Các dịch vụ trả tiền theo cuộc gọi cung cấp cho người sử dụng một loạt các dịch vụ viễn thông, bao gồm thông tin âm thanh, giải trí hoặc hội thoại. Các nhà cung cấp các dịch vụ này thường sử dụng số điện thoại có mã vùng trong khoảng 900, và người gọi phải trả thêm cước phí cho mỗi cuộc gọi hoặc được tính ở mức cao hơn mỗi phút so với các cuộc gọi điện thoại bình thường.

Số điện thoại miễn phí và dịch vụ trả tiền theo cuộc gọi

Các số điện thoại miễn phí, chẳng hạn như 800, 888, 877 và 833, cũng có thể được sử dụng cho các dịch vụ trả tiền theo cuộc gọi, bao gồm các dịch vụ tra cứu thư mực hoặc dịch vụ nhất định mà người dùng đã thanh toán trước hoặc có đăng ký thuê bao. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể bị tính phí khi gọi số 800 để tra cứu thông tin nếu:

 • Bạn và công ty cung cấp dịch vụ gọi số 800 đã ký kết một thỏa thuận bằng văn bản bao gồm:
  • Số tiền bạn sẽ phải trả sau mỗi cuộc gọi.
  • Tên, địa chỉ doanh nghiệp và số điện thoại của nhà cung cấp dịch vụ thông tin.
  • Một mã PIN đặc biệt hoặc thiết bị bảo mật để ngăn các khoản phí trái phép đến tài khoản của bạn.
 • Bạn bị tính cước phí thông tin thông qua thẻ tín dụng, trả trước, tính phí hoặc thẻ gọi điện thoại. Trước khi bạn có thể bị tính cước phí cho một cuộc gọi đến một số 800, nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp một thông báo giới thiệu với bạn:
  • Cuộc gọi của bạn sẽ bị trính cước phí.
  • Tổng chi phí cho mỗi phút và bất kỳ khoản phí nào khác của nhà cung cấp dịch vụ.
  • Các khoản phí sẽ được tính qua thẻ tín dụng, thẻ trả trước, tính phí, hoặc thẻ gọi điện thoại, và số thẻ của bạn phải được cung cấp.
  • Việc tính phí cuộc gọi sẽ bắt đầu khi kết thúc thông báo giới thiệu.
  • Bạn có thể ngắt máy trong quá trình thông báo giới thiệu hoặc ở cuối của thông báo giới thiệu và sẽ không bị tính cước phí cho cuộc gọi.

Nếu bạn gọi số điện thoại miễn phí, nhà cung cấp dịch vụ thông tin không thể kết nối bạn với dịch vụ số 900 hoặc gọi lại cho bạn.

Không có thỏa thuận bằng văn bản nào được yêu cầu để bạn bị tính cước phí khi gọi 800 số cho dịch vụ tra cứu thư mục, mua hàng hóa và dịch vụ khác hoặc sử dụng các thiết bị cung cấp dịch vụ viễn thông cho những người có khuyết tật về thính giác hoặc phát biểu.

Cước phí cho dịch vụ trả tiền theo cuộc gọi xuất hiện trên hóa đơn điện thoại của bạn như thế nào

Cước phí cho cuộc gọi trả tiền cho cuộc gọi dịch vụ thông tin vào đầu số 800 và 900 phải được hiển thị trong một phần của hóa đơn điện thoại của bạn rõ ràng và tách biệt với các khoản phí điện thoại địa phương và đường dài. Đối với mỗi cuộc gọi được thực theo dịch vụ trả tiền theo cuộc gọi, thông tin về loại dịch vụ, số tiền cước phí, ngày và thời gian trong ngày và thời lượng cuộc gọi phải được hiển thị. Các nhà cung cấp dịch vụ thông tin phải thông báo cho khách hàng của mình ít nhất một chu kỳ lập hóa đơn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về cước phí hoặc điều khoản dịch vụ của họ.

Công ty điện thoại của bạn không thể ngắt kết nối dịch vụ địa phương hoặc đường dài của bạn vì lý do tranh chấp việc không trả tiền cước phí khi gọi vào đầu số 900 hay 800. Tuy nhiên, công ty điện thoại của bạn có thể chặn bạn thực hiện cuộc gọi tới số 900 nếu bạn không trả tiền đầy đủ cho các cước phí gọi vào đầu số 900.

Chặn các đầu số 900

Ở hầu hết các khu vực, bạn có thể yêu cầu công ty điện thoại địa phương của bạn chặn việc gọi đầu số 900 từ điện thoại của bạn. Công ty phải thỏa mãn miễn phí yêu cầu này của bạn nếu bạn thực hiện yêu cầu trong vòng 60 ngày kể từ ngày bắt đầu dịch vụ điện thoại mới. Công ty có thể tính một khoản phí hợp lệ một lần hợp lý nếu bạn yêu cầu chặn quá thời hạn 60 ngày. Nếu bạn quyết định loại bỏ chặn gọi đầu số 900, bạn phải yêu cầu cho công ty điện thoại địa phương của bạn bằng văn bản.

Nộp đơn khiếu nại

Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến dịch vụ đầu số 900 hoặc 800, trước tiên hãy thử giải quyết với nhà cung cấp dịch vụ hoặc công ty thanh toán. Nếu bạn không thể giải quyết trực tiếp, bạn có thể nộp đơn khiếu nại đến FCC (Trang web tiếng Anh). Việc nộp đơn khiếu nại sẽ không bị tính phí.

Nộp đơn khiếu nại với Ủy ban Thương mại Liên bang

Nếu bạn có khiếu nại về một nhà cung cấp dịch vụ thông tin mà không phải là một công ty điện thoại, bạn có thể nộp đơn khiếu nại đến FTC tại https://www.ftccomplaintassistant.gov (Trang web tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.