Các quy tắc của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) yêu cầu các nhà phát sóng và vận hành cáp phải làm sao cho những thông tin tình trạng khẩn cấp cụ thể phải dễ tiếp cận được, bằng Tiếng Anh, tới những cá nhân bị điếc hoặc bị khó nghe, và tới những cá nhân bị mù hoặc bị khuyết tật về thị giác. Quy tắc này có nghĩa là các thông tin cụ thể về tình trạng khẩn cấp phải được cung cấp ở cả dạng thức hình ảnh và âm thanh. 

Những điều nào đạt tiêu chuẩn là thông tin tình trạng khẩn cấp?

Thông tin tình trạng khẩn cấp nhằm giúp bảo vệ sinh mệnh, sức khỏe, sự an toàn hoặc tài sản. Các ví dụ gồm có: 

  • Tình hình thời tiết tức thời: lốc xoáy, bão, lũ, sóng triều, động đất, những điều kiện băng giá, tuyết rơi dầy, hỏa hoạn lan rộng, các cảnh báo và theo dõi biến động thời tiết sắp xảy đến, và
  • Những tình hình về cộng đồng chẳng hạn như: đại dịch, mất điện trên diện rộng, cháy nổ công nghiệp, bạo loạn dân sự, phát tán khí độc, đóng cửa trường học và các thay đổi về lịch trình xe buýt chở học sinh do hệ quả từ những điều kiện như thế.

Để thông tin tình trạng khẩn cấp dễ tiếp cận được

Đối với người bị điếc hoặc bị khó nghe, thông tin trường hợp khẩn cấp được cung cấp trong phần âm thanh của chương trình cũng phải được cung cấp bằng cách dùng phụ đề đóng hoặc các phương thức trình chiếu thị giác khác, chẳng hạn như là phụ đề mở, dòng tin chạy ngang hay cuộn dọc hiện trên màn hình. Phụ đề đóng là phần hiển thị câu chữ dạng thị giác được ẩn trong sóng phát hình (video), thường truy cập được thông qua điều khiển từ xa của bạn, trong danh mục mở trên màn hình hoặc thông qua một bộ giải mã đặc biệt. Phụ đề mở là một phần tích hợp trong hình ảnh truyền hình, như là dòng thuyết minh trong phim ảnh, nên phụ đề mở thì không thể tắt đi được. Dòng tin chạy ngang là các dòng chữ chạy rất từ từ ngang qua phần bên dưới màn hình. Các dòng chữ hay hình ảnh được hiển thị mà di chuyển lên xuống trên màn hình được gọi là cuộn dọc. Các nhà phân phối chương trình video (VPDs) phải đảm bảo rằng thông tin tình trạng khẩn cấp không được che khuất bất kỳ dòng phụ đề đóng nào, và phụ đề đóng không được làm khuất mất bất kỳ thông tin tình trạng khẩn cấp nào từ các phương thức khác ngoài phụ đề đóng.

Một vài viên chức chính quyền địa phương và tiểu bang có cung cấp dịch vụ phiên dịch Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ (ASL) trong các thông báo tình trạng khẩn cấp được phát hình của họ. Trong mức độ mà dịch vụ này được cung cấp, VPDs và các nhà làm chương trình video được khuyến khích đảm bảo để cho phiên dịch viên hiện thấy được trên màn ảnh truyền hình vào mọi lúc để giúp ích cho những khán giả sử dụng ASL.

Đối với người bị mù hoặc bị khiếm khuyết về thị lực, thì thông tin tình trạng khẩn cấp được cung cấp trong phần hình ảnh của bản tin theo lịch thông thường hoặc bản tin chen ngang vào chương trình thường lệ phải dễ tiếp cận được thông qua phần mô tả bằng âm thanh về thông tin tình trạng khẩn cấp. Nếu thông tin tình trạng khẩn cấp được cung cấp trực quan trong chương trình thường lệ thông qua dòng tin chạy ngang hoặc cuộn dọc, ví dụ như thế, thì chúng phải đi kèm với một âm báo và phải dễ tiếp cận để nghe được thông qua việc sử dụng dòng âm thanh thứ hai của kênh truyền hình. Âm báo sẽ cảnh báo những người bị khuyết tật về thị giác rằng nhà phát sóng đang cung cấp thông tin tình trạng khẩn cấp và họ nên tinh chỉnh sang dòng âm thanh thứ hai để biết được thêm thông tin. Các nhà cung cấp và phân phối chương trình video phải đảm bảo rằng thông tin tình trạng khẩn cấp qua thính giác phải thay thế cho tất cả các chương trình khác trên dòng âm thanh thứ hai và phải được truyền tải đầy đủ ít nhất là hai lần.

Thông tin tình trạng khẩn cấp nào thì phải được cung cấp?

Thông tin về một tình trạng khẩn cấp hiện thời có mục đích nhằm tăng cường thêm nữa việc bảo vệ sinh mệnh, sức khỏe, sự an toàn và tài sản phải được cung cấp trực quan và nghe được, chẳng hạn như:

  • Thông tin chi tiết cụ thể liên quan đến các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp
  • Các lệnh di tản, mô tả chi tiết về các khu vực phải di tản và các hướng di tản cụ thể
  • Các khu trú ẩn được chấp thuận hoặc cách để trú ẩn trong nhà mình
  • Các hướng dẫn về cách để đảm bảo an toàn cho tài sản cá nhân
  • Các lệnh chặn đường
  • Cách để nhận được hỗ trợ tiếp tế

Để quyết định xem liệu các thông tin chi tiết cụ thể có cần phải được trình chiếu trực quan và nghe được hay không, thì các nhà làm chương trình có thể dựa trên đánh giá thiện chí của mình.

Có thể có những trường hợp khi mà tình trạng khẩn cấp gây ảnh hưởng đến đài phát sóng, các mạng lưới hoặc nhà phân phối phi phát sóng. Trong những trường hợp như thế, thì việc cung cấp thông tin tình trạng khẩn cấp dễ tiếp cận được có thể là bất khả thi.

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.