Mabibili at magagamit ang mga prepaid phone card para sa flat fee upang makagawa ng mga long-distance na tawag sa telepono, na may natukoy na dami ng oras ng pagtawag sa ilang partikular na patutunguhan. Halimbawa, maaaring mag-alok ang mga promosyon ng mga nasabing card ng "$5 para sa 1000 Minuto” sa ibang bansa.

Pagkatapos bumili ng card, gagamitin mo ito sa pamamagitan ng pagtawag sa isang access number, na maaaring maging lokal na numero ng telepono o toll-free na numero. Ipo-prompt ka na magbigay ng numero ng personal na pagkakakilanlan, na karaniwang nakalista sa card na nabili mo, at ang numero ng teleponong gusto mong tawagan.  Maaaring sabihin sa iyo ng isang automated na boses kung gaano karaming oras ang mayroon ka sa iyong card, maaari ka ring bigyan ng iba pang impormasyon o opsyon.

Ano ang dapat kong hanapin bago bumili ng prepaid phone card?

Tiyaking nauunawaan mo nang husto ang lahat ng tagubilin, bayarin, tuntunin, at kundisyon:

 • Basahin ang malinaw na naka-print sa packaging o sa likod ng card upang maunawaan ang mga kundisyon o limitasyon sa paggamit ng card.
 • Unawain ang mga presyo para sa iyong partikular na card at anumang bayarin na maaaring makuha upang magamit ang card. Sa ilang sitwasyon, mababawasan ang halaga ng card ng mga bayarin sa "post-call," "disconnect," o "hang-up" tuwing gagamitin mo ang card, o ng bayarin sa "maintenance" na sinisingil pagkatapos mong gamitin ang card sa unang pagkakataon at muli sa mga regular na interval.
 • Tingnan kung ang mga na-advertise na minuto para sa card ay nalalapat lang sa iisang tawag o magagamit sa maraming tawag.
 • Suriin ang petsa ng pag-expire ng card upang maiwasang mawalan ng mga hindi nagamit na minuto.
 • Maghanap ng toll-free na numero ng customer service na ibinigay kasama ng o na nasa card, at tiyaking hindi ka masisingil para sa pagtawag dito.
 • Tanungin ang iyong mga kaibigan at pamilya tungkol sa mairerekomenda nilang mga card na nagamit nila.

Mag-ingat sa hindi totoong advertising

Sinasabi sa mga ad mula sa ilang partikular na prepaid card provider na makakatawag ang mga mamimili nang daan-daan o libu-libong minuto sa ilang partikular na na-advertise na patutunguhan sa halagang ilang dolyar lang. Sa realidad, nakakatawag lang ang mga consumer na gumagamit ng mga nasabing card sa loob ng fraction ng mga minutong iyon dahil sa mga nakatagong bayarin at dagdag na bayad. Noong 2015, minultahan ng FCC ang anim na kumpanya nang $30 milyon para sa mapanlokong marketing ng mga calling card.

Mga karaniwang reklamo

Maaaring kabilang sa mga reklamo ng consumer na nauugnay sa mga nasabing card ang:

 • Mga access number at/o PIN na hindi gumagana
 • Palaging busy ang mga service/access number
 • Umaalis sa negosyo ang mga nag-isyu ng card, kaya nawawalan ng pakinabang ang kanilang mga card
 • Mas mataas ang presyo kaysa sa na-advertise o naglalaman ito ng mga hindi naihahayag na bayarin
 • Nababawas ang mga hindi naihahayag na bayarin sa "post-call" pagkatapos maisagawa ang pagtawag
 • Nababawas ang mga hindi naihahayag na bayarin sa "maintenance" pagkatapos ng tawag o sa mga regular na interval
 • Sinisingil ang mga card kapag hindi natuloy ang tawag
 • Mabababang kalidad ng koneksyon
 • Nag-e-expire ang mga card nang hindi nalalaman ng bumili
 • Nababawas ang bayarin kada tawag sa oras ng tawag

Kung mayroon kang problema sa isang prepaid phone card

Subukang tumawag sa numero ng customer service na nakalista sa card.  Kung hindi mo matawagan ang nag-isyu ng card, maaari kang maghain ng reklamo sa FCC.

May iba pang problema?

Kung nagkakaroon ka ng problema sa lokal na retailer kung saan mo binili ang card, subukang tawagan o sulatan ang iyong lokal na Consumer Affairs o Better Business Bureau o Attorney General ng estado.  Madalas na makikita ang mga numero ng telepono na ito sa mga blue page o seksyon ng gobyerno ng iyong lokal na direktoryo ng telepono. 

Madalas ibinibenta ang mga prepaid phone card ng mga kumpanyang maliban sa kumpanya ng telepono o provider ng serbisyo. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa mapanlinlang o pekeng gawi sa advertising o marketing, makipag-ugnayan sa Federal Trade Commission: www.consumer.ftc.gov (sa Ingles).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Mga Kahilingan para sa Alternatibong Format

Maaaring humiling ang mga taong may kapansanan sa paningin ng mga bersyon sa braille, may malaking print, o magagamit sa screen-reader ng artikulong ito sa pamamagitan ng anyong email sa fcc504@fcc.gov (sa English). Para sa audio at iba pang access, gamitin ang link na "I-explore ang Mga Opsyon sa Accessibility."

 

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa fcc.gov/consumers. Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

Maghain ng Reklamo sa FCC

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.