Nếu điện thoại di động của quý vị đã hơn vài năm tuổi, quý vị có thể cần phải nâng cấp thiết bị của quý vị trước khi nhà cung cấp kết nối di động của quý vị đóng cửa mạng 3G của họ, nhằm tránh việc mất dịch vụ di động. Để biết thêm thông tin về kế hoạch của các nhà cung cấp kết nối di động của quý vị đối với việc tắt mạng 3G và cách để quý vị có thể chuẩn bị, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp của quý vị.

Chuyện gì đang xảy ra?

Các nhà mạng di động đang đóng cửa mạng 3G của họ, mà phụ thuộc vào công nghệ đời cũ, để dọn chỗ cho các dịch vụ mạng cao cấp hơn, bao gồm 5G. Vì vậy, nhiều điện thoại di động đời cũ sẽ không thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi và tin nhắn, bao gồm gọi cho 911, hoặc sử dụng các dịch vụ dữ liệu. Việc này sẽ ảnh hưởng đến các điện thoại di động sử dụng 3G và các điện thoại di động đời cũ nhất định sử dụng 4G mà không hỗ trợ Đàm thoại trên nền LTE (VoLTE hoặc Đàm thoại Chất lượng Cao).

Tìm hiểu thêm về các thiết bị được kết nối khác, như là các thiết bị y tế và các hệ thống an ninh gia đình mà có thể bị tác động ở bên dưới.

Việc này khi nào sẽ xảy ra?

Ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mặc dù các kế hoạch và thời gian để dần dần ngưng sử dụng các dịch vụ 3G sẽ khác nhau tùy theo công ty và có thể thay đổi. Tra cứu trang web của nhà cung cấp kết nối di động của quý vị để biết thông tin mới nhất.

  • AT&T đã thông báo rằng họ sẽ hoàn tất việc đóng cửa mạng 3G của mình vào Tháng 2 năm 2022.
  • Verizon đã thông báo rằng họ sẽ hoàn tất việc đóng cửa mạng 3G của mình vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.
  • T-Mobile đã thông báo rằng họ sẽ hoàn tất việc đóng cửa mạng 3G của Sprint vào ngày 1 tháng 1 năm 2022, và mạng LTE của Sprint vào ngày 30 tháng 6 năm 2022. Họ cũng đã lên kế hoạch đóng cửa mạng 2G và 3G của T-Mobile, nhưng chưa thông báo ngày.

Nếu nhà mạng di động của quý vị không được liệt kê ở đây, quý vị vẫn có thể bị ảnh hưởng. Nhiều nhà mạng, như là Cricket, Boost, Straight Talk, và một vài nhà cung cấp dịch vụ di động Lifeline, tận dụng mạng của AT&T, Verizon, và T-Mobile.

Lưu ý: Đây là những ngày để hoàn tất việc đóng cửa. Các nhà mạng có thể bắt đầu đóng các bộ phận trong mạng của họ sớm hơn.

Tôi cần phải làm gì?

Hãy liên hệ nhà cung cấp kết nối di động của quý vị hoặc tra cứu trang web của nhà cung cấp của quý vị để biết thêm thông tin về kế hoạch đóng mạng 3G của họ và liệu rằng điện thoại của quý vị, hoặc thiết bị được kết nốt khác, có thể bị ảnh hưởng hay không. Việc quan trọng là lên kế hoạch ngay bây giờ để quý vị không bị mất kết nối, bao gồm khả năng gọi cho 911.

Một số trang web của nhà mạng có cung cấp danh sách các thiết bị mà sẽ không còn được hỗ trợ sau khị mạng 3G bị đóng cửa. Quý vị có thể cần phải nâng cấp lên một thiết bị mới hơn để đảm bảo rằng quý vị thể giữ kết nối, và các nhà mạng có thể đưa ra các nâng cấp mà được giảm giá hoặc miễn phí nhằm giúp đỡ những người tiêu dùng mà cần nâng cấp điện thoại của họ.

Một số thiết bị có thể chỉ yêu cầu một bản cập nhật phần mềm để kích hoạt VoLTE (Đàm thoại Chất lượng Cao) hoặc các dịch vụ cao cấp khác. Nếu quý vị đã mua điện thoại của mình mà không phụ thuộc vào một nhà cung cấp kết nối di động, quý vị nên có khả năng kiểm tra xem liệu rằng thiết bị của quý vị đã được kích hoạt mạng 4G LTE (với VoLTE hoặc Thoại Chất lượng Cao) bằng cách kiểm tra thiết lập điện thoại của quý vị hoặc sách hướng dẫn sử dụng, hoặc bằng cách tìm mã số của mẫu điện thoại của quý vị trên internet, để xác định xem liệu rằng quý vị có cần phải mua một thiết bị mới hoặc cài đặt một bản cập nhật phần mềm hay không.

