Những cuộc gọi không mong muốn, bao gồm các cuộc gọi tự động (robocall) và tin nhắn, thường xuyên có mặt trong những khiếu nại hàng đầu người tiêu dùng nộp lên cho Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) mỗi năm. FCC cam kết bảo vệ người tiêu dùng khỏi những cuộc gọi và tin nhắn văn bản tiếp thị qua điện thoại, và làm việc chặt chẽ cùng các đại điện ngành công nghiệp để đem đến cho người tiêu dùng nhiều khả năng kiểm soát hơn đối với các cuộc gọi và tin nhắn mà họ nhận được.

Ủy ban đã đối phó với các cuộc gọi robocall trên nhiều mặt nhất có thể, gồm triển khai các quy tắc mới, ra phán quyết với những chất vấn được nêu về pháp luật, thực hiện hành động cưỡng chế, giữ cho người tiêu dùng được thông báo, và khuyến khích sự đổi mới hướng-đến-người-dùng ở khu vực tư nhân.

Hãy nhấn vào các thẻ dưới đây để biết thêm thông tin về các quy tắc của FCC và các quyền của người tiêu dùng, các tài nguyên chặn-cuộc-gọi và Những câu hỏi thường gặp (FAQs) bổ sung.

Bạn cũng có thể nộp một khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh) nếu bạn tin rằng mình đã nhận được một cuộc gọi hay tin nhắn phi pháp.

Các cuộc gọi tự động (Robocall)

Các bước Ngăn ngừa Robocall

Robocall là các cuộc điện thoại tiếp thị từ xa được ghi âm sẵn và không được yêu cầu, gọi đến các số điện thoại cố định ở nhà, và tất cả các cuộc gọi đều tự động hoặc đã được ghi âm trước hoặc nhắn tin văn bản đến các số điện thoại không dây, số điện thoại khẩn cấp, và phòng bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Hành động Gần đây nhất của FCC

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã thông qua các quy tắc (nói tiếng Anh) cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thoại được chủ động ngăn chặn các dạng cuộc gọi rô bốt (robocall) nhất định mà nhiều khả năng là gian lận bởi vì chúng đến từ các kiểu số điện thoại nhất định, bao gồm các số mà không hay không thể thực hiện các cuộc gọi đi. Ví dụ như, thủ phạm đã sử dụng các số điện thoại của Sở Thuế vụ (IRS) vốn không quay số ra ngoài để mạo nhận là cơ quan thuế, thông báo với người trả lời cuộc gọi rằng chúng đang gọi để thu tiền thiếu nợ chính phủ Hoa Kỳ. Những cuộc gọi như vậy có vẻ là hợp pháp đối với những người nhận được chúng và có thể dẫn đến gian lận hay trộm cắp danh tính. Các nhà cung cấp dịch vụ giờ đây có thể ngăn chặn các cuộc gọi như vậy, cũng như là các cuộc gọi từ các số không hợp lệ, như là các cuộc gọi với mã vùng không tồn tại, từ các số chưa được cấp cho một nhà cung cấp, và từ các số đã được phân bổ cho một nhà cung cấp nhưng hiện tại không được sử dụng.

 • Hiểu biết về các quyền của bạn: các quy tắc về cuộc gọi tự động robocall và tin nhắn tự động robotext  expand and contract
 • Hành động: những điều bạn có thể làm  expand and contract

Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

 • Các quy tắc cho robocall là gì?  expand and contract
 • Các yêu cầu chấp thuận đối với người tiếp thị qua điện thoại gọi đến cho đường dây cố định của tôi là gì?  expand and contract
 • Các cuộc gọi robocall đến cho điện thoại vô tuyến có thể được cho phép không?  expand and contract
 • Có phải tất cả các cuộc gọi tự quay số được ghi âm sẵn đến cho đường dây cố định của tôi là vi phạm các quy tắc của FCC?  expand and contract
 • Các cuộc gọi tự quay số nào khác thì được cho phép theo các quy tắc robocall của FCC?  expand and contract
 • Tôi có thể chọn không tham gia các cuộc gọi tự quay số không?  expand and contract
 • Các trường học có thể có thêm thông tin về sự tuân thủ như thế nào?  expand and contract

