Các quảng cáo thương mại truyền hình đôi khi có vẻ có âm lượng to hơn những chương trình mà chúng đi cùng không? Các đài truyền hình bị cấm tăng âm lượng quảng cáo thương mại trung bình lên mức vượt quá các chương trình mà chúng đi cùng.

Quy tắc FCC dành cho quảng cáo truyền hình âm lượng lớn dựa trên Đạo luật giảm âm lượng Quảng cáo Thương mại (CALM).

Điều chỉnh cài đặt của bạn

Nếu bạn gặp trở ngại về âm lượng với cả chương trình và quảng cáo, bạn có thể thay đổi cài đặt trên ti vi hoặc hệ thống home theater để giúp ổn định mức âm lượng tổng thể. Nhiều TV và hệ thống home theater có các tính năng để kiểm soát âm lượng, chẳng hạn như chức năng điều khiển tăng âm tự động, nén âm thanh hoặc giới hạn âm thanh, có thể được bật để cung cấp mức âm lượng nhất quán giữa các chương trình và quảng cáo. Các chức năng này thường cần được kích hoạt thông qua menu “Set Up / Audio” của thiết bị.

Một số quảng cáo với những khoảnh khắc âm lượng to hay nhỏ hơn có thể vẫn “quá lớn” đối với một số người xem nhưng vẫn hợp chuẩn dựa theo quy tắc âm lượng trung bình.

Gửi đơn khiếu nại

FCC không giám sát chương trình vì các quảng cáo âm lượng lớn. Chúng tôi dựa vào những người như bạn để cho chúng tôi biết nếu họ nghĩ rằng có vấn đề. Nếu bạn đã trải nghiệm những gì bạn tin là vi phạm các quy tắc về âm lượng của quảng cáo truyền hình thương mại, bạn có thể gửi khiếu nại đến FCC không tốn phí.

Nội dung cần trình bày trong đơn khiếu nại của bạn:

  • Nếu bạn xem quảng cáo trên truyền hình trả tiền (cáp hoặc vệ tinh) hoặc nếu bạn xem nó trên trạm phát sóng
  • Tên của nhà quảng cáo hoặc sản phẩm được đẩy mạnh trong quảng cáo
  • Ngày và thời gian bạn xem quảng cáo
  • Tên của chương trình truyền hình trong thời gian phát sóng
  • Kênh truyền hình nào (bằng số đăng ký và / hoặc số kênh và cộng đồng của đài) hoặc nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả phí truyền tài quảng cảo
  • Nếu bạn xem quảng cáo trên truyền hình trả tiền, số kênh mà bạn đã xem và người lên chương trình cáp hoặc mạng cáp

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.