Đạo luật Truyền hình cho Thiếu nhi yêu cầu mỗi đài phát sóng truyền hình Hoa Kỳ phải phát chương trình được thiết kế đặc biệt nhằm phục vụ cho nhu cầu giáo dục và thông tin của trẻ em. Đạo luật cũng giới hạn thời lượng mà các nhà phát sóng, nhà vận hành cáp, và nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh được dành cho quảng cáo trong các chương trình cho thiếu nhi.

Vào ngày 10 Tháng Bảy, 2019, Uỷ ban đã thông qua các quy tắc mới (Trang web tiếng Anh) để đem lại cho các nhà phát sóng sự linh hoạt to lớn hơn nhằm đáp ứng được các yêu cầu về chương trình truyền hình cho thiếu nhi. Ngày hiệu lực của các quy tắc mới sẽ được công bố trong Danh bạ đăng ký Liên bang. Một khi các quy tắc mới có hiệu lực, thì các đài Truyền hình (TV) sẽ được yêu cầu phải:

  • Phát sóng ít nhất 156 giờ hàng năm cho các chương trình cốt lõi, bao gồm ít nhất 26 giờ mỗi quý cho các chương trình hàng tuần được lên lịch thường xuyên.
  • Phát sóng phần lớn các chương trình cốt lõi của họ trên kênh phát chương trình chính của mình. Các đài phát đa phương nhiều hơn một kênh phát chương trình video có thể phát sóng lên đến 13 giờ mỗi quý cho các chương trình hàng tuần được lên lịch thường xuyên trên một trong các kênh phát đa phương của họ.

Chương trình cốt lõi dành cho thiếu nhi

Chương trình cốt lõi được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho nhu cầu giáo dục và thông tin của trẻ em từ 16 tuổi trở xuống, bao gồm các nhu cầu của trẻ về tri thức/nhận thức và xã hội/xúc cảm. Ngoài ra, chương trình cốt lõi:

  • Phục vụ cho các nhu cầu giáo dục và thông tin của trẻ em như là mục đích quan trọng nhất.
  • Chương trình có độ dài ít nhất là 30 phút, ngoại trừ rằng các đài TV được cho phép phát sóng một thời lượng giới hạn các chương trình ở dạng ngắn ít hơn độ dài 30 phút, bao gồm các thông báo dịch vụ công cộng và các chương trình xen kẽ, và tính cho các chương trình này được cộng vào chương trình cốt lõi.
  • Được phát sóng trong khoảng giữa 6:00 buổi sáng và 10:00 buổi tối.
  • Là chương trình hàng tuần được lên lịch thường xuyên, ngoại trừ rằng các đài TV được cho phép phát sóng một thời lượng giới hạn các chương trình cốt lõi mà không được lên lịch thường xuyên trên cơ sở hàng tuần, chẳng hạn như là các chương trình giáo dục đặc biệt và chương trình không phải hàng tuần được lên lịch thường xuyên, và tính cho các chương trình này được cộng vào chương trình cốt lõi.

Các đài truyền hình thương mại phải cung cấp thông tin nhận diện các chương trình giáo dục dành cho thiếu nhi đến cho các nhà xuất bản hướng dẫn chương trình và danh mục TV. Ngoài ra, các đài truyền hình thương mại phải nhận diện các chương trình cốt lõi bằng cách hiển thị biểu tượng E/I xuyên suốt chương trình.

Các giới hạn về thời lượng thương mại

Các quy tắc của FCC (Uỷ ban Truyền thông Liên bang) giới hạn thời lượng nội dung thương mại có thể được phát sóng trong chương trình truyền hình cho thiếu nhi dành cho khán giả là trẻ em từ 12 tuổi và nhỏ hơn là đến 10.5 phút cho mỗi giờ vào cuối tuần và 12 phút cho mỗi giờ vào ngày thường trong tuần. FCC cũng yêu cầu là tài liệu chương trình này phải được tách bạch khỏi việc quảng bá thương mại từ tài liệu chương trình không có liên quan và xen ngang vào. Các giới hạn thời lượng không áp dụng cho các đài truyền hình công cộng vì những đài này nhìn chung bị cấm phát sóng quảng bá thương mại.

Hiển thị địa chỉ mạng (web) trong các chương trình

Việc hiển thị địa chỉ các trang mạng trong chương trình định hướng cho thiếu nhi tuổi từ 12 và nhỏ hơn thì được cho phép chỉ khi trang mạng (website) đáp ứng được các tiêu chí sau đây:

  • Trang cung cấp một lượng đáng kể nội dung chân thực liên quan đến chương trình hoặc nội dung chân thực phi thương mại khác.
  • Trang không chủ yếu nhằm dành cho các mục đích thương mại.
  • Trang chủ của trang mạng và các trang trình đơn (menu) phân biệt rõ ràng giữa các mục phi thương mại và các mục thương mại.
  • Trang của trang mạng mà khán giả được định hướng đến thì không được dùng cho thương mại điện tử, quảng cáo hay các mục đích thương mại khác.

Các nhà phát sóng truyền hình, nhà vận hành cáp, và nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh không được hiển thị các địa chỉ trang mạng trong hoặc cận bên một chương trình dành cho thiếu nhi nếu như các sản phẩm được bán có chiếu đến một nhân vật trong chương trình, hoặc một nhân vật trong chương trình được sử dụng để bán sản phẩm. Lệnh ngăn cấm hiển thị trang mạng không áp dụng cho các thông báo dịch vụ công cộng nhất định, các thông báo nhận diện đài và các thông báo khẩn cấp.

Theo dõi việc tuân thủ các quy tắc của FCC

Các đài TV thương mại được yêu cầu phải nộp cho FCC các báo cáo thường niên nhận diện các chương trình cốt lõi của đài và các nỗ lực khác nhằm tuân thủ theo nghĩa vụ làm chương trình có tính giáo dục của họ. Những báo cáo này - Báo cáo Chương trình Truyền hình cho Thiếu nhi (FCC Biểu 2100 Lịch biểu H) – phải sẵn dùng cho công chúng. Các báo cáo có thể lấy được từ tập tin kiểm tra công cộng trực tuyến của đài tại địa chỉ publicfiles.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) hoặc từ trang Báo cáo Truyền hình Giáo dục cho Thiếu nhi (Trang web tiếng Anh) của FCC. Ngoài ra, các nhà phát sóng TV thương mại, nhà vận hành cáp, và nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh phải lưu giữ hồ sơ ghi chép để xác minh sự tuân thủ với các giới hạn thời lượng thương mại và để cho các hồ sơ ghi chép này khả dụng cho việc kiểm tra công khai.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.