Các Tài Nguyên về Chặn Cuộc Gọi

Các Tài Nguyên Mạng về Chặn Robocall

Các tài nguyên này được cung cấp để đem lại cho người tiêu dùng các dịch vụ thoại vô tuyến, đường dây cố định truyền thống, và Thoại qua giao thức Internet (VoIP) các thông tin mà họ có thể sử dụng để chặn hay lọc các cuộc gọi không mong muốn hay chấm dứt các cuộc gọi robocall phiền nhiễu.

Các mô tả và liên kết chỉ để cho các mục đích thông tin mà thôi. FCC không xác nhận cho bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm phi-FCC nào, và không chịu trách nhiệm cho nội dung của các trang mạng phi-FCC, bao gồm cả tính chính xác, đầy đủ hay hợp thời của họ.

Giả mạo (Spoofing)

Giả mạo và Định danh (ID) của Người gọi

"Giả mạo" xảy ra khi một người gọi làm biến chất một cách có chủ đích thông tin truyền tải đến phần hiển thị ID người gọi của bạn để cải trang nhận dạng của họ. Giả mạo thường được dùng như một phần trong nỗ lực lừa ai đó cung cấp thông tin cá nhân quý giá để có thể đem sử dụng trong các hoạt động gian lận hay bán đi một cách phi pháp. Luật pháp Hoa Kỳ và các quy tắc FCC nghiêm cấm phần lớn các kiểu giả mạo.

ID người gọi cho phép người tiêu dùng tránh được các cuộc gọi điện thoại không mong muốn bằng việc hiển thị tên người gọi và số điện thoại, nhưng tính năng ID người gọi đôi khi bị thao túng bởi những kẻ giả mạo cải trang thành đại diện của các ngân hàng, công ty tín dụng,  công ty bảo hiểm, hoặc ngay cả là chính phủ.

 • Bạn có thể làm gì nếu như bạn nghĩ rằng mình đang bị lừa đảo giả mạo  expand and contract
 • Giả mạo có phi pháp không?  expand and contract
 • Việc chặn một số điện thoại có giống như là giả mạo không?  expand and contract
 • Các quy tắc của FCC về ID người gọi đối với các nhà tiếp thị qua điện thoại là gì?  expand and contract
 • Tôi báo cáo nghi vấn giả mạo như thế nào?  expand and contract

Tin nhắn & Cuộc gọi Chính trị

Cuộc gọi tự động (robocall) & Tin nhắn tự động (Robotext) từ Chiến dịch Chính trị

Những hạn chế đối với robocall hay robotext liên-quan-đến-chiến-dịch-chính-trị thì khác biệt tuỳ thuộc vào việc cuộc gọi được chuyển đến cho một điện thoại đường dây cố định, một điện thoại di động, hay là các đường dây điện thoại được bảo vệ nhất định chẳng hạn như là các đường dây miễn-cước hay dành cho trường hợp khẩn cấp, hoặc các đường dây phục vụ cho bệnh viện hay các cơ sở tương tự.

Các cuộc gọi thoại được ghi âm trước hay tự quay số liên-quan-đến-chiến-dịch-chính-trị, bao gồm các cuộc gọi trực tiếp tự quay số, các tin nhắn thoại được ghi âm trước, và tin nhắn văn bản, thì:

 • Không được phép chuyển đến điện thoại di động, máy nhắn tin, hay các thiết bị di động khác mà không có biểu thị chấp thuận trước đó từ bên được gọi đến.
 • Không được phép chuyển đến các đường dây điện thoại được bảo vệ như là các đường dây miễn-cước hay dành cho trường hợp khẩn cấp, hoặc các đường dây phục vụ cho bệnh viện hay các cơ sở tương tự, trừ khi được thực hiện với biểu thị chấp thuận trước đó từ bên được gọi đến.
 • Được cho phép khi chuyển đến cho các điện thoại đường dây cố định, kể cả khi không có biểu thị chấp thuận trước đó.

