Trừ một vài trường hợp ngoại lệ, các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp có thể cung cấp bất kỳ kênh nào họ chọn. Các công ty cáp thương lượng các thỏa thuận với các mạng lưới truyền hình về những kênh nào sẽ được truyền tải và những cấp bậc chương trình nào những kênh này sẽ có sẵn. Người tiêu dùng nên nhận thức được điều này khi họ xem xét các tùy chọn đăng ký trả phí truyền hình. Các câu hỏi và câu trả lời dưới đây cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Các công ty cáp có cần phải bao gồm một số kênh cụ thể trong danh sách kênh của họ không?

Các công ty cáp nói chung phải cung cấp chương trình “cấp cơ bản” cho tất cả các thuê bao trước khi họ mua thêm chương trình. Cấp cơ bản này bao gồm tối thiểu các đài truyền hình phát sóng địa phương và các kênh truy cập công cộng mà nhà khai thác có thể được yêu cầu cung cấp thông qua một thỏa thuận với chính quyền địa phương. Các công ty cáp có thể, nhưng không bị bắt buộc, chọn thêm nhiều kênh hơn vào cấp cơ bản.

Tại sao hệ thống cáp của tôi lại bỏ qua một đài truyền hình địa phương?

Thay vì được tự động vận hành ở cấp cơ bản, các trạm phát sóng địa phương đôi khi chọn tham gia thỏa thuận “Đồng thuận phát lại (retransmission consent)” với các hệ thống cáp. Khi các trạm phát sóng và hệ thống cáp không đạt được thoả thuận, trạm địa phương có thể bị bỏ qua cho đến khi thỏa thuận được đạt tới. (Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.fcc.gov/consumers/guides/thu-cac-dai-truyen-hinh-phat-song-duoc-cat-bo-tu-dich-vu-truyen-hinh-tra-tien.) Nếu một trạm phát sóng địa phương bị loại bỏ, bạn có thể xem đài đó sử dụng ăng-ten không dây hoặc bằng cách đăng ký dịch vụ cáp hoặc vệ tinh. Một số trạm có thể cung cấp chương trình trên internet, mặc dù độ khả dụng của nó có thể bị trì hoãn.

Công ty truyền hình cáp có thể thay đổi danh sách kênh sau khi tôi đăng ký không?

Có. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, các nhà cung cấp dịch vụ cáp phải thông báo cho khách hàng biết về sự thay đổi danh sách kênh 30 ngày trước khi sự thay đổi có hiệu lực, trừ khi sự thay đổi là do các tình huống ngoài sự kiểm soát của công ty cáp.

Hệ thống cáp có cần phải cung cấp các kênh “a la carte (kênh tự chọn)” và kênh trả tiền theo lượt xem (pay-per-view) cho mỗi lần xem?

Không, nhưng họ có thể chọn làm như vậy. Quy tắc của FCC cấm việc yêu cầu khách hàng đăng ký bất kỳ cấp truyền hình nào vượt quá cấp cơ bản với mục đích có thể truy cập vào các kênh a la carte hoặc các kênh trả tiền theo lượt xem được cung cấp bởi hệ thống.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, June 14, 2017