Các dịch vụ và trang thiết bị tiên tiến, như máy vi tính, máy tính bảng và điện thoại di động, thì được yêu cầu phải tiếp cận và sử dụng được bởi các cá nhân bị khuyết tật theo Đạo luật Tiếp cận Truyền thông và Video Thế kỷ Hai-Mươi-Mốt. Các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) để thực hiện yêu cầu này áp dụng đối với các dịch vụ và trang thiết bị truyền thông tiên tiến - bao gồm các trình duyệt Internet trên điện thoại di động - được giới thiệu ra thị trường hoặc được nâng cấp vào hoặc sau ngày 8 Tháng Mười, 2013

Để có thể tiếp cận được, các chức năng chính của một sản phẩm hay dịch vụ phải có thể định vị được, nhận dạng được và vận hành được bởi các cá nhân có khả năng khác nhau, và tất cả thông tin cần thiết để vận hành và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ phải có một phần xuất ra hay phần hiển thị có thể tiếp cận được.

Để có thể sử dụng được, các cá nhân bị khuyết tật phải có thể tìm hiểu về và vận hành các chức năng của sản phẩm hay dịch vụ, và phải có thể tiếp cận thông tin và tài liệu dành cho sản phẩm hay dịch vụ, bao gồm các chỉ dẫn và hướng dẫn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các công ty phải cung cấp truy cập đến các dịch vụ hỗ trợ, như là các đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật và các cơ sở dữ liệu, các tổng đài điện thoại, trung tâm dịch vụ, dịch vụ sửa chữa và dịch vụ hoá đơn.

Các dịch vụ truyền thông tiên tiến là gì?

Các dịch vụ truyền thông tiên tiến bao gồm:

 • Dịch vụ thoại kết nối qua giao thức Internet (VoIP), chẳng hạn như là dịch vụ điện thoại nhà được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ Internet
 • Dịch vụ VoIP phi-kết-nối, chẳng hạn như là sử dụng một máy vi tính để tham gia liên lạc thoại qua mạng Internet
 • Dịch vụ nhắn tin điện tử, chẳng hạn như nhắn tin văn bản, nhắn tin tức thời, hay thư-điện-tử
 • Các dịch vụ video hội nghị tương hợp

Trang thiết bị nào được dùng cho các dịch vụ truyền thông tiên tiến?

Trang thiết bị được bao hàm trong các quy tắc này gồm có máy vi tính, máy tính xách tay, máy tính bảng, và điện thoại di động được dùng cho việc nhắn tin văn bản, nhắn tin tức thời và thư-điện-tử, và bất kỳ thể loại thiết bị nào khác được sử dụng cho các dịch vụ truyền thông tiên tiến.

Các nghĩa vụ của nhà sản xuất trang thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ là gì?

 • Nếu có thể thực hiện được, thì các nhà sản xuất phải đảm bảo rằng người bị khuyết tật được tiếp cận đến phần cứng mà họ sản xuất, cũng như là các bộ phận phần mềm họ cung cấp, chẳng hạn như là hệ điều hành, giao diện người dùng, các ứng dụng, và các trình duyệt Internet. Các nghĩa vụ cũng áp dụng với bất kỳ nâng cấp nào được sử dụng cho các dịch vụ truyền thông tiên tiến.
 • Các nhà cung cấp có trách nhiệm làm cho dịch vụ truyền thông tiên tiến của họ có thể tiếp cận được, gồm có phần cứng hay ứng dụng phần mềm họ cung cấp.
 • Các nhà sản xuất có thể cài sẵn khả năng tiếp cận vào sản phẩm của họ -- và các nhà cung cấp cũng làm như vậy đối với dịch vụ của họ -- hoặc dựa vào các công ty hay đơn vị khác để thiết lập các giải pháp và làm cho các giải pháp đó khả dụng với người tiêu dùng ở một mức chi phí danh nghĩa.
 • Khi khả năng tiếp cận là không thể thực hiện được, các nhà sản xuất và nhà cung cấp phải làm cho trang thiết bị và dịch vụ của họ tương thích với các thiết bị tiếp cận hay trang thiết bị chuyên dụng khác, chẳng hạn như các hiển thị chữ nổi Braille có thể làm mới lại, thiết bị tín hiệu thị giác, và các bộ khuếch đại, trừ khi là những sự tương thích như thế thì không thể thực hiện được.
 • Các nhà sản xuất và nhà cung cấp không được yêu cầu phải làm cho mọi tính năng và chức năng của mọi thiết bị hay dịch vụ phải tiếp cận được cho mọi dạng khuyết tật. Họ có thể cung cấp sản phẩm và dịch vụ với các chức năng, tính năng và giá cả khác nhau mà có thể tiếp cận được đến toàn thể người tiêu dùng có các dạng khuyết tật khác nhau.
 • Các nhà cung cấp không được loại bỏ hay cản trở việc truyền dẫn thông tin hay dữ liệu tiếp cận được, chẳng hạn như là các thẻ và điều khiển định hướng cho những công nghệ đọc màn hình được tích hợp sẵn trong nội dung.

