Khi bạn thực hiện cuộc gọi đường dài từ điện thoại công cộng - ví dụ như điện thoại trả tiền, khách sạn hoặc điện thoại sân bay - sử dụng thẻ điện thoại hoặc mã truy cập cho dịch vụ đường dài mà bạn đăng ký, có thể cuộc gọi sẽ được chuyển đến một tổng đài điện thoại từ xa trước khi được giao cho công ty gọi đường dài của bạn. Do đó, bạn có thể bị tính cước phí như cuộc gọi của bạn bắt nguồn từ tổng đài điện thoại từ xa chứ không phải địa điểm thực tế, với mức cước phí gọi đường dài cao hơn bạn nghĩ.

Hoạt động này được gọi là “call splashing (chuyển vùng cuộc gọi)”.

Họat động này có hợp pháp hay không?

Một công ty điện thoại được phép tính cước phí tại một điểm thay thế khác nếu bạn:

  • Yêu cầu chuyển đổi cho nhà khai thác của một công ty khác
  • Được thông báo (trước khi xảy ra bất kỳ khoản phí nào) rằng cuộc gọi có thể được tính như được thực hiện ở nơi khác  
  • Đồng thuận chuyển đổi

Phòng tránh bị chuyển vùng

  • Hãy lắng nghe cẩn thận tổng đài viên và không đồng thuận với bất kỳ chuyển cuộc gọi trừ trường hợp bạn hiểu được yêu cầu của tổng đài viên.
  • Cẩn thận đọc hóa đơn điện thoại của bạn để đảm bảo tính chính xác của vị trí ban đầu và điểm đến của cuộc gọi điện thoại đường dài.
  • Nếu cuộc gọi của bạn đã được thanh toán ở mức cao hơn mà không có sự đồng thuận của bạn, hãy gửi khiếu nại với công ty gọi đường dài của bạn. 
  • Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề với công ty gọi đường dài của mình, bạn có thể gừi đơn khiếu nại với FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.