အရေးပေါ် ဘရော့ဘန်း အကျိုးခံစားခွင့်သည် ကပ်ရောဂါ ကာလအတွင်း ဘရော့ဘန်း အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေရသော အိမ်ထောင်စုများကို ကူညီပေးရန် ယာယီ FCC အစီအစဉ် တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ FCC သည် အရေးပေါ် ဘရော့ဘန်းအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အသိပညာ တိုးမြှင့်စေရန် လူများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆော်သြ စည်းရုံးပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် အများပြည်သူသုံးအဖြစ် ရရှိနိုင်သည်။ သင်သည် သင်၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ထိုစာများကို ဒေါင်းလုပ် ရယူ၍ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ခွဲလိုဂိုကို ထည့်သွင်းခြင်းအပါအဝင် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းကို ပြုနိုင်ပါသည်။

အစီအစဉ်အကြောင်း ပိုမို သိရှိရန် သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန်www.fcc.gov/broadbandbenefit သို့ သွားရောက်ပါ။

အောက်ပါ စာများထဲမှ တစ်ခုခုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက broadbandbenefit@fcc.gov သို့ ဆက်သွယ်ပါ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်)။

 

နမူနာ အသိပညာပေး ကန်ပိန်းတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ

  • အချက်အလက်စာရွက် (PDF)
  • ပိုစတာ (၈ ၁/၂" x ၁၁" PDF)
  • သုံးစွဲသူ လက်စွဲ (၉" x ၅ PDF)

ဝဘ်ရင်းမြစ်

FCC အရေးပေါ် ဘရော့ဘန်း အကျိုးခံစားခွင့် လိုဂို

Emergency Broadband Benefit Logo for Partner Download, PNG File Format, color with transparent background - click to display full size
  • PNG (750x685px @72ppi, trans bkgnd)
  • JPG (750x685px @72ppi, white bkgnd)
  • EPS (Encapsulated Postscript, trans bkgnd)

 

Updated:
Monday, May 17, 2021