U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

SSL

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

Thẻ điện thoại trả trước có thể được mua và sử dụng với mức cước cố định để thực hiện cuộc gọi điện thoại đường dài, với thời lượng gọi cụ thể đến các điểm đến nhất định. Ví dụ, những quảng cáo cho các loại thẻ này có thể chào mời “$ 5 cho 1000 phút” gọi nước ngoài.

Sau khi mua thẻ, bạn sử dụng thẻ này bằng cách gọi số truy cập, có thể là số điện thoại địa phương hoặc số điện thoại miễn phí. Sau đó, bạn sẽ được nhắc cung cấp số nhận dạng cá nhân, thường được ghi trên thẻ đã mua và số điện thoại bạn muốn gọi.   Một giọng nói tự động có thể cho bạn biết bạn có bao nhiêu thời gian trên thẻ của bạn, cũng như cung cấp cho bạn các thông tin khác hoặc các tùy chọn.

Tôi nên tìm hiểu những gì trước khi mua thẻ điện thoại trả trước?

Hãy chắc chắn bạn hiểu đầy đủ các hướng dẫn, mức phí, điều khoản và điều kiện:

 • Đọc phần in nhỏ trên bao bì hoặc mặt sau của thẻ để hiểu các điều kiện hoặc hạn chế về việc sử dụng thẻ.
 • Hiểu được mức giá cho loại thẻ cụ thể của bạn và bất kỳ khoản phí nào có thể được đánh giá để sử dụng thẻ. Trong một số trường hợp, giá trị của thẻ sẽ được giảm bớt do phí “post-call (sau cuộc gọi)”, “disconnect (mất kết nối)” hay “hang-up (treo máy)” mỗi lần bạn sử dụng thẻ hoặc do khoản phí “maintenance (bảo trì)” được tính sau khi bạn sử dụng thẻ lần đầu tiên và một lần nữa theo định kỳ.
 • Kiểm tra xem số phút sử dụng được quảng cáo cho thẻ chỉ áp dụng cho một cuộc gọi hoặc có thể được sử dụng cho nhiều cuộc gọi.
 • Kiểm tra ngày hết hạn của thẻ để tránh mất các phút không sử dụng.
 • Hãy tìm số dịch vụ khách hàng miễn phí được cung cấp khi mua thẻ hoặc ghi trên thẻ và đảm bảo rằng bạn sẽ không bị tính phí khi gọi.
 • Hỏi bạn bè và gia đình của bạn để giới thiệu các loại thẻ họ đã sử dụng.

Hãy cẩn thận với các quảng cáo sai sự thật

Quảng cáo từ các nhà cung cấp thẻ trả trước nhất định khẳng định người mua có thể thực hiện hàng trăm hoặc hàng ngàn phút gọi đến các điểm được quảng cáo nhất định chỉ với một vài đô la. Thực tế, người tiêu dùng sử dụng các loại thẻ này có thể chỉ sử dụng được một phần nhỏ trong số phút gọi này do các lệ phí và phụ phí ẩn. Vào năm 2015, FCC đã phạt 6 công ty 30 triệu đô la cho hành vi tiếp thị lừa đảo các thẻ gọi điện thoại.

Các khiếu nại thường gặp

Các khiếu nại tiêu dùng liên quan đến các loại thẻ này có thể bao gồm:

 • Số truy cập và / hoặc mã PIN không hoạt động
 • Số dịch vụ / truy cập luôn bận
 • Các nhà phát hành thẻ không còn hoạt động kinh doanh, làm cho thẻ của họ vô dụng
 • Mức giá cao hơn quảng cáo hoặc có phí không tiết lộ
 • Khoản phí “post-call (sau cuộc gọi)” không được tiết lộ sau khi hoàn thành cuộc gọi
 • Khoản phí “maintenance (bảo trì)” không được tiết lộ bị khấu trừ sau một cuộc gọi hoặc theo định kỳ
 • Thẻ vẫn tính phí khi một cuộc gọi không được thực hiện thành công
 • Chất lượng kết nối kém
 • Thẻ hết hạn không có nhận biết của người mua
 • Phí cho từng cuộc gọi bị khấu trừ từ thời lượng gọi

Nếu bạn gặp vấn đề với thẻ điện thoại trả trước

Hãy thử gọi số dịch vụ khách hàng được ghi trên thẻ.  Nếu bạn không thể liên lạc với nhà phát hành thẻ, bạn có thể gửi đơn khiếu nại với FCC.

Gặp các vấn đề khác?

Nếu bạn đang gặp vấn đề với nhà bán lẻ địa phương nơi bạn đã mua thẻ, hãy thử gọi hoặc gửi thư đến Văn phòng Khách hàng hoặc Văn phòng Cải thiện Kinh doanh tại địa phương hoặc Bộ Tư pháp Tiểu bang. Các số điện thoại này thường được tìm thấy trong trang màu xanh dương hoặc phần chính phủ của thư mục điện thoại địa phương của bạn.

Thẻ điện thoại trả trước thường được bán bởi các công ty khác ngoài công ty điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn có thắc mắc về quảng cáo hay tiếp thị lừa đảo hoặc không đúng sự thật, hãy liên hệ với Ủy ban Thương mại Liên bang: www.consumer.ftc.gov (Trang web tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.