Các hệ thống truyền hình cáp sử dụng tín hiệu tần số radio (RF) để cung cấp các dịch vụ truyền hình và dữ liệu đến cho người tiêu dùng. Những tín hiệu RF này thông thường không gây nhiễu khi các hệ thống cáp tuân thủ theo các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) để giảm thiểu nhiễu loạn, nhưng tín hiệu có thể “rò rỉ”. Rò rỉ tín hiệu cáp xảy ra khi các tín hiệu RF được truyền dẫn trong một hệ thống cáp không được bao bọc đúng cách. Rò rỉ tín hiệu có thể bị gây ra bởi những mối nối lỏng, thiết bị bị hư hỏng hay các sợi cáp không được kết nối.

Vì sao xác định rò rỉ là việc quan trọng?

Các hệ thống truyền hình cáp và nhà phát sóng được cấp phép sử dụng khá nhiều trong số các tần số chung để truyền tải chương trình. Rò rỉ tín hiệu cáp có thể gây nhiễu cho bất kỳ dịch vụ phát-sóng sử dụng cùng tần số với nhà vận hành cáp trong vùng lân cận của hệ thống cáp.

Các hệ thống cáp sử dụng TV, radio, radio hàng không và các kênh khác trong máy móc thiết bị cáp của họ. Những nhà vận hành cáp được xem là người dùng thứ cấp đối với những tần số này, và phải không tạp nhiễu với người dùng chính yếu.

Các quy tắc FCC quy định về rò rỉ tín hiệu là gì?

FCC thiết lập các mức độ rò rỉ tín hiệu riêng lẻ tối đa cho các hệ thống cáp, với các giới hạn nghiêm ngặt hơn dành cho những hệ thống cáp có thể nhiễu loạn đến thông tin liên lạc hàng không. Các nhà vận hành cáp phải có một chương trình định kỳ, liên tục để kiểm tra, định vị và sửa chữa những rò rỉ.

Liệu nhà vận hành cáp có cần đến tận nhà tôi để theo dõi kiểm tra rò rỉ tín hiệu?

Các nhà vận hành cáp có thể sử dụng thiết bị để định vị khu vực chung chung của một sự rò rỉ. Để xác định đúng được một nguồn rò rỉ để sửa chữa, nhà vận hành cáp có thể yêu cầu được tiếp cận nhà bạn.

Chủ nhà có thể từ chối cho phép tiếp cận tài sản nhà cửa của họ. Nhưng nếu một sự rò rỉ không thể được sửa chữa khi không được tiếp cận, thì nhà vận hành cáp có thể ngắt kết nối dịch vụ của bạn.

Liệu nhà vận hành cáp của tôi có thể chấm dứt dịch vụ của tôi bởi vì rò rỉ tín hiệu không?

Những nhà vận hành cáp có thể ngắt kết nối dịch vụ để sửa chữa rò rỉ tín hiệu vượt mức tiêu chuẩn của FCC, nhưng không thể tính phí dịch vụ cho bạn trong khi mà dịch vụ đang bị ngắt kết nối.

Nhà vận hành cáp có chịu trách nhiệm cho việc sửa chữa rò rỉ tín hiệu trên các thiết bị thuộc-sở-hữu-của-người-thuê-bao không?

Không.

Tôi có thể tự mình gắn thêm một bộ thứ hai không?

Có, nhưng bởi vì nhà vận hành cáp chịu trách nhiệm cho việc rò rỉ từ đi dây, nhà vận hành có thể hoặc là từ chối kết nối tới bộ đó hoặc chấm dứt dịch vụ nếu việc gắn thêm gây rò rỉ tín hiệu.

Rò rỉ tín hiệu có nguy hại về mặt sinh học không?

Các mức độ năng lượng được sử dụng trong những hệ thống cáp thì thấp, nên khó có khả năng là rò rỉ tín hiệu cáp sẽ vượt quá các hướng dẫn của FCC về việc phơi nhiễm phát tỏa RF.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.