U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Đấu giá Khích lệ

Post-Incentive Auctions FAQ banner image

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) thời gian gần đây đã tiến hành một cuộc bán đấu giá phổ tần để giúp cải thiện và nới rộng dịch vụ vô tuyến trên khắp nước nhằm đáp ứng nhu cầu mỗi ngày một tăng của người tiêu dùng về những dịch vụ di động băng rộng với tốc độ nhanh hơn và công suất lớn hơn. Trong cuộc đấu giá, các đài truyền hình có thể tự nguyện từ bỏ kênh phát sóng mà họ đang có để đổi lấy một phần của số tiền thu được từ việc bán đấu giá kênh truyền hình của mình cho những nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến thương mại để cung cấp những dịch vụ di động băng rộng được khuyếch trương.

Điều này có nghĩa gì đối với người tiêu dùng? Giờ đây, khi cuộc đấu giá kết thúc, một số đài truyền hình phát qua sóng sẽ thay đổi kênh của họ, hoặc dùng chung một kênh với một đài khác, hoặc, trong một số trường hợp, ngừng phát sóng. Điều quan trọng là, trừ phi một đài trong khu vực của bạn hoàn toàn ngưng phát sóng, điều này sẽ chỉ ảnh hưởng tới bạn nếu bạn nhận tín hiệu truyền hình thông qua ăng ten; nếu bạn đăng ký dịch vụ của một nhà cung cấp truyền hình cáp hoặc vệ tinh, họ sẽ thực hiện những sự thay đổi cần thiết cho bạn.

Nếu bạn nhận chương trình truyền hình qua sóng, có một vài việc bạn cần làm vào thời điểm thích hợp. FCC đã phối hợp với các đài truyền hình để giảm thiểu tối đa những sự bất tiện và nhầm lẫn trong thời gian chuyển đổi sau cuộc đấu giá. Dưới đây là câu trả lời cho câu hỏi thường gặp và những liên kết đến các nguồn lực hữu ích của Ủy ban.

Để biết thêm thông tin về cuộc bán đấu giá phổ tần khích lệ, hãy ghé vào trang web của chúng tôi tại www.fcc.gov/incentiveauctions. (trang web tiếng Anh)

Khi nào tôi mới biết các đài trong khu vực của tôi có chuyển kênh hoặc ngưng phát sóng hay không, và nếu có, thì khi nào họ sẽ làm như vậy?

FCC đã công bố kết quả cuộc đấu giá vào ngày 13 tháng tư, năm 2017. Bạn có thể xem tại đây danh sách những người thắng cuộc đấu giá, những gì họ cam kết, và họ thắng được bao nhiêu, cùng với danh sách các kênh truyền hình mới được phân phối cho tất cả các đài truyền hình Công cáo về đóng và tái phân phối kênh truyền hình. (Bản tiếng Anh)

Xin lưu ý rằng các kênh truyền hình tiếp tục phát sóng có một cơ hội để xin được cấp kênh thay thế hoặc nới rộng vùng phủ sóng, cho nên những thông tin trong bản công cáo này có thể thay đổi.

Tôi cần phải làm gì để tiếp tục xem truyền hình phát qua sóng?

Nói chung là không cần. Bạn không cần mua TV mới hay mua hộp chuyển đổi như bạn có thể đã làm trong cuộc chuyển đổi sang truyền hình kỹ thuật số vào năm 2009. Khi một hoặc nhiều đài truyền hình ở địa phương của bạn đổi sang một kênh mới, chuyện duy nhất mà bạn cần làm là rà quét lại máy truyền hình của mình. Họ sẽ thông báo trước về một sự thay đổi như vậy, nhưng nếu bạn nhận thấy thiếu đi một kênh vào một lúc nào đó, thì kênh đó có lẽ đã chuyển sang một số kênh mới, cho nên bạn cần rà quét lại các kênh có sẵn để phòng hờ trường hợp bạn không nhận được thông báo. Để biết thêm thông tin về cách rà quét lại các kênh truyền hình, xin xem tài liệu hướng dẫn của chúng tôi tại đây: www.fcc.gov/consumers/guides/nho-ra-quet-lai.