Tin nhắn tự động (Robotext) - các tin nhắn văn bản được tạo ra bằng việc quay số tự động - được xem là một dạng cuộc gọc và được liệt vào theo tất cả các quy tắc về robocall. Vì tin nhắn văn bản thông thường đi đến các điện thoại di động, nên chúng cần có biểu thị chấp thuận trước đó từ bên được gọi đến nếu như chúng được tạo ra bằng việc quay số tự động.

Tất cả các cuộc gọi tin nhắn thoại được ghi âm trước, liên-quan-đến-chiến-dịch hay là không, đều phải bao gồm thông tin nhận diện nhất định:

 • Nhận diện của doanh nghiệp, cá nhân, hay thực thể khác khởi tạo cuộc gọi (và nếu là một thực thể doanh nghiệp hay tập đoàn, thì cả tên doanh nghiệp chính thức của thực thể) phải được nêu rõ ngay phần đầu của tin nhắn.
 • Ngoài ra, số điện thoại của bên gọi đến phải được cung cấp ở trong hoặc sau tin nhắn.

Danh sách ‘Không Được Gọi’

Danh sách ‘Không Được Gọi’ Quốc gia
 • Theo các quy tắc của FCC, bất cứ ai gọi điện thoại mời chài đến nhà bạn đều phải cung cấp tên của người đó, tên của người hoặc thực thể mà người đó thay mặt để gọi điện, và số điện thoại và địa chỉ để có thể liên lạc với người hoặc thực thể đó.
 • Các cuộc gọi mời chài tới nhà của bạn bị cấm từ trước 8 giờ sáng hoặc sau 9 giờ tối, và những người tiếp thị qua điện thoại được yêu cầu phải tuân thủ ngay lập tức các yêu cầu không-gọi mà bạn nêu ra trong một cuộc gọi.

   

  Danh sách Không Được Gọi quốc gia bảo vệ các số điện thoại của hộp thoại ở nhà hoặc số điện thoại cá nhân không dây. Bạn có thể đăng ký các số điện thoại của mình vào danh sách Không Được Gọi quốc gia qua điện thoại hoặc qua Internet miễn phí.

  • Để đăng ký qua Internet, hãy vào www.donotcall.gov . (nói tiếng Anh)
  • Để đăng ký qua điện thoại, hãy gọi số 1-888-382-1222 (thoại) hoặc 1-866-290-4236 (TTY). Bạn phải gọi từ số điện thoại bạn muốn đăng ký.

  Người gọi không được gọi điện mời chào đến bất kỳ số nào trong danh sách Không Được Gọi. Các số điện thoại của bạn sẽ vẫn nằm trong danh sách cho đến khi bạn xóa chúng hoặc ngừng dịch vụ - không cần phải đăng ký lại các số điện thoại. Các nhà tiếp thị từ xa phải xóa các số điện thoại của bạn khỏi các danh sách cuộc gọi của họ và ngừng gọi cho bạn trong vòng 31 ngày kể từ ngày bạn đăng ký.


  Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

  Một điện thoại mời chào là gì?

  Một điện thoại mời chào là một cuộc gọi điện thoại đóng vai trò như một quảng cáo. Tuy nhiên, các quy tắc của FCC cho phép có một số cuộc điện thoại mời chào, bao gồm: các cuộc gọi hoặc tin nhắn được đặt trước có sự cho phép rõ ràng của bạn, các cuộc gọi hoặc tin nhắn của hay thay mặt cho một tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế hoặc từ một người hoặc một tổ chức. Tuy vậy, việc có một mối quan hệ kinh doanh đã thiết lập không còn đáp ứng các quy tắc cho phép thực hiện các cuộc gọi không được yêu cầu đến điện thoại cố định của bạn. Các công ty và các nhà tiếp thị từ xa phải có sự cho phép rõ ràng của bạn mới cò thể gọi điện.

