Pinagbabawalan ng pederal na batas sa pangkalatahan ang mga pag-broadcast ng radyo nang walang lisensya mula sa FCC. Ang sinumang mahuhuling nagpapatakbo ng istasyon ng radyo nang walang awtorisasyon ng FCC ay maaaring sumailalim sa iba't ibang pagkilos sa pagpapatupad, kabilang ang pagkuha ng kagamitan, mga pagmumulta, at iba pang parusang pangkriminal.

Mga awtorisadong pagbubukod

May ilang partikular na limitadong pagbubukod sa panuntunang ito. Pinapayagan ang operasyon ng mga Citizens Band (CB) na radyo, radyo ng domestikong barko at sasakyang panghimpapawid, istasyon ng pagkontrol ng radyo at iba pang partikular na uri nang hindi kumukuha ng mga indibidwal na lisensya ng istasyon. Gayunpaman, hindi dapat lumalabag ang paggamit ng mga device na ito sa mga panuntunang pang-operasyon at teknikal ng FCC, dahil maaari itong maituring na hindi awtorisadong operasyon ng radyo. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang gabay sa consumer ng FCC na Personal na Serbisyo ng Radyo para sa Pakikipag-ugnayan. Kung may mga pinaghihinalaan ka o nalalamang hindi awtorisadong operasyon ng radyo, pakiabisuhan ang FCC.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, December 14, 2017