U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Các thuê bao truyền hình cáp được quyền có tín hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật cơ bản, như được quy định bởi FCC. Phù hợp với các quy tắc của FCC, các công ty cáp phục vụ 1,000 thuê bao trở lên phải kiểm tra nửa năm một lần để chứng minh rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn này. Một số bài kiểm tra theo yêu cầu có thể gây ra những sự gián đoạn dịch vụ tạm thời làm ảnh hưởng đến các kênh nhất định. Những sự gián đoạn này thông thường là vào những giờ xem không cao điểm và không được kéo dài hơn một vài phút.

Thậm chí khi đã đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, vẫn có thể có những thời gian mà chất lượng tín hiệu cáp không đạt như mong đợi.

Đây là điều các thuê bao cần biết nếu họ gặp các vấn đề với tín hiệu cáp của mình:

Chất lượng hình ảnh kém

Nếu bạn gặp các vấn đề với chất lượng hình ảnh, hãy kiểm tra để chắc chắn thiết bị và dây dẫn của bạn được kết nối với cáp đúng cách, bao gồm TV và các hộp đổi tín hiệu cáp của bạn. Nếu không có vấn đề về kết nối, và không có hư hỏng thiết bị một cách rõ ràng, hãy kiểm tra với công ty cáp của bạn để xem liệu có bất cứ vấn đề nào về tín hiệu trong hệ thống không. Nếu bạn không thể xác định nguyên nhân chất lượng hình ảnh kém, bạn có thể cần hẹn một kỹ thuật viên cáp đến để khắc phục vấn đề.

Các khiếu nại về tín hiệu cáp

Các quy tắc của FCC yêu cầu các công ty cáp địa phương phải có kế hoạch để giải quyết các khiếu nại của thuê bao về chất lượng tín hiệu. Các khiếu nại như vậy phải được đệ trình trực tiếp cho công ty cáp của bạn.

Các công ty cũng phải thông báo cho thuê bao ít nhất một năm một lần về quy trình nộp và giải quyết các khiếu nại như vậy. Ngoài ra, các quy tắc của FCC yêu cầu công ty cáp của bạn phải lưu giữ các tiêu chuẩn chất lượng tín hiệu trong một hồ sơ mà công chúng có thể tiếp cận tại địa điểm kinh doanh của họ.

Sự hỗ trợ của Nhà Chức Trách Nhượng Quyền Địa Phương

Nếu công ty cáp không thể giải quyết khiếu nại của bạn, bạn có thể liên hệ nhà chức trách nhượng quyền địa phương, hay LFA, là cơ quan chính quyền địa phương quản lý dịch vụ truyền hình cáp của bạn. Tên LFA phải có trên hóa đơn cáp của bạn. Nếu không, hãy liên hệ với công ty cáp hoặc tòa thị chính thị trấn hay thành phố của bạn để được hỗ trợ.

Các quy tắc kỹ thuật của FCC thông thường được hiệu lực hóa bởi các LFA địa phương. Các quy tắc cũng hỗ trợ LFA trong việc đánh giá chất lượng kỹ thuật của công ty cáp trong quá trình gia hạn nhượng quyền, mà có thể xác định liệu một công ty cáp có thể tiếp tục phục vụ cộng đồng hay không.

Phụ đề thuyết minh

FCC cũng yêu cầu các công ty cáp phải phát dữ liệu phụ đề thuyết minh nguyên vẹn. Yêu cầu này cho phép các thuê bao khiếm thính nhận được sự hiển thị nhìn thấy được của phần âm thanh cho chương trình trên các đầu thu truyền hình kỹ thuật số.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.