Luật liên bang cấm nội dung khiêu dâm, không đứng đắn và thô tục không được phát sóng trên vô tuyến hoặc truyền hình.  Dù quy định có vẻ khá rõ ràng, nhưng xác định khái niệm thế nào khiêu dâm, không đứng đắn và thô tục có thể khó khăn, tùy thuộc vào đối tượng trao đổi của bạn.

Tại Toà án Tối cao năm 1964 về vụ án chấn động khiêu dâm và đồi trụy, Thẩm phán Stewart Potter đã viết câu nói nổi tiếng : “Tôi sẽ biết nó khi tôi thấy nó.”  Vụ án đó vẫn ảnh hưởng đến các quy tắc của FCC ngày nay và khiếu nại của công chúng về việc phát sóng nội dung phản cảm thúc đẩy việc thực thi các quy tắc đó.

Nói cách khác, nếu bạn “biết nó khi bạn thấy nó” và nhận thấy nó có thể mang nội dung phản cảm, bạn có thể liên lạc với FCC và yêu cầu chúng tôi kiểm tra nó.

Quyết định những gì khiêu dâm, không đứng đắn hoặc thô tục

Mỗi loại nội dung có một định nghĩa riêng biệt:

Nội dung khiêu dâm không được bảo hộ bởi Tu chính án thứ nhất.  Đối với nội dung bị quy định khiêu dâm, nó phải đáp ứng một bài kiểm tra ba nhân tố do Toà án tối cao thiết lập: Nó phải thu hút ham muốn không lành mạnh của một người bình thường; miêu tả hoặc diễn tả hành vi tình dục theo cách “công kích dữ dội”; và, xét theo một tổng thể, thiếu giá trị văn học, nghệ thuật, chính trị hay khoa học nghiêm túc.

Nội dung không đứng đắn miêu tả các cơ quan hoặc hoạt động tình dục hoặc bài tiết theo cách không đạt chuẩn bài kiểm tra ba nhân tố cho khiêu dâm 3 lần.

Nội dung thô tục bao gồm ngôn ngữ “đả kích tục tĩu” được xem như vi phạm trật tự công cộng.

Các yếu tố trong việc xác định các quy tắc FCC áp dụng như thế nào bao gồm bản chất cụ thể của nội dung, thời gian phát sóng và bối cảnh chương trình phát sóng xảy ra.

Việc phát sóng những nội dung khiêu dâm bị pháp luật ngăn cấm tại mọi thời điểm trong ngày. Nội dung không đứng đắn và thô tục bị ngăn cấm trên truyền hình và vô tuyến phát sóng từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, khi có nguy cơ hợp lý rằng trẻ em có thể nằm trong khán giả theo dõi. 

Về vấn đề truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh và phát sóng qua vệ tinh?

Bởi vì khiêu dâm không được bảo hộ bởi Tu chính án thứ nhất, nên nội dung bị ngăn cấm trên truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh và phát sóng qua vệ tinh.  Tuy nhiên, các quy tắc tương tự về tính không đứng đắn và tục tĩu không áp dụng cho truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh và phát sóng qua vệ tinh vì đây là dịch vụ đăng ký.

Thực thi các quy tắc

Thực hiện các quy tắc về khiêu dâm, không đứng đắn và thô tục thường bắt đầu bằng khiếu nại của công chúng và nhân viên của FCC sẽ xem xét các vi phạm có thể xảy ra. Nếu một cuộc điều tra được thông qua và FCC tìm thấy trạm nào vi phạm các quy tắc của tổ chức, FCC có thẩm quyền thu hồi giấy phép trạm, phạt tiền hoặc đưa ra cảnh báo.  

Tôi nên gửi thông tin gì khi khiếu nại về nội dung khiêu dâm, không đứng đắn hoặc thô tục với FCC?

Khi gửi đơn khiếu nại, vui lòng bao gồm các thông tin sau:

  • Ngày và giờ phát sóng.
  • Dấu hiệu, kênh và / hoặc tần số của trạm.
  • Chi tiết về những gì đã được nói hoặc mô tả trong quá trình phát sóng.

Các khiếu nại chi tiết rất hữu ích cho việc phân tích bối cảnh của ngôn ngữ,các hình ảnh hoặc cảnh đả kích và xác định các vi phạm quy tắc có thể xảy ra. Cũng sẽ hữu ích (nhưng không phải là yêu cầu) khi bao gồm bản ghi âm hoặc bản ghi của chương trình phát sóng nếu có thể, dù bất kỳ tài liệu nào bạn cung cấp sẽ trở thành một phần của hồ sơ của FCC và có thể không được trả lại.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.