Hầu hết các thuê bao vệ tinh có thể thâu nhận các kênh phát sóng truyền hình khởi phát trong khu vực địa phương của họ, nhưng vài kênh được phát sóng trong những thị trường lân cận có thể không khả dụng. Các thuê bao có thể hỏi công ty TV vệ tinh của mình xem liệu họ có thể thêm các kênh này vào không.

Dịch vụ 'địa phương trong địa phương' (local into local) là gì?

Dịch vụ vệ tinh mà có cung cấp các đài phát sóng TV địa phương - thường được gọi là - dịch vụ - địa-phương-trong-địa-phương - thì khả dụng cho hầu hết thuê bao. Công ty vệ tinh của bạn có thể tính phí cho dịch vụ này.

Với dịch vụ địa-phương-trong-địa-phương, các công ty TV vệ tinh truyền tải lại các tín hiệu từ các đài nằm trong một “khu vực thị trường được chỉ định” (DMA) riêng biệt đến cho các thuê bao trong cùng DMA. Công ty Nielsen chỉ định mỗi quận hạt vào một DMA, chủ yếu là dựa trên đo lường của họ về khuôn mẫu việc theo dõi ở địa phương.

Truy cập vào các đài 'được theo dõi đáng kể' ở lân cận bên-ngoài-thị-trường

Nếu bạn nhận được dịch vụ địa-phương-trong-địa-phương, thì công ty TV vệ tinh của bạn cũng có thể cung cấp các đài phát sóng bên-ngoài-thị-trường được chỉ định cho một thị trường TV địa phương kề bên mà đã được Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) xác định là “được theo dõi đáng kể”. Đây là các đài có thể xem qua-sóng bởi một số lượng “đáng kể” hộ gia đình trong cộng đồng của bạn.

FCC đăng một danh sách các đài (nói tiếng Anh) đủ tư cách là những tín hiệu được theo dõi đáng kể và những cộng đồng mà ở đó họ được theo dõi đáng kể. Nhà mạng vệ tinh của bạn có thể xác nhận liệu một đài có nằm trong danh sách được theo dõi đáng kể và liệu họ sẽ có cung cấp đài đó không.

Quy trình điều chỉnh thị trường của FCC

FCC có thể thêm các đài TV khác vào thị trường TV địa phương của bạn thông qua quy trình điều chỉnh thị trường nếu như đài đó có thể cho thấy họ cung cấp dịch vụ địa phương cho cộng đồng của bạn và công ty TV vệ tinh của bạn có khả năng kỹ thuật để cung cấp đài đó.

Quy trình này yêu cầu nhà đài, công ty TV vệ tinh của bạn, hoặc chính quyền quận hạt của bạn nộp một đơn yêu cầu với FCC. Các thuê bao không thể trực tiếp nộp đơn.

Quy trình điều chỉnh thị trường STELAR (nói tiếng Anh) (Đạo luật Tái cấp phép STELA 2014) cung cấp thêm thông tin, bao gồm các tiêu chí mà FCC cân nhắc trong việc đánh giá một yêu cầu từ nhà đài, công ty TV vệ tinh của bạn, hoặc chính quyền quận hạt của bạn.

Việc truy cập vào các đài bên-ngoài-thị-trường bởi các thuê bao 'không được phục vụ'

Nếu công ty TV vệ tinh của bạn đang không cung cấp dịch vụ địa-phương-trong-địa-phương, hay đang không cung cấp một đài phát sóng mạng TV cụ thể như một phần của dịch vụ địa-phương-trong-địa-phương của họ trong thị trường của bạn, và bạn không thể thâu nhận một tín hiệu tốt qua-sóng từ đài mạng địa phương, thì bạn là một thuê bao “không được phục vụ”. Trong trường hợp này, bạn có thể hỏi công ty TV vệ tinh của bạn liệu họ có thể cung cấp cho bạn một đài bên-ngoài-thị-trường liên kết với cùng mạng không.

Truy cập phi-vệ-tinh vào phát sóng TV

Các thuê bao cũng có thể thâu nhận miễn phí, qua-sóng, các đài phát sóng TV địa phương, bất kể là liệu công ty TV vệ tinh của họ có cung cấp dịch vụ địa-phương-trong-địa-phương hay không, bằng cách lắp đặt một ăng ten truyền thống cho việc sử dụng kết hợp với dịch vụ vệ tinh của họ. Khả năng thâu nhận các tín hiệu qua-sóng của bạn, tuy vậy, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí địa lý và chất lượng ăng ten.

Để biết thêm thông tin

Hãy tìm hiểu thêm về phát sóng TV từ vệ tinh (nói tiếng Anh). Để biết thông tin về các vấn đề truyền thông khác, hãy ghé thăm Trung Tâm Trợ Giúp Người Tiêu Dùng của FCC (nói tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.