U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Sự nhiễu xảy ra khi các tín hiệu tần số vô tuyến không mong muốn làm gián đoạn việc sử dụng tivi, đài vô tuyến hoặc điện thoại không dây của bạn. Sự nhiễu có thể ngăn cản hoàn toàn việc thu, có thể làm mất tín hiệu tạm thời, hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh hoặc hình ảnh được cung cấp bởi thiết bị của bạn. Hai nguyên nhân phổ biến nhất gây nhiễu là các máy phát tín hiệu và thiết bị điện.

Sự nhiễu máy phát tín hiệu

Các hệ thống liên lạc với chức năng phát tín hiệu có khả năng gây nhiễu bao gồm đài vô tuyến nghiệp dư, đài CB và các trạm vô tuyến và truyền hình.

Các sai sót thiết kế như lọc không đầy đủ hoặc che chắn không thỏa đáng hoặc các dây bị tước hoặc bị ăn mòn có thể khiến thiết bị dễ bị nhiễu máy phát.

Để xác định liệu nhiễu có xảy ra bởi máy phát hay thiết bị điện, hãy rút lần lượt từng phích cắm điện trong gia đình để xem bạn có thể cô lập bất kỳ nguồn nhiễu điện nào.

Nếu thiết bị của bạn đang phản ứng với các thiết bị phát gần đó như đài vô tuyến nghiệp dư hoặc CB, bạn sẽ chỉ bị nhiễu khi nhà điều hành đài vô tuyến đang nói và bạn chỉ có thể nghe được một nửa cuộc nói chuyện. Nếu gặp trường hợp này, bạn có thể xác minh nguồn nhiễu nếu bạn thấy ăng-ten gắn trên một ngôi nhà hoặc xe hơi gần đó.

Điện thoại không dây sử dụng các tần số vô tuyến và không được bảo vệ trước sự nhiễu. Nếu bạn đang gặp sự cố về điện thoại không dây của mình, bạn nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để được hỗ trợ.

Sự nhiễu điện và TV của bạn

Sự nhiễu điện xuất hiện với phần âm thanh và video của chương trình truyền hình. Các hiện tượng nhiễu ngắn đột ngột có thể do các máy sấy tóc, máy may, máy khoan điện, bộ biến thế chuông cửa và các thiết bị mở cửa nhà xe. Nếu hiện tượng xảy ra liên tục, có thể do thiết bị được sử dụng toàn thời gian, chẳng hạn như lò sưởi hồ cá và đèn huỳnh quang.

Sự nhiễu điện có thể là do các đường dây điện hoặc thiết bị điện trong nhà bạn. Sự nhiễu gây ra bởi thiết bị điện của công ty điện lực thường xảy ra liên tục và công ty điện của bạn cần được thông báo.

Một phương pháp đơn giản để xác định vị trí của nhiễu điện bằng cách sử dụng một đài AM di động điều chỉnh đến một tần số tĩnh ở đầu cuối của nút quay chỉnh đài. Bạn sẽ nghe tạp âm hoặc tiếng ồn khi bạn đến gần nguồn nhiễu. Càng tiến gần hơn bạn sẽ nghe tiếng tạp âm cường độ lớn hơn.

Nếu bạn không thể xác định được nguồn nhiễu trong nhà riêng của bạn, hãy kiểm tra với hàng xóm của bạn để xem họ có bị nhiễu không. Nguồn nhiễu có thể ở trong nhà của họ.

Nếu bạn không thể xác định nguồn gốc của sự nhiễu điện, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty điện lực địa phương. Hầu hết các công ty điện lực sẽ điều tra vấn đề và thực hiện các biện pháp khắc phục.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.