Các yêu cầu về khả năng tiếp cận đối với trình duyệt Internet là gì?

Các trình duyệt Internet được cài đặt bởi nhà sản xuất trên trang thiết bị được dùng cho dịch vụ truyền thông tiên tiến phải có thể tiếp cận và sử dụng được đối với những cá nhân bị khuyết tật, trừ khi việc làm như vậy là không thể thực hiện được. Các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông tiên tiến có cùng nghĩa vụ này nếu như họ cung cấp hay yêu cầu việc cài đặt và sử dụng một trình duyệt Internet như một bộ phận làm nền cho dịch vụ của họ.

Các ngoại lệ đối với những quy tắc tiếp cận này là gì?

Trang thiết bị được sử dụng cho dịch vụ truyền thông tiên tiến mà được tùy biến cho các nhu cầu riêng biệt của một doanh nghiệp cụ thể, và không được cung cấp trực tiếp cho công chúng, thì được miễn các yêu cầu về khả năng tiếp cận của FCC.

FCC có thể bãi miễn các yêu cầu về khả năng tiếp cận cho trang thiết bị hay dịch vụ được thiết kế cho nhiều mục đích, nhưng được thiết kế chính yếu dành cho các mục đích khác thay vì để sử dụng cho các dịch vụ truyền thông tiên tiến. Thể theo điều khoản này, FCC đã cấp miễn trừ cho phần mềm trò chơi điện tử cho đến Tháng Một 2017. Ngoài ra, FCC đã miễn trừ các yêu cầu về khả năng tiếp cận truyền thông tiên tiến cho các thiết-bị-đọc-điện-tử cơ bản.

Thiết bị đa mục đích có phải tuân theo các quy định về khả năng tiếp cận khác hay không?

Có. Trang thiết bị dành cho các dịch vụ truyền thông tiên tiến cũng phải tuân theo các yêu cầu về khả năng tiếp cận khác, bao gồm những điều sau đây:

 • Truy cập Viễn thông. Các quy tắc của FCC đề cập đến các yêu cầu về khả năng tiếp cận đối với các sản phẩm, dịch vụ viễn thông và trang thiết bị liên quan có thể được tìm thấy trong hướng dẫn người tiêu dùng về Truy cập Viễn thông dành cho Người Khuyết tật.
 • Các trình duyệt Internet. Các trình duyệt internet trên điện thoại di động phải có thể tiếp cận và sử dụng được bởi các cá nhân bị mù hay bị khiếm thị.
 • Phụ đề Đóng. Trang thiết bị nhận, phát lại hay ghi lại chương trình video, bao gồm thiết bị di động, phải có khả năng hiển thị phụ đề đóng. Hướng dẫn người tiêu dùng của FCC về Các Yêu Cầu Hiển Thị Phụ Đề Đóng dành cho Trang Thiết Bị có thông tin về những yêu cầu này.

Để biết thêm thông tin

Để biết thêm thông tin về các chương trình của FCC để đẩy mạnh khả năng tiếp cận cho người bị khuyết tật, hãy ghé thăm trang mạng Văn Phòng Các Quyền của Người Khuyết Tật (bằng Tiếng Anh).

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.