Mga Halimbawa ng Mga Basic Rate

Mga Halimbawa ng Mga Basic Rate

Ang mga basic rate ay mga rate na walang diskwento para sa mga tawag sa ibang bansa mula sa mga landline phone na ginawa ng mga customer na hindi nag-sign up para sa buwanang plano para sa pagtawag sa ibang bansa sa kanilang service provider o iba pang opsyon ng may diskwentong tawag. Maaaring mas madali at mas sulit na alternatibo ang basic rate na pagtawag para sa mga consumer na paminsan-minsang tumatawag sa ibang bansa dahil hindi ito nangangailangan ng pag-enroll sa isang plano para sa pagtawag. Gayunpaman, maaaring malaki ang pinagkaiba ng mga basic rate sa mga rate para sa iba pang opsyon ng pagtawag sa ibang bansa. Maaari ring magpataw ng mga karagdagang singilin sa mga consumer na gumagamit ng mga basic rate para sa mga tawag mula sa telepono patungong mobile phone sa ibang bansa.

Nakuha mula sa mga rate na na-post noong Setyembre 2016 para sa mga pagtawag sa ilang bansa, makikita sa talahanayan sa ibaba ang pinagkaiba-iba ng presyo ng mga basic rate, buwanang plano, at iba pang opsyon. Halimbawa, noong Setyembre 2016, ang basic rate ng Verizon mula sa United States patungong India ay $6.76 kada minuto habang ang rate sa buwanang plano ng Verizon ay $0.28 kada minuto. Ang basic rate ng AT&T para sa mga tawag patungong Canada ay $1.45 kada minuto, habang ang buwanang rate nito ay $0.05.

Mga Tawag sa Ibang Bansa Mula sa Mga Landline Phone
Mga Basic Rate vs. Buwanang Plano vs. Skype


Mga tawag patungong:
Basic Rate ng AT&T Worldwide Value Calling ng AT&T
($5.99/buwan)
Basic Rate ng Verizon Mga Rate sa Lungsod ng Verizon ($4.99/buwan) Skype
Canada $1.45 $0.05 $1.04 $0.05 $0.023
China $5.00 $0.11 $6.65 $0.15 $0.020
India $5.00 $0.28 $6.76 $0.28 $0.015
Mexico $3.25 $0.09 $0.05 $0.17 $0.010
UK $3.25 $0.08 $2.89 $0.08 $0.023

Mga Tawag sa Ibang Bansa sa Mga Mobile Phone
Mga Basic Rate vs. Buwanang Plano vs. Skype


Mga tawag patungong:
Basic Rate ng AT&T-Mobile Worldwide Value Calling ng AT&T ($5.99/ buwan)-Mobile Basic Rate ng Verizon-Mobile Mga Rate sa Lungsod ng Verizon ($4.99/ buwan)-Mobile Skype-Mobile
Canada $1.45 $0.05 $1.04 $0.05 $0.023
China $5.00 $0.11 $6.65 $0.17 $0.020
India $5.00 $0.28 $6.77 $0.29 $0.015
Mexico $3.40 $0.24 $0.05 $0.32 $0.035
UK $3.45 $0.28 $3.10 $0.29 $0.10

Paghahanap ng Mga Basic Rate

Paano Maghanap ng Mga Basic Rate

Sa kasalukuyan, ang Verizon at ang AT&T ay may mga basic rate sa ibang bansa para sa mga tawag patungo sa bawat bansa sa mundo. Mayroon din ang mga ito ng mga basic rate sa ibang bansa para sa tawag patungo sa mga partikular na kumpanya tulad ng Inmarsat, Global Satellite, o Networks.

Inaatasan ng mga panuntunan ng FCC ang mga carrier na maningil ng mga basic rate sa ibang bansa upang madali itong makuha ng mga consumer sa kanilang website.

Mga Basic Rate ng Malalaking Carrier na Na-post sa Web

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.