U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

V-chip cho phép cha mẹ hoặc người chăm sóc khác chặn chương trình trên TV của họ mà họ không muốn trẻ em xem. Hầu hết các chương trình được chỉ định xếp hạng dựa trên bộ nguyên tắc parental guidelines (hướng dẫn phụ huynh) thiết lập bởi ngành công nghiệp truyền hình. Các xếp hạng cung cấp thông tin về nội dung và độ phù hợp về lứa tuổi của hầu hết các chương trình truyền hình, ngoại trừ tin tức, thể thao và phim chưa qua biên tập trên các kênh truyền hình cáp cao cấp.

Các bậc cha mẹ có thể lập trình cho V-chip để ngăn chặn các chương trình dựa trên các xếp hạng này, bao gồm hai yếu tố: đánh giá theo độ tuổi cung cấp hướng dẫn về nhóm tuổi thích hợp cho chương trình và các mô tả nội dung cho thấy một chương trình có thể mang đối thoại gợi ý (D), ngôn ngữ thô lỗ hoặc tục tĩu (L), tình huống tình dục (S), hoặc bạo lực (V). Các xếp hạng bao gồm:

 • TV-Y - các chương trình nhắm đến đối tượng khán giả rất trẻ, kể cả trẻ em từ 2-6 tuổi.
 • TV-Y7 - chương trình phù hợp nhất cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên.
 • TV-Y7-FV - chương trình với các bối cảnh bạo lực tthần thoại có thể mang tác động mạnh hơn hoặc có tính chiến đấu hơn các chương trình khác trong danh mục TV-Y7.
 • TV-G - chương trình phù hợp với mọi lứa tuổi; Đây không phải là chương trình dành cho trẻ em.
 • TV-PG - parental guidance (giám sát của phụ huynh) được khuyến cáo; Những chương trình này có thể không phù hợp với trẻ nhỏ.
 • TV-14 - những chương trình này có thể không phù hợp với trẻ em dưới 14 tuổi.
 • TV-MA - những chương trình này dành cho người lớn và có thể không phù hợp với trẻ em dưới 17 tuổi.

Xếp hạng xuất hiện ở góc trên bên trái của màn hình truyền hình trong 15 giây đầu của mỗi chương trình và thường sau các khung giờ nghỉ cho quảng cáo thương mại. Các xếp hạng cũng được liệt kê trong các ấn phẩm khác nhau cho mục đích cung cấp danh sách truyền hình địa phương.

Làm thế nào để lập trình V-chip

Từ năm 2000, V-chip được bắt buộc cho tất cả các TV mới được sản xuất có kích thước 13 inch hoặc lớn hơn. Các máy tính cá nhân bao gồm máy thu hình và màn hình 13 inch trở lên cũng phải có một V-chip.

Để thiết lập tính năng parental control (kiểm soát của phụ huynh) cho V-chip trong TV, bộ chuyển đổi kỹ thuật số sang analog hoặc set-top box (bộ giải mã ) sử dụng bộ điều khiển từ xa đi kèm với thiết bị, hãy làm theo các bước sau:

 • Sử dụng phím menu trên bộ điều khiển từ xa, tìm nút “main” hoặc “setup”, sau đó tìm một tùy chọn có thể được gọi là “locks”, “block”, “parental control” hoặc “V-chip”.
 • Bạn sẽ nhận được lời nhắc tạo mật khẩu cho phép bạn khóa kênh truyền hình và các loại chương trình.
 • Sử dụng các nút “menu”, “select”, “number” và “arrow”, chọn kênh và xếp hạng cụ thể tương ứng cho các chương trình truyền hình mà bạn muốn chặn.
 • Lưu cài đặt của bạn bằng cách nhấn phím thích hợp, như hướng dẫn.

Các bước này có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng. Nếu bạn gặp khó khăn trong lập trình V-chip của mình, bạn nên tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.