Một trò gian lận cũ kỹ sử dụng các phím 90# trên các điện thoại cố định dành cho việc kinh doanh vẫn còn tồn tại, nhắm đến mục tiêu là các điện thoại được cung cấp bởi một tổng đài nhánh riêng (PBX) hay một tổng đài nhánh riêng tự động (PABX).

Trò gian lận này xảy ra như thế nào

Bạn nhận được một cuộc gọi ở văn phòng của mình từ một ai đó tự nhận là một nhân viên công ty điện thoại đang điều tra các vấn đề kỹ thuật với đường dây của bạn, hoặc đang kiểm tra các cuộc gọi giả định là đến cho các tiểu bang hay quốc gia khác từ đường dây của bạn. Người gọi điện yêu cầu bạn hỗ trợ việc điều tra bằng cách hoặc là quay số 90# hoặc chuyển cuộc gọi đến một đường dây ra bên ngoài trước khi gác máy. Bằng cách làm như vậy, bạn có thể cho phép người gọi thực hiện các cuộc gọi với chi phí tính vào số điện thoại văn phòng của bạn.

Những điều bạn nên biết

  • Các nhân viên công ty điện thoại đang kiểm tra các vấn đề về kỹ thuật và dịch vụ điện thoại khác hoặc các vấn đề về tính phí sẽ không gọi và yêu cầu một thuê bao phải quay một chuỗi số cụ thể trước khi gác máy.
  • Các nhân viên công ty điện thoại sẽ không yêu cầu các thuê bao phải kết nối người gọi đến một đường dây ra bên ngoài.
  • Những cuộc gọi kiểu này thì được dùng để đánh lừa các thuê bao thực hiện các hành động mà sẽ cho phép người gọi thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.

Những điều bạn có thể làm

Nếu nơi kinh doanh của bạn sử dụng hoặc là một PBX hay một PABX, thì người quản lý viễn thông của công ty bạn nên liên lạc với nhà sản xuất thiết bị và các công ty điện thoại cung cấp cho bạn dịch vụ địa phương và đường dài và hỏi xem thông tin về các hệ thống an ninh khả dụng để bảo vệ hệ thống điện thoại của bạn khỏi việc lừa đảo lệ phí. Bạn cũng nên cân nhắc hỏi xem về bất kỳ dịch vụ giám sát nào mà giúp phát hiện việc sử dụng hệ thống điện thoại bất thường.

Để tránh trở thành một nạn nhân của trò gian lận này, hãy chỉ dạy cho bản thân và các nhân viên khác. Thực hiện các bước sau nếu như bạn nghĩ rằng một cuộc gọi điện thoại là lừa đảo hay là một phần của trò gian lận này:

  • Yêu cầu người gọi cho biết tên và số điện thoại của họ.
  • Nói với người gọi rằng bạn sẽ gọi cho công ty điện thoại ngay lập tức để xác định xem liệu có hay không một vấn đề đối với đường dây.
  • Ngay lập tức gác máy nhận được; không quay bất kỳ số nào hay chuyển người gọi đến một đường dây ra ngoài trước khi gác máy.
  • Tìm số điện thoại đến cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của bạn và/hoặc văn phòng an ninh của họ và báo cáo về cuộc điện thoại khả nghi. Hãy chuẩn bị cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gọi cho đại diện của công ty điện thoại.
  • Liên lạc với các quan chức thực thi pháp luật ở địa phương của bạn.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.