Các hướng dẫn tiêu dùng của Ủy ban Truyền thông Liên bang cung cấp mẹo và lời khuyên về các dịch vụ điện thoại liên lạc không dây và cố định, truyền thông vô tuyến, truyền hình, cáp và vệ tinh và các vấn đề truyền thông khác ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Nhấp vào các chủ đề trong menu bên trái để tìm hiểu các hướng dẫn tiêu dùng theo tiêu đề của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về các vấn đề tiêu dùng khác, hãy truy cập Trung tâm Hỗ trợ Người tiêu dùng của FCC (trang web tiếng Anh).

Để gửi đơnkhiếu nại hoặc báo cáo sự việc, hãy truy cập Trung tâm Khiếu nại tiêu dùng (trang web tiếng Anh). Bằng cách gửi đơn khiếu nại tiêu dùng và trình bày sự việc của bạn, bạn đóng góp vào nỗ lực thực thi liên bang và bảo vệ người tiêu dùng ở phạm vi toàn quốc và giúp chúng tôi xác định các xu hướng và theo dõi các vấn đề quan trọng nhất.

 

Updated:
Tuesday, August 20, 2019