Trong thời đại với vô số thực thể thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân, bạn muốn đảm bảo rằng những thực thể liên quan đến bạn mang tính an toàn. FCC có các chương trình quản lý phù hợp để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Bảo vệ các lưu trữ điện thoại

Các lưu trữ cuộc gọi điện thoại của bạn

Các công ty điện thoại địa phương, đường dài và không dây, cũng như nhà cung cấp dịch vụ IP, thu thập một số thông tin nhất định từ khách hàng, chẳng hạn như số bạn gọi và khi bạn gọi chúng. Họ cũng theo dõi các dịch vụ bạn sử dụng, chẳng hạn như chuyển tiếp cuộc gọi hoặc thư thoại.  Các công ty có thể sử dụng, tiết lộ hoặc cho phép truy cập thông tin này trong những trường hợp sau:

 • Theo yêu cầu của luật pháp.
 • Được sự chấp thuận của bạn.
 • Trong khi cung cấp dịch vụ mà thông tin khách hàng đã được thu thập.

Công ty điện thoại của bạn chỉ có thể tiết lộ thông tin khách hàng của bạn cho bạn theo yêu cầu, với một số bảo vệ nhất định:

 • Mật mã cho điện thoại hoặc các yêu cầu trực tuyến
 • Hình ảnh xác thực danh tính hợp lệ nếu bạn yêu cầu trực tiếp.

Thêm vào đó, công ty điện thoại của bạn phải:

 • Xác nhận bất kỳ mật khẩu mới hoặc đã thay đổi, các phương án dự phòng cho trường hợp quên mật khẩu, tài khoản trực tuyến hoặc địa chỉ lưu trữ.
 • Được sự chấp thuận của bạn trong việc sử dụng thông tin khách hàng cho mục đích tiếp thị.
 • Duy trì các lưu trữ chính xác về tiết lộ thông tin khách hàng của bạn cho bên thứ ba cùng với sự chấp thuận của bạn.
 • Nộp cho FCC một bản tóm tắt hàng năm về tất cả các khiếu nại của khách hàng nhận được về việc tiết lộ trái phép thông tin khách hàng và chứng nhận rằng nó tuân thủ các quy tắc của FCC.

Bảo vệ thông tin khách hàng của bạn

 • Yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ của bạn để biết chi tiết về cách họ bảo vệ tính bảo mật thông tin khách hàng của bạn.
 • Đọc kỹ càng hóa đơn điện thoại hoặc các thông báo khác bạn nhận từ công ty điện thoại của bạn. Xác định xem công ty của bạn có đang tìm kiếm quyền chọn tham gia hoặc không tham gia sử dụng hoặc chia sẻ thông tin khách hàng của bạn để tiếp thị hay không, và thông báo rõ ràng lựa chọn của bạn với nhà cung cấp của bạn. Sự lựa chọn của bạn mang tính xác thực cho đến khi bạn thông báo đến công ty bạn sự lựa chọn khác.
 • Nếu bạn sử dụng mật khẩu khi liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được thông tin khách hàng của mình, hãy tránh sử dụng bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc quá hiển nhiên nào, chẳng hạn như số an sinh xã hội của bạn.

Hãy lưu ý rằng các quy tắc thông tin khách hàng áp dụng cho tất cả các công ty điện thoại: địa phương, đường dài, không dây và VoIP. Xác định sự lựa chọn về thông tin khách hàng của bạn rõ ràng với từng công ty.

Quyền riêng tư ID Người gọi

Bảo vệ quyền riêng tư ID Người gọi của bạn

Quy tắc FCC về ID Người gọi yêu cầu các công ty điện thoại phải cung cấp các quy trình chặn và hủy chặn từng đường dây đơn giản và thống nhất. Các quy trình này được thiết kế để ngăn không cho số điện thoại của bạn được chuyển đến các bên bạn gọi có đăng ký dịch vụ ID Người gọi. Các quy trình cho phép bạn lựa chọn hiển thị hoặc chặn số điện thoại của bạn khi thực hiện bất kỳ cuộc gọi liên bang nào.

