Ang mga text telephone device (TTY o TDD) ay ginagamit ng mga taong may mga kapansanan sa pandinig o pananalita upang magpadala at tumanggap ng mga text message sa mga network ng telepono. Dati, ang wireline na telepono at mga analog na cellular network ay karaniwang compatible sa mga TTY, ngunit hindi sa mga digital na wireless network. Bilang resulta ng mga panuntunan ng FCC na tiyaking makagagawa ang mga user ng TTY ng mga pang-emergency na tawag sa 911, na-upgrade ng mga provider ng wireless na serbisyo ang kanilang mga digital na network upang maging compatible sa mga TTY. Karaniwan na ngayong nagagamit ng mga consumer ang mga TTY upang gumawa ng mga tawag sa kanilang mga digital na wireless na telepono, kabilang ang mga tawag sa 911, kung compatible ang mismong telepono sa TTY. Upang maghanap ng digital na wireless na telepono na compatible sa TTY, makipag-ugnayan sa iyong provider ng wireless na serbisyo o retailer ng handset.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, February 15, 2018