  Còn bất kỳ danh sách nào khác mà tôi có thể đăng ký số điện thoại của mình không?

  Có. Thêm vào đó, nhiều bang hiện nay có các danh sách không-được-gọi cho người dân trên toàn bang. Liên lạc với ủy ban dịch vụ công hoặc văn phòng bảo vệ người tiêu dùng của bang để xem bang của bạn có một danh sách như thế hay không và để biết cách đăng ký số điện thoại hoặc các số điện thoại của bạn. Để biết thông tin liên lạc cho Ủy ban dịch vụ công cộng tiểu bang của bạn, hãy kiểm tra trong danh sách chính phủ hay các trang xanh dương của danh bạ điện thoại địa phương của bạn.

  Nếu tôi vẫn tiếp tục nhận được các cuộc gọi đó thì tôi có thể làm gì?

  Nếu bạn nhận được một cuộc gọi mời chào mà bạn cho rằng vi phạm bất kỳ quy tắc nào của FCC, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với FCC (nói tiếng Anh). FCC có thể gửi thư cảnh cáo và áp các khoản phạt đối với các công ty vi phạm hoặc bị nghi ngờ vi phạm các quy tắc về không-được-gọi, nhưng không bồi thường thiệt hại cá nhân.

Tin nhắn văn bản

Tin nhắn văn bản

Các quy tắc FCC cấm các tin nhắn văn bản được gửi đến một điện thoại di động sử dụng một bộ quay số tự động trừ khi bạn trước đó đã cung cấp sự chấp thuận để nhận tin nhắn hoặc tin nhắn được gửi cho các mục đích nguy cấp.

 • Đối với các tin nhắn thương mại, thì bạn phải đồng ý bằng văn bản.
 • Đối với các tin nhắn phi thương mại, mang tính thông tin (chẳng hạn như các tin nhắn được gửi do hoặc thay mặt cho các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế, các tin nhắn vì các mục đích chính trị, và các mục đích phi thương mại khác, ví dụ như các thông báo nghỉ học của các trường) thì bạn có thể đồng ý bằng miệng.

Lệnh cấm áp dụng ngay cả khi bạn không đưa số điện thoại di động của mình vào danh sách Không-Được-Gọi quốc gia.

Các lời khuyên cho việc tránh các tin nhắn không mong muốn

 • Đừng trả lời các tin nhắn không mong muốn từ các nguồn đáng ngờ. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động cho phép bạn chặn người gửi bằng cách chuyển các tin nhắn không mong muốn đến 7726 (hoặc "SPAM"). Kiểm tra với nhà cung cấp của bạn về các tùy chọn.
 • Hãy cẩn thận khi cho số điện thoại di động hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác của bạn.
 • Đọc qua hết các biểu mẫu trang mạng thương mại và tra soát chính sách riêng tư khi nộp số điện thoại di động của bạn lên bất kỳ trang mạng khách hàng nào. Bạn phải có khả năng chọn không tham gia vào việc nhận các tin nhắn – nhưng bạn có thể phải chọn hay bỏ chọn một ô được nhấn chọn sẵn để làm như thế.
 • Tìm xem liệu có bất kỳ công ty nào bạn kinh doanh với họ mà có một chính sách cho phép họ bán hay chia sẻ thông tin của bạn không.

Hành động

Nộp một đơn khiếu nại (nói tiếng Anh) với FCC nếu bạn nhận được:

 • Một tin nhắn văn bản thương mại không mong muốn được gửi vào điện thoại di động của bạn.
 • Một tin nhắn văn bản được quay số tự động được gửi vào điện thoại di động của bạn nếu trước đó bạn không đồng ý nhận tin nhắn ấy (hoặc tin nhắn ấy không liên quan đến một trường hợp khẩn cấp).
 • Bất kỳ tin nhắn văn bản quay số tự động nào từ một công ty viễn thông hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty viễn thông nếu được gửi mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Áp phích Đừng Để Bị Lừa đảo Giả mạo (nói tiếng Anh)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Friday, March 15, 2019