Việc này chỉ ảnh hưởng đến điện thoại phải không? 

Không, các thiết bị khác, như là các thiết bị y tế nhất định, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, các dịch vụ SOS trên xe, các hệ thống an ninh gia đình, và các thiết bị được kết nối khác mà có thể sử dụng các dịch vụ mạng 3G. Và đừng bỏ quên các thiết bị mà sử dụng kết nối di động như là một phương án dự phòng khi một kết nối internet có dây ngưng hoạt động. Nếu thiết bị không được dán nhãn, hãy liên hệ công ty giám sát hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác để xác nhận cách thiết bị kết nối và liệu rằng thiết bị của quý vị có thể bị tác động hay không.

Tại sao mạng 3G đang dần dần bị ngưng sử dụng?

Khi các nhà mạng di động tìm cách nâng cấp mạng của họ để sử dụng những công nghệ mới nhất, họ sẽ định kì đóng cửa các dịch vụ đã cũ, như là 3G, để làm trống phổ tần số và cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ các dịch vụ mới, như là 5G. Những sự chuyển tiếp tương tự đã xảy ra trước đây. Ví dụ, một số nhà mạng di động đóng cửa mạng 2G của họ khi họ đã nâng cấp mạng của họ để hỗ trợ các dịch vụ 4G. Các nhà mạng di động có sự linh hoạt trong việc lựa chọn các loại công nghệ và dịch vụ mà họ triển khai, bao gồm khi họ bỏ không dùng các dịch vụ đã cũ để ủng hộ các dịch vụ mới hơn nhằm đáp ứng các nhu cầu của người tiêu dùng.

Cần Sự giúp đỡ Khác để Giữ Kết nối?

Như đã đề cập ở trên, nhà cung cấp dịch vụ di động của quý vị có thể đưa ra các ưu đãi đặc biệt cho các thiết bị mới, bao gồm một số ưu đãi mà có thể bao gồm một điện thoại di động miễn phí.

Ngoài ra, mặc dù họ không chi trả chi phí cho các thiết bị mới, các chương trình FCC khác có thể có khả năng hỗ trợ những người tiêu dùng đủ điều kiện về chi phí mua điện thoại hoặc các dịch vụ internet:

  • Chương trình Lifeline của FCC có thể có khả năng hỗ trợ những người tiêu dùng đủ điều kiện trong việc kết nối đến điện thoại và các dịch vụ internet. Chương trình cung cấp một khoản khấu trừ cho dịch vụ điện thoại cho những người tiêu dùng có thu nhập thấp mà đủ tiêu chuẩn để đảm bảo rằng tất cả người Mỹ đều có được những cơ hội và sự bảo mật mà dịch vụ điện thoại mang lại, bao gồm khả năng kết nối đến công việc, gia đình và các dịch vụ khẩn cấp. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Chương trình Lifeline và khám phá xem liệu rằng quý vị có thể có đủ điều kiện tham gia hay không tại đây.
  • Ngoài ra, Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp của FCC cung cấp một khoản giảm trừ tạm thời lên đến $50 mỗi tháng đối với dịch vụ internet cho các hộ gia đình đủ điều kiện trong đại dịch COVID-19. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Chương trình Phúc lợi Internet Khẩn cấp, về những nội dung mà chương trình bao hàm, và khám phá xem liệu rằng quý vị có thể có đủ điều kiện tham gia hay không tại đây.

Các tài nguyên Bổ sung

Để tìm hiểu thêm về 5G, hãy truy cập vào trang FAQs của chúng tôi.

Để biết thêm về chiến lược 5G của FCC, hãy truy cập vào Tương lai 5G của Hoa Kỳ của FCC.

Để biết thêm thông tin về các vấn đề của người tiêu dùng, hãy truy cập Trung tâm Hỗ trợ Người tiêu dùng của FCC tại địa chỉ www.fcc.gov/consumers.

Các định dạng khác

Để yêu cầu bài viết ở một định dạng khác – chữ nổi braille, chữ in lớn, tập tin Word hoặc tài liệu văn bản hoặc tập tin âm thanh – hãy viết thư hoặc gọi cho chúng tôi theo địa chỉ hoặc số điện thoại ở cuối trang, hoặc gửi một thư điện tử đến fcc504@fcc.gov.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.