Quy tắc FCC yêu cầu các nhà tiếp thị từ xa hiển thị trên ID Người gọi số điện thoại của họ và, nếu có thể, tên của họ, hoặc tên của công ty mà họ đại diện. Hiển thị phải bao gồm số điện thoại bạn có thể gọi trong giờ làm việc thông thường để yêu cầu công ty ngừng gọi. Quy tắc này cũng áp dụng ngay cả khi công ty thực hiện cuộc gọi đã có thiết lập mối quan hệ kinh doanh với bạn.

Để biết thêm chi tiết về quy tắc của FCC về ID Người gọi, xem hướng dẫn tiêu dùng của FCC tại www.fcc.gov/consumers/guides/spoofing-va-caller-id.

Quyền riêng tư thuê bao cáp

Yêu cầu bảo mật đối với lưu trữ thuê bao cáp

Các nhà cung cấp dịch vụ cáp cần thu thập thông tin nhất định để thanh toán đúng cho bạn, chẳng hạn như địa chỉ, dịch vụ bạn đăng ký và bất kỳ giao dịch trả tiền-theo-mỗi-lượt nào. Nhà cung cấp cáp của bạn phải thông báo cho bạn khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ, và ít nhất một lần mỗi năm sau đó, về bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà họ sẽ thu thập. Nhà cung cấp phải cho bạn biết về:

 • Phạm vi, tần suất và mục đích thu thập thông tin cá nhân.
 • Khoảng thời gian thông tin sẽ được duy trì.
 • Thời gian và địa điểm mà thuê bao có thể truy cập vào thông tin cá nhân của họ.
 • Bất kỳ hạn chế nào đối với nhà điều hành cáp qui định bởi các cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc cơ quan chức năng địa phương về việc thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân, cũng như các quyền của bạn để thi hành các hạn chế.

Các nhà điều hành cáp phải cung cấp cho bạn thông tin cá nhân của bạn vào những thời điểm hợp lý và tại một nơi thuận tiện, và cung cấp cho bạn những cơ hội hợp lý để sửa bất kỳ lỗi nào.

Cuối cùng, nhà cung cấp của bạn không được tiết lộ bất kỳ thông tin này mà không có sự cho phép của bạn bằng văn bản. Nếu bạn tin rằng bạn đã bị xâm phạm bởi sự vi phạm từ nhà cung cấp cáp về bất kỳ trong số những điều này, bạn có thể kiện nhà cung cấp cáp của bạn lên tòa án liên bang.

Để biết thêm thông tin về các quy tắc FCC liên quan đến việc sở hữu, sử dụng và tính khả dụng của các lưu trữ công khai của công ty cáp, hãy xem hướng dẫn cho người tiêu dùng sau đây của FCC: www.fcc.gov/consumers/guides/ho-so-luu-tru-cong-ty-cap-va-yeu-cau-thanh-tra-cong-khai.

Nộp đơn khiếu nại

Nộp đơn khiếu nại

Bạn có nhiều lựa chọn để nộp đơn khiếu nại đến FCC:

 • Nộp khiếu nại của bạn qua mạng (Trang web tiếng Anh)
 • Bằng điện thoại: 1-888-CALL-FCC (1-888-225-5322, nói tiếng Anh); TTY: 1-888-TELL-FCC (1-888-835-5322, nói tiếng Anh); ASL Videophone: 1-844-432-2275 (nói tiếng Anh)
 • Bằng thư (vui lòng bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc của bạn và càng nhiều chi tiết càng tốt về khiếu nại của bạn):

Federal Communications Commission
Consumer and Governmental Affairs Bureau
Consumer Inquiries and Complaints Division
45 L Street NE
Washington, DC 20554

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.