Các thiết bị thoại văn bản (TTY hay Thiết bị Viễn thông cho Người điếc TDD) được sử dụng bởi những người có khuyết tật về thính lực hay giao tiếp để gửi và nhận tin nhắn văn bản qua các mạng điện thoại. Trong quá khứ, các mạng điện thoại hữu tuyến và mạng phân ô sóng tương tự (analog) thường tương thích với TTY, nhưng các mạng vô tuyến kỹ thuật số thì không. Như một kết quả từ các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) nhằm đảm bảo rằng người dùng TTY có thể hoàn tất các cuộc gọi 911 khẩn cấp, là việc các nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến đã nâng cấp mạng kỹ thuật số của họ để tương thích với TTY. Người tiêu dùng giờ đây thông thường đều có thể sử dụng TTY để hoàn tất các cuộc gọi với điện thoại vô tuyến kỹ thuật số của họ, bao gồm cả các cuộc gọi 911, nếu như là bản thân chiếc điện thoại tương-thích-TTY. Để tìm được một điện thoại vô tuyến kỹ thuật số tương-thích-TTY, hãy liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến hay nhà bán lẻ thiết bị cầm tay của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.