U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Khi đi du lịch quốc tế, hãy nhớ rằng điện thoại di động và các thiết bị viễn thông cá nhân khác của bạn truyền tải và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn, điều cũng giá trị như đồ đạc trong va li của bạn, có thể còn hơn vậy nữa.

Trước khi bạn đi

Thực hiện các bước chủ động để bảo vệ an toàn cho thiết bị của bạn và thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn trước khi đi. Hãy để lại nhà bất kỳ thiết bị điện tử nào mà bạn không cần tới trong chuyến đi của mình, và nếu như bạn đem theo chúng, thì hãy bảo vệ chúng. Hãy chắc rằng bạn:

 • Sao lưu các tập tin điện tử của mình.
 • Gỡ bỏ dữ liệu nhạy cảm.
 • Cài đặt các mật khẩu mạnh.
 • Chắc rằng phần mềm diệt virus được cập-nhật.

Trong khi đi du lịch

Hãy thận trọng về nơi và phương thức mà bạn sử dụng các thiết bị của mình, và đừng để bị ru ngủ vào một cảm nhận an toàn sai lầm. Hãy chắc rằng bạn:

 • Giữ các thiết bị của mình được an toàn ở những nơi công cộng như là sân bay, khách sạn và nhà hàng.
 • Hãy ý tứ về môi trường xung quanh và cẩn thận để không ai có thể cố gắng trộm thông tin từ bạn bằng cách nhìn vào màn hình thiết bị của bạn khi bạn sử dụng chúng.
 • Hãy cân nhắc sử dụng một màn hình riêng tư trên máy tính xách tay của bạn.

Hãy cẩn trọng khi sử dụng Wi-Fi công cộng

Một vài mối nguy – như trộm cắp thiết bị, chẳng hạn – thì có thể thấy rõ, nhưng những điều khác sẽ là vô hình, như là kẻ trộm dữ liệu cố gắng dò mật khẩu để xâm phạm thông tin có thể nhận dạng cá nhân của bạn hay truy cập vào các tài khoản của bạn. Bạn có thể đặc biệt dễ bị tấn công ở những nơi có Wi-Fi công cộng, bao gồm các quán cà phê internet, các cửa hàng cà phê, các hiệu sách, đại lý du lịch, các phòng khám bệnh, thư viện, sân bay và khách sạn. Một vài lời khuyên hữu ích:

 • Đừng sử dụng cùng các mật khẩu hay số nhận dạng cá nhân (PIN) mà bạn dùng ở Hoa Kỳ khi đi nước ngoài.
 • Đừng sử dụng Wi-Fi công cộng để mua sắm trực tuyến hay truy cập các tài khoản ngân hàng.
 • Khi đăng nhập vào bất kỳ mạng công cộng nào, hãy tắt chức năng tự-động-tham-gia trên điện thoại của bạn đi.
 • Khi sử dụng một mạng Wi-Fi công cộng, hãy định kỳ điều chỉnh các thiết lập điện thoại của bạn để xóa mạng đi, rồi đăng nhập vào lại lần nữa.
 • Hãy thử đăng nhập vào mạng Wi-Fi công cộng sử dụng mật khẩu không đúng. Nếu như bạn vẫn có thể truy cập vào được, thì đó là dấu hiệu rằng mạng đó không an toàn.

Cũng hãy ghi nhớ tránh sử dụng các thiết bị công cộng – như là điện thoại, máy vi tính và máy fax (điện thư) – cho các liên lạc nhạy cảm.

Khi bạn trở về nhà

Đồ điện tử và các thiết bị được sử dụng hay kiếm được ở nước ngoài có thể bị xâm phạm. Điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác của bạn có thể dễ bị phần mềm độc hại tấn công nếu như bạn kết nối với các mạng cục bộ ở nước ngoài. Hãy cập nhật phần mềm bảo mật của bạn và đổi các mật khẩu trên tất cả các thiết bị khi bạn trở về nhà.

Các tài nguyên bổ sung

Để có thêm lời khuyên, hãy kiểm tra với Bộ An ninh Nội địa, trang mạng của Đội Sẵn sàng cho Tình trạng khẩn cấp Vi tính (bằng Tiếng Anh).

Các luật và chính sách về an toàn trực tuyến và sự riêng tư là khác biệt ở các quốc gia khác. Khi ở ngoại quốc, bạn phải tuân theo pháp luật địa phương. Trang mạng của Bộ Ngoại giao có thông tin an toàn khi đi du lịch (bằng Tiếng Anh) cho mọi quốc gia trên thế giới.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.