Gumagamit ang mga cable television system ng mga signal ng radio frequency upang maghatid ng mga serbisyo ng telebisyon at data sa mga customer. Ang mga signal na ito ng RF ay karaniwang hindi nagsasanhi ng panlalabo ng signal kapag sumusunod ang mga cable system sa mga panuntunan ng FCC para sa paglilimita ng panlalabo ng signal, ngunit maaaring “mag-leak” ang mga signal. Nagaganap ang pag-leak ng signal ng cable kapag ipinapadala ang mga signal ng RF sa loob ng cable system na hindi wasto ang pagkakaayos. Ang mga pag-leak ng signal ay maaaring sanhi ng mga maluwag na connector, sirang kagamitan, o hindi naputol na kable.

Bakit mahalagang matukoy ang pag-leak?

Gumagamit ang mga cable television system at lisensyadong brodkaster ng karamihan sa parehong frequency upang maghatid ng programa. Ang pag-leak ng signal ng cable ay maaaring makasagabal sa alinmang over-the-air na serbisyong gumagamit sa mga parehong frequency bilang operator ng cable sa lugar na saklaw ng cable system.

Gumagamit ang mga cable system ng TV, radyo, aeronautical radio, at iba pang channel sa loob ng cable plant nila. Ang mga operator ng cable ay itinuturing na mga pangalawang user ng mga frequency na ito, at hindi dapat makasagabal sa mga pangunahing user.

Ano ang mga panuntunan ng FCC na namamahala sa pag-leak ng signal?

Nagtatakda ang FCC ng pinakamataas na indibidwal na mga antas ng pag-leak ng signal para sa mga cable system, na may higit pang mahihigpit na limitasyon sa mga cable system na maaaring makasagabal sa mga komunikasyon para sa paglipad at nabigasyon. Ang mga operator ng cable ay dapat magkaroon ng regular at kasalukuyang isinagawang programa upang suriin, hanapin, at ayusin ang mga pag-leak.

Kailangan bang pumunta ng operator ng cable sa bahay ko upang tingnan kung may pag-leak ng signal?

Maaaring gumamit ng kagamitan ang mga operator ng cable upang mahanap ang pangkalahatang lugar ng pag-leak. Upang matukoy ang pinanggagalingan ng pag-leak para sa pag-aayos nito, maaaring humiling ng access sa iyong bahay ang operator ng cable.

Maaaring tumangging magbigay ng access sa bahay ang mga may-ari, ngunit kung hindi maaayos ang pag-leak nang hindi ito pinupuntahan, maaaring idiskonekta ng operator ng cable ang iyong serbisyo.

Maaari bang wakasan ng operator ng cable ang aking serbisyo dahil sa pag-leak ng signal?

Maaaring idiskonekta ng mga operator ng cable ang serbisyo upang maayos ang pag-leak ng signal na lumalampas sa mga pamantayan ng FCC, ngunit hindi ka nila maaaring singilin para sa serbisyo habang nakadiskonekta ito.

Ang operator ng cable ba ang responsable para sa pag-aayos ng pag-leak ng signal sa kagamitang pag-aari ng subscriber?

Hindi.

Maaari bang magkabit ako mismo ng pangalawang set?

Oo, ngunit dahil ang operator ng cable ang responsable sa pag-leak mula sa mga kable, maaaring tanggihan ng operator ang pagkonekta rito o maaari nitong wakasan ang serbisyo kung magsasanhi ng pag-leak ng signal ang pagkakabit dito.

Nakakasama ba sa katawan ang pag-leak ng signal?

Mababa lang ang mga antas ng kuryenteng ginagamit sa mga cable system, kung kaya malabong lumampas ang pag-leak ng signal ng cable sa mga alituntunin ng FCC para sa pagkakalantad sa mga emisyon ng RF.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.