U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Hiện đã đến mùa trao tặng quà. Và đối với nhiều người Hoa Kỳ, việc chia sẻ đó mở rộng ra từ gia đình và bạn bè đến cả việc quyên góp từ thiện, điều mà các hội từ thiện luôn trông cậy vào ở thời điểm này trong năm.

Không may là, những kẻ lừa đảo xem mùa lễ hội như là cơ hội để lợi dụng tinh thần cho đi đó. Chúng thực hiện những cuộc gọi giả trá – thường giả mạo số điện thoại của những quỹ từ thiện hợp pháp – hoặc thậm chí lập nên những quỹ từ thiện giả để cố gắng ăn cắp tiền bạc hoặc thông tin cá nhân của bạn. Đôi khi lời kêu gọi của chúng bao gồm cả những mồi nhử đi kèm, chẳng hạn như là được khấu trừ thuế vào cuối năm.

Đừng để những kẻ lừa đảo như thế thổi tắt tinh thần thiện nguyện của bạn. Chỉ cần nghiên cứu kỹ một chút thôi sẽ có thể đảm bảo rằng việc đóng góp của bạn đến được với những người thực nhận mong muốn.

Để tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo từ thiện mùa lễ hội:

  • Hãy quyên tặng cho các quỹ từ thiện đáng tin, nổi tiếng. Hãy cẩn trọng với những kẻ lừa đảo có lập ra những quỹ từ thiện giả. Luôn luôn xác minh tính hợp pháp của quỹ từ thiện thông qua trang mạng chính thức của họ. Nếu bạn có nghi ngờ, thì bạn có thể kiểm tra với Liên minh Cho đi Thông thái của Văn phòng Kinh doanh Tốt hơn (nói tiếng Anh), Hoa tiêu Từ thiện (nói tiếng Anh), Tháp canh Từ thiện (nói tiếng Anh), hoặc Sao dẫn lối (nói tiếng Anh).
  • Hãy kiểm tra với Liên hiệp Quốc gia Viên chức về Từ thiện ở các Tiểu bang (nói tiếng Anh) để xem liệu các quỹ từ thiện có phải đăng ký ở tiểu bang của bạn hay không, và nếu có, thì liệu quỹ từ thiện đang liên lạc với bạn có được đăng ký chưa.
  • Xác minh tất cả các số điện thoại của quỹ từ thiện. Nếu bạn cần phải liên lạc với một quỹ từ thiện bằng điện thoại hoặc dùng cách quyên góp qua tin nhắn, thì hãy kiểm tra trên trang mạng chính thức của quỹ từ thiện để xem liệu số bạn đang biết có phải là hợp pháp không
  • Đừng mở các thư điện tử đáng ngờ. Nếu bạn nhận được một thư điện tử đáng ngờ xin được quyên góp hay hỗ trợ khác, thì đừng nhấn vào bất kỳ đường dẫn hay mở bất kỳ tệp đính kèm nào ra. Bọn lừa đảo thường dùng thư điện tử để tấn công giả mạo và để phát tán phần mềm độc hại.
  • Hãy xác minh thông tin về những nài khoản trực tuyến. Kiểm tra nhiều lần về bất kỳ nài khảo qua mạng xã hội nào hỏi xin quyên góp từ thiện trước khi bạn cho đi. Các trang mạng qây quỹ quần chúng thường cho đăng các yêu cầu cá nhân xin được giúp đỡ, nhưng họ không phải lúc nào cũng được tra soát kỹ (nói tiếng Anh) bởi trang đó hay các nguồn khác để đảm bảo tính hợp pháp.

Nhiều cơ quan chính quyền và các hội nhóm người tiêu dùng khác cũng đã đăng tải các cảnh báo và thông tin hữu ích để báo động về những trò lừa đảo quyên góp từ thiện. Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung để giúp bạn tránh bị làm mồi cho những kẻ gian manh trong mùa lễ hội này:

Hãy thận trọng với trò giả mạo

Một ghi nhớ nữa là: Những kẻ lừa đảo thường giả mạo số điện thoại hiện lên trên phần hiển thị ID người gọi của bạn để lừa bạn trả lời điện thoại. Chúng có thể cố gắng giả mạo một số điện thoại của quỹ từ thiện hợp pháp hoặc dùng một số địa phương để bạn sẽ nghĩ là người gọi là ai đó mà mình biết. Đừng trả lời cho các cuộc gọi từ những số không biết. Và nếu bạn lỡ trả lời cho một cuộc gọi như thế, thì hãy gác máy ngay lập tức.

Những kẻ lừa đảo có thể rất giỏi thuyết phục. Chúng tôi khuyên bạn nên cẩn tắc và gác máy với những cuộc gọi không được cầu khiến gọi đến xin quyên góp hoặc yêu cầu thông tin cá nhân để "cập nhật hồ sơ".

Tìm hiểu thêm về cách để bạn có thể tránh được những trò lừa đảo giả mạo tại fcc.gov/consumers/guides/spoofing-va-caller-id.

Xin vui lòng cân nhắc chia sẻ bài đăng này trong tinh thần của mùa phước lành đang đến.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) xin chúc bạn có một Kỳ Nghỉ Lễ Hạnh Phúc!

 

 

 

   

 

 

Updated:
Friday, December 13, 2019