Tôi có cần mua ăng ten mới không?

Chỉ trong vài trường hợp, một đài địa phương có thể chuyển từ một kênh UHF sang một kênh VHF, và điều đó có thể ảnh hưởng tới một số rất ít những người dùng ăng ten loại dành riêng cho UHF. Để biết thêm thông tin về ăng ten truyền hình phát qua sóng, xin xem bản hướng dẫn của chúng tôi tại đây: www.fcc.gov/consumers/guides/ang-ten-va-truyen-hinh-ky-thuat-so.

Truyền hình cáp và vệ tinh có tiếp tục chiếu chương trình của các đài địa phương không?

Các đài truyền hình phát qua sóng sẽ giữ nguyên những sự giàn xếp hiện thời với các hệ thống truyền hình dây cáp và vệ tinh để chiếu những chương trình của họ sau khi quá trình bán đấu giá hoàn tất.

Một số rất ít những đài truyền hình phát qua sóng có thể sẽ dời cơ sở phát sóng của họ trong khuôn khổ của quá trình này, và điều đó có thể ảnh hưởng tới vấn đề chương trình của họ được chiếu như đài "địa phương" trong thị trường truyền hình nào. Nếu họ chuyển tới một thị trường truyền hình ở kế bên, điều đó có thể ảnh hưởng tới việc những hệ thống dây cáp hay vệ tinh nào chiếu các chương trình của họ. Khi nào không thấy một trong các đài truyền hình địa phương của bạn được chiếu trên các hệ thống dây cáp hay vệ tinh, xin liên lạc trực tiếp với các hệ thống đó.

Khi nào các kênh truyền hình sẽ bắt đầu tiến hành những sự thay đổi?

Bắt đầu từ ngày 13 tháng tư, 2017, sẽ có một thời kỳ chuyển tiếp kéo dài 39 tháng, và trong khoảng thời gian này, những đài truyền hình phát sóng nào được phân phối kênh mới sẽ tiến hành những công tác kỹ thuật cần thiết để bắt đầu phát sóng trên băng tần mới. Những kênh nào quyết định từ bỏ các quyền về phổ tần của mình và ngưng phát sóng sẽ có 90 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng trong cuộc đấu giá để ngưng hoạt động trên kênh của mình trước cuộc đấu giá. Đài truyền hình nào quyết định dời kênh sẽ thực hiện điều này trong vòng 39 tháng và sẽ thông báo cho khán giả biết khi nào họ có thể rà quét lại máy truyền hình của mình để tìm những kênh mới.

Nếu đài truyền hình thay đổi hay dời đi, tôi có được thông báo không?

Có. Đài nào dời đi nơi khác, thay đổi tín hiệu hoặc ngưng phát sóng phải thông báo cho người tiêu dùng qua những loan báo hàng ngày trên làn sóng trong vòng ít nhất là 30 ngày trước khi có sự thay đổi. Trong khoảng thời gian đó các đài phải hoạt động trên những kênh mà họ đang có.

Phải chăng các đài địa phương của tôi sẽ thay đổi ngay cả trong trường hợp họ không tham gia?

Có thể như vậy. Một kết quả của cuộc đấu giá là có ít kênh truyền hình hơn trong băng tần TV, cho nên những đài hoạt động trên những kênh đã được phân bổ lại để dùng cho dịch vụ di động sẽ phải dời tới những kênh mới. Những đài khác có thể phải dời tới những kênh khác vì tình trạng tín hiệu bị nhiễu phát sinh từ những thay đổi trong thị trường TV của bạn hoặc trong thị trường ở gần đó. Tuy nhiên, những đài thay đổi tín hiệu phải thông báo cho người xem mỗi ngày trong vòng ít nhất là 30 ngày trước khi thực hiện sự thay đổi.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.