Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) không kiểm soát việc lên lịch chương trình của các đài radio hay truyền hình, dù là dịch vụ phát sóng hay thuê bao như là cáp, radio vệ tinh hoặc truyền hình vệ tinh. FCC chấp thuận các giấy phép cho các đài truyền hình và phát sóng radio và điều chỉnh một vài mặt trong hoạt động của họ, nhưng FCC không áp đặt các quy tắc cho việc lựa chọn và lên lịch lại chương trình.    

Lên lịch chương trình

Người phát sóng truyền hình và radio và nhà cung cấp dịch vụ thuê bao được kỳ vọng nhận thức được các vấn đề và nhu cầu của các cộng đồng họ phục vụ và giới thiệu các chương trình đề cập đến các vấn đề địa phương. Họ không được yêu cầu phải phát sóng tất cả chương trình có thể sẵn dùng cho họ từ các mạng lưới hay nhà cung cấp chương trình khác.

Các khiếu nại và quan ngại

Tất cả những quan ngại hay bình luận về chương trình truyền hình hoặc radio nên được gửi thẳng đến nhà cung cấp dịch vụ phát sóng hay thuê bao để những người chịu trách nhiệm trong việc ra quyết định chương trình có thể trở nên được thông tin tốt hơn về quan điểm của khán thính giả.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, December 7, 2017