thoại của bạn.

Các dịch vụ nói trên thường bao gồm các cuộc gọi trong một tiểu bang và thường được quy định bởi Ủy ban dịch vụ công cộng của tiểu bang. Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến các dịch vụ này, bạn có thể tìm thấy thông tin liên lạc cho Ủy ban của tiểu bang bạn tại www.naruc.org/about-naruc/regulatory-commissions/ (Trang web tiếng Anh). Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ tiêu dùng của tiểu bang, Văn phòng Cải thiện Kinh doanh, hoặc văn phòng tổng chưởng lý của tiểu bang để tìm hiểu về các biện pháp bảo vệ và các biện pháp khắc phục sẵn có cho người tiêu dùng như bạn. Bạn cũng có thể tìm thông tin liên lạc cho các tổ chức này trong trang màu xanh dương hoặc phần chính phủ của thư mục điện thoại địa phương của bạn.

  • Dịch vụ gọi đường dài (interLATA) bao gồm tất cả các cuộc gọi bên ngoài khu vực tổng đài nội hạt và các khu vực thu phí nội hạt, các cuộc gọi bắt nguồn từ một LATA và điểm đến là một LATA khác, và các cuộc gọi quốc tế. Các cuộc gọi đường dài có thể là giữa hai LATA trong cùng một bang, ví dụ như gọi từ San Diego đến San Francisco, hoặc giữa các LATA ở các tiểu bang khác nhau. Dịch vụ gọi đường dài bao gồm dịch vụ quốc tế (ngoại trừ ở Hawaii nơi dịch vụ quốc tế tách biệt với dịch vụ đường dài).  Khi mua dịch vụ gọi đường dài, hãy nhớ hỏi các cuộc gọi quốc tế có được bao gồm trong kế hoạch gọi đường dài hàng tháng hay không.

Truy cập bình đẳng

Quyền truy cập bình đẳng cho phép các thuê bao điện thoại chọn một hoặc nhiều công ty điện thoại có thẩm quyền để xử lý các cuộc gọi thu phí nội hạt và gọi đường dài của họ (kể cả quốc tế) từ điện thoại cố định.

Nơi khả dụng truy cập bình đẳng:

  • Thuê bao có thể lựa chọn riêng các công ty điện thoại có thẩm quyền cho từng dịch vụ này hoặc một công ty điện thoại có thẩm quyền cho cả hai. Thuê bao có thể thực hiện gọi thu phí nội hạt và gọi đường dài bằng cách sử dụng (các) công ty điện thoại có thẩm quyền của họ bằng cách nhấn số 1 (hoặc 011 cho các cuộc gọi quốc tế) cộng với mã vùng và số điện thoại thích hợp (thường được gọi là tổ hợp quay số chẵn lẻ).
  • Thuê bao có thể thực hiện cuộc gọi sử dụng các công ty điện thoại khác bằng cách nhấn mã truy cập 1010XXX. Mã truy cập 1010XXX thể hiện định dạng của nhà cung cấp dịch vụ (CAC). Mã nhận dạng nhà cung cấp ba chữ số (CICs) được mở rộng đến bốn chữ số bằng cách thêm một số không ban đầu (0) để “XXX” trở thành “0XXX”. Các nhà cung cấp có CIC ba chữ chữ số có cùng định dạng CAC bảy chữ số: "101-XXXX." Vì CIC bốn chữ số của các nhà cung cấp có CIC ba chữ số bắt đầu với số không, một số hãng có thể chọn cách quảng bá CAC bảy chữ số như “10-10-XXX” vì họ tin rằng khách hàng của họ sẽ dễ nhớ định dạng đó hơn. Không có sự khác biệt giữa “101-XXXX” và "10-10-XXX.”
  • Thuê bao có thể thay đổi (các) công ty điện thoại có thẩm quyền bất cứ lúc nào, nhưng có thể bị tính phí cho việc đó.

Nếu bạn là một thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ đường dài riêng biệt (nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ đường dài khác so với công ty điện thoại địa phương của bạn) trước ngày 28 tháng 12 năm 2015, bạn vẫn giữ được quyền truy cập bình đẳng và tổ hợp quay số chẵn lẻ cho dịch vụ đường dài hiện tại của bạn . Tuy nhiên, tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2015, các công ty điện thoại địa phương không còn bắt buộc phải cung cấp quyền truy cập bình đẳng và tổ hợp quay số chẵn lẻ cho các dịch vụ đường dài cho các khách hàng mới.  Các công ty điện thoại cố định vẫn phải cung cấp quyền truy cập bình đẳng và tổ hợp quay số chẵn lẻ cho các cuộc gọi thu phí nội địa. Các công ty điện thoại không dây không bắt buộc phải cung cấp quyền truy cập bình đẳng, và thường chọn một công ty điện thoại có thẩm quyền cho thuê bao của họ. Nếu các công ty không dây cho phép sử dụng mã truy cập “quay số rộng khắp” 1010XXX , họ có thể chọn tính phí khách hàng của mình khi họ sử dụng cách này. 

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.