Quỹ Kết nối Hoa Kỳ – còn được biết đến là chương trình Dịch vụ Phổ quát Chi-phí-cao – là chương trình của Uỷ ban Truyền thông Liên bang (FCC) để mở rộng tiếp cận các dịch vụ thoại và băng thông rộng cho các khu vực nơi mà những dịch vụ đó không có sẵn. Thông qua Quỹ Kết nối Hoa Kỳ (CAF) Giai đoạn II, FCC cung cấp kinh phí đến các công ty điện thoại địa phương để trợ cấp chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng mạng lưới mới hay thực hiện các nâng cấp mạng lưới để cung cấp dịch vụ thoại và băng thông rộng trong các khu vực nơi còn thiếu thốn.

CAF là một chương trình nhiều-năm, có thể sánh với việc mở rộng dịch vụ điện lực và điện thoại đến vùng nông thôn Hoa Kỳ thời gian đầu thế kỷ hai mươi, và việc xây dựng hệ thống đường cao tốc liên bang trong các thập niên 1950 và 1960. Để đảm bảo hỗ trợ CAF được sử dụng hiệu quả, FCC đã tập trung vào các khu vực mà rõ ràng là không được phục vụ hay thiếu sự phục vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ không được trợ cấp. 

Liệu băng thông rộng sẽ được cung cấp trong khu vực của tôi thông qua CAF không?

CAF-II-Map thumbnail Để có một bản đồ về các khu vực nơi mà các nhà cung cấp dịch vụ đã đồng ý và sẽ nhận hỗ trợ CAF Giai đoạn II trong quá trình của chương trình sáu-năm, hãy ghé thăm www.fcc.gov/reports-research/maps/caf-2-accepted-map (nói tiếng Anh).

Các công ty lớn đã chấp nhận hỗ trợ CAF Giai đoạn II đã cam kết bổ sung dịch vụ cho hơn 3,6 triệu hộ dân và doanh nghiệp trong 45 tiểu bang và Quần đảo Bắc Mariana.

Tuy nhiên, ở một vài tiểu bang và khu vực, các nhà cung cấp dịch vụ khước từ kinh phí được cung cấp. Họ có thể tiếp tục có một nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ thoại đến các địa điểm mới, nhưng họ không có nghĩa vụ CAF Giai đoạn II về cung cấp các dịch vụ băng thông rộng đến các địa điểm mới.

Đâu là thời gian biểu cho việc tiếp cận băng thông rộng thông qua CAF?

Nếu bạn sống trong một tiểu bang nơi mà một nhà cung cấp dịch vụ đã chấp nhận hỗ trợ CAF Giai đoạn II, bạn có thể được tiếp cận dịch vụ băng thông rộng trong vòng một vài năm tới. Các công ty đã chấp nhận hỗ trợ CAF Giai đoạn II có sáu năm để lên kế hoạch và cung cấp băng thông rộng đến cho người tiêu dùng, mặc dù là không phải mọi hộ gia đình đều được đảm bảo tiếp cận. Lịch trình triển khai được quyết định bởi nhà cung cấp dịch vụ, không phải bởi FCC.

Các yêu cầu tối thiểu cho dịch vụ băng thông rộng theo như CAF là gì?

Các công ty đã chấp nhận hỗ trợ CAF Giai đoạn II phải đạt được các yêu cầu sau cho dịch vụ thoại và băng thông rộng:

  • Tốc độ: Các nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp băng thông rộng ở tốc độ ít nhất 10 megabits mỗi giây chiều tải xuống và 1 Mbps chiều tải lên.
  • Độ trễ: Độ trễ mạng lưới của nhà cung cấp dịch vụ không thể cao hơn 100 mili giây khứ hồi. Độ trễ là thời gian cần để một gói dữ liệu di chuyển đi và về trong một mạng lưới.
  • Hạn mức Sử dụng: Hiện tại, nhà mạng phải cung cấp ít nhất một gọi cước với hạn mức sử dụng ít nhất 150 gigabyte mỗi tháng, hoặc trong các hoàn cảnh nhất định, một gói cước với 100 GB hạn mức sử dụng.
  • Giá cả: Các nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp dịch vụ ở các mức giá so sánh hợp lý với giá cước ở các khu vực đô thị.

Các kế hoạch triển khai băng thông rộng ngoài khuôn khổ CAF Giai đoạn II là gì?

Ở các khu vực nơi mà các nhà cung cấp dịch vụ đã chấp nhận hỗ trợ CAF Giai đoạn II, FCC có kế hoạch đánh giá và giải quyết cho các khu vực vẫn còn chưa được phục vụ sau khi hoàn thành chương trình vào năm 2020. Ở các khu vực vẫn còn chưa được phục vụ, FCC sẽ cấp hỗ trợ thông qua một quy trình đấu thầu cạnh tranh.

Vài khu vực nhất định thì được phục vụ bởi một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ khác, chủ yếu là các công ty điện thoại địa phương nhỏ lẻ ("các nhà mạng tỷ-lệ-hoàn-vốn") không hội đủ điều kiện cho hỗ trợ CAF Giai đoạn II. Các nhà cung cấp dịch vụ này nhận hỗ trợ thông qua các cơ chế khác và thường tùy thuộc vào các nghĩa vụ băng thông rộng. Để biết thêm thông tin về nhà mạng tỷ-lệ-hoàn-vốn, vui lòng ghé thăm https://www.fcc.gov/general/rate-return-resources (nói tiếng Anh).

FCC sẽ theo dõi giám sát tiến trình và cân nhắc các cách thức bổ sung để đảm bảo tiếp cận dịch vụ băng thông rộng cho người tiêu dùng không được phục vụ và thiếu thốn sự phục vụ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về CAF, vui lòng ghé thăm www.fcc.gov/general/connect-america-fund-caf (nói tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.