Các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) yêu cầu các nhà phát sóng và vận hành cáp phải làm cho thông tin tình trạng khẩn cấp địa phương có thể tiếp cận được bằng Tiếng Anh đến những người bị điếc hoặc bị lãng tai, và đến những người bị mù hoặc có các khuyết tật thị giác. Quy tắc này có nghĩa là thông tin tình trạng khẩn cấp phải được cung cấp bằng cả dạng thức âm thanh lẫn hình ảnh.

Điều gì đủ điều kiện để xem là thông tin tình trạng khẩn cấp?

Thông tin tình trạng khẩn cấp là nhằm trợ giúp bảo vệ cuộc sống, sức khỏe, sự an toàn hay tài sản. Các ví dụ bao gồm:

  • Các tình huống thời tiết tức thời: lốc xoáy, bão tố, lũ lụt, sóng thủy triều, động đất, tình trạng băng giá, tuyết rơi dày, hỏa hoạn lan rộng, các cảnh báo và theo dõi những thay đổi thời tiết đang đe dọa.
  • Các tình huống cộng đồng như là: mất điện trên diện rộng, các vụ nổ công nghiệp, hỗn loạn dân sự, sự phát thải khí độc, việc đóng cửa trường học và các thay đổi về lịch trình xe buýt trường học do gặp phải những tình trạng như vậy

Để cho thông tin tình trạng khẩn cấp có thể tiếp cận được

Đối với những người bị điếc hoặc bị lãng tai, thông tin tình trạng khẩn cấp được cung cấp trong phần âm thanh của chương trình phải được cung cấp hoặc là bằng cách sử dụng phụ đề đóng hoặc các phương thức trình chiếu thị giác khác, như là phụ đề mở, các đoạn tin trượt hoặc cuộn lên xuất hiện trên màn hình. Phụ đề đóng là các hiển thị văn bản thị giác được ẩn trong tín hiệu video, thông thường có thể truy cập thông qua điều khiển từ xa của bạn, qua danh mục trên-màn-hình hoặc thông qua một bộ giải mã đặc biệt. Phụ đề mở là một phần hợp thành trong hình ảnh truyền hình, như là các phụ đề trong một bộ phim, nên phụ đề mở không thể tắt đi được. Đoạn tin trượt là văn bản chạy thật chậm xuyên suốt phần bên dưới của màn hình. Các văn bản hay đồ họa được hiển thị di chuyển lên xuống trên màn hình được gọi là cuộn lên. Các nhà phân phối chương trình video phải đảm bảo rằng thông tin tình trạng khẩn cấp không chặn mất phụ đề đóng bất kỳ, và phụ đề đóng sẽ không chặn mất bất kỳ thông tin tình trạng khẩn cấp nào được cung cấp bằng các phương tiện khác ngoài phụ đề đóng.

Đối với những người bị mù hoặc khiếm thị, thông tin tình trạng khẩn cấp được cung cấp trong phần video của một bản tin lên lịch định kỳ hoặc của một bản tin chen ngang chương trình định kỳ phải được làm cho tiếp cận được thông qua một miêu tả bằng âm thanh của thông tin tình trạng khẩn cấp. Nếu thông tin tình trạng khẩn cấp được cung cấp trực quan thị giác qua chương trình định kỳ, ví dụ như thông qua đoạn tin trượt hay cuộn lên trên màn hình, thì thông tin đó phải được đi kèm với một ngữ điệu âm thanh và được làm cho tiếp cận được thông qua việc sử dụng dòng âm thanh thứ cấp của kênh truyền hình. Ngữ điệu sẽ cảnh báo cho những người bị khuyết tật thị giác rằng nhà phát sóng đang cung cấp thông tin tình trạng khẩn cấp và họ nên điều chỉnh sang dòng âm thanh thứ cấp để có thêm thông tin.

Thông tin tình trạng khẩn cấp nào cần được cung cấp?

Thông tin được cung cấp trực quan thị giác và thính giác phải bao gồm các chi tiết thiết yếu liên quan đến tình trạng khẩn cấp và cách đối phó, như là:

  • Các chi tiết cụ thể liên quan đến những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp
  • Các lệnh sơ tán, miêu tả chi tiết các khu vực cần phải di tản và các tuyến đường di tản cụ thể
  • Các khu trú ẩn được chấp thuận hoặc cách thức trú ẩn trong nhà mình
  • Các hướng dẫn về việc làm thế nào để bảo vệ tài sản cá nhân
  • Việc đóng cửa tuyến đường
  • Làm thế nào để nhận được hỗ trợ cứu tế

Để xác định xem chi tiết cụ thể nào cần được trình bày trực quan thị giác và thính giác, các biên tập viên có thể dựa trên đánh giá thiện ý của bản thân.

Có thể có những trường hợp khi mà một tình trạng khẩn cấp ảnh hưởng đến đài phát sóng, mạng không-phát-sóng hoặc nhà phân phối. Trong những trường hợp như thế sẽ có thể bất khả thi trong việc cung cấp thông tin tình trạng khẩn cấp có thể tiếp cận được.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, January 25, 2018