U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

FCC Đưa ra Cảnh báo cho Người tiêu dùng về Lừa đảo qua Tin nhắn tự động

Đội Phản ứng về Cuộc gọi tự động của FCC đang cảnh báo người tiêu dùng về mối đe dọa đang gia tăng từ tin nhắn tự động. Sự gia tăng đáng kể các khiếu nại của người tiêu dùng gửi đến cho FCC, báo cáo từ các dịch vụ chặn cuộc gọi và tin nhắn tự động phi chính phủ, và các bản tin mang tính giai thoại và thời sự làm rõ rằng tin nhắn văn bản ngày càng được những kẻ lừa đảo sử dụng để nhắm đến người tiêu dùng Mỹ.

Lừa đảo qua tin nhắn tự động đang gia tăng và thậm chí có thể vượt mặt các cuộc gọi tự động với tư cách là một công cụ cho những kẻ lừa đảo.  

Giống như cuộc gọi tự động, tin nhắn có thể bị giả mạo để giấu giếm số điện thoại đến và làm cho tin nhắn trông như là đến từ một số điện thoại mà bạn có nhiều khả năng sẽ tin tưởng hơn. Những kẻ giả mạo có thể chọn một số địa phương, hoặc đóng giả một cơ quan chính phủ, như là IRS, hoặc một công ty mà bạn thấy quen thuộc. Những kẻ lừa đảo sử dụng các phương pháp này để khiến bạn trả lời một tin nhắn văn bản.

Những người tiêu dùng mà đã đệ đơn khiếu nại lên FCC cho biết một số tin nhắn trông giống như email rác, với đường dẫn đến các sản phẩm không mong muốn và không yêu cầu. Nhưng nhiều tin nhắn dường như là mánh khóe để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính có giá trị.  Một số người nhận tin nhắn đã bị gây sức ép phải "đăng nhập" vào trang web ngân hàng giả để xác minh một giao dịch mua hoặc mở khóa một thẻ tín dụng mà đã bị đóng băng. Những tin nhắn khác sử dụng các cập nhật về giao hàng làm mồi nhử để lừa đảo.

Giờ đây Cục Kinh doanh Tin cậy hơn (BBB) đang cảnh báo người tiêu dùng về một cách tiếp cận mới, lừa đảo bằng tin nhắn "nhầm số", với nhiều trong số đó bắt nguồn từ bot trò chuyện.

Một số kẻ lừa đảo sẽ hướng thẳng đến ví của bạn, nhưng những kẻ khác sẽ tìm kiếm thông tin cá nhân mà chúng có thể sử dụng trong các vụ lừa đảo sau đó hoặc để bán cho những kẻ xấu khác.

FCC khuyến nghị những điều sau:

  • Không trả lời tin nhắn từ các số lạ, hoặc bất kỳ số nào mà trông có vẻ khả nghi.
  • Không bao giờ chia sẽ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính nhạy cảm qua tin nhắn.
  • Đề phòng lỗi chính tả, hoặc tin nhắn mà khởi đầu với một địa chỉ email
  • Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bấm vào bất kỳ đường dẫn nào trong một tin nhắn văn bản. Nếu một người bạn gửi cho bạn một tin nhắn với một đường dẫn đáng ngờ mà có vẻ khác thường, hãy gọi cho họ để đảm bảo rằng họ không bị hack.
  • Nếu một doanh nghiệp gửi cho bạn một tin nhắn mà bạn không nghĩ mình sẽ nhận, hãy tra cứu trực tuyến số điện thoại của họ và gọi lại cho họ.
  • Hãy nhớ rằng các cơ quan chính phủ hầu như không bao giờ bắt đầu liên hệ qua điện thoại hoặc tin nhắn.
  • Báo cáo các nỗ lực lừa đảo bằng tin nhắn cho nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn bằng cách chuyển tiếp các tin nhắn không mong muốn đến số 7726 (hoặc "SPAM").
  • Đệ đơn khiếu nại lên FCC.

Nếu bạn cho rằng mình là nạn nhận của một vụ lừa đảo qua tin nhắn, hãy báo cáo ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương của bạn và thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn và định chế tài chính nơi bạn có tài khoản.

Xin chia sẻ những lời khuyên này với bạn bè và gia đình.

Để biết thêm thông tin về các cuộc gọi và tin nhắn lừa đảo, hãy truy cập Trung tâm Hỗ trợ Người tiêu dùng của FCC và Từ điển thuật ngữ của FCC về các Trò lừa đảo.