Simula noong paglipat sa digital na telebisyon, dumami ang libreng over-the-air na palabas ang napagpipilian ng karamihan sa mga consumer. Magbibigay ang gabay na ito ng impormasyon sa mga TV antenna at mga tip sa pagkakaroon na magandang kalidad na reception ng mga digital na broadcast.

Pagsa-scan para sa Mga DTV Channel

Pagsa-scan para sa Mga DTV Channel

Bago magsagawa ng anumang pagbabago sa iyong kasalukuyang antenna o sistema ng antenna, dapat ka munang mag-scan ng channel upang malaman kung nakakasagap ang iyong antenna ng mga digital na signal na bino-broadcast sa iyong lugar.

Upang makapag-scan ng channel, hanapin ang "set-up" o "menu" button sa iyong remote control, pagkatapos ay piliin ang opsyon na magbibigay-daan sa iyong paghanap ng mga maaaring makuhang digital broadcast channel. Kapag tapos na ang pag-scan, dapat ay nasasagap mo na ang lahat ng available na digital na channel sa iyong lugar. Sa maraming kaso, ito lang ang kinakailangan mong gawin upang makapanood ng mga DTV broadcast. Pana-panahon dapat ang muli mong pag-scan upang malaman kung may mga karagdagang digital channel na available.

Kung hindi mo nakukumpleto ang pag-scan ng channel, basahin ang owner’s manual ng iyong digital-to-analog converter box o DTV para sa mga detalyadong tagubilin.

Mga Antenna para sa Pagsagap ng DTV

Mga Antenna para sa Pagsagap ng DTV

Upang makasagap ng mga DTV signal mula sa lahat ng istasyon sa lugar, nakakasagap dapat ang iyong antenna ng VHF channel (mga channel na 2-13) at UHF channel (mga channel na 14-51). Ang ilang antenna ay nagbibigay lang ng magandang reception ng VHF o ng UHF channel, ngunit hindi ng pareho. Halimbawa, ang mga "rabbit ears" para sa loob ay karaniwang kailangan kabitan ng karagdagang "wire loop" o "bowtie" na antenna (tingnan ang mga larawan sa ibaba) upang makasagap ng mga signal sa mga UHF channel. Karamihan ng mga antenna na ibinebenta bilang "Mga HDTV Antenna" ay mahusay na nakakasagap ng mga signal ng UHF, ngunit hindi masyadong maayos na nakakasagap ng mga VHF channel. Kausapin ag mga retail consultant at pumunta sa mga website para sa consumer upang tiyakin na magandang sasagap ng mga VHF at UHF channel ang anumang antenna na pipiliin mo.

Kahit na gumagamit ka ng digital-to-analog converter box, kakailanganin mo pa ring gumamit ng antenna upang makasagap ng mga DTV signal. Walang karagdagang antenna o pampalakas ng signal ang mga digital-to-analog converter box.

Mga Antenna para sa Iba't ibang Sitwasyon

Mga Antenna para sa Iba't ibang Sitwasyon

Kadalasan, ang mga antenna na ipinapakita sa ibaba ay gagana ayon sa tinukoy na lakas ng signal, ngunit maaaring hindi gumana sa lahat ng pagkakataon. Ang uri ng antenna na kinakailangan sa isang partikular na lokasyon ay maaaring mag-iba depende sa heograpikong lokasyon, taas ng pagkakalagay ng antenna at iba pang salik sa lugar tulad ng mga kalapit na gusali, puno, anyo ng lupa o pagkakagawa ng bahay. Sa pangkalahatan, makakakuha ng mas magandang reception ang mga panlabas na antenna kumpara sa mga panloob na antenna, at lubos itong inirerekomenda para sa pinakamaaasahang reception.

Mga Malakas na Signal ng TV

       

VHF

+

UHF

o

Pinagsamang VHF/UHF

Larawan ng panloob na VHF antenna   Larawan ng panloob na UHF antenna   Larawan ng panloob na VHF/UHF antenna

Maaaring maging sapat na ang mga simpleng panloob na antenna para sa mga lokasyon na may malakas na signal ng TV.

 

Mga Katamtamang Signal ng TV

   

Mataas na kalidad na panloob na antenna (tingnan ang kahon para sa impormasyon)
o maaaring naaangkop ang panlabas na antenna.

Larawan ng mataas na kalidad na panloob na VHF/UHF antenna

Larawan ng panlabas na rooftop antenna

 

 

Mga Mahinang Signal ng TV

   

Larawan ng rooftop antenna

Naaangkop ang
panlabas na antenna.

Larawan ng panlabas na rooftop antenna

Tingnan ang www.antennaweb.org (web page sa wikang Ingles) para sa gabay sa uri ng panlabas na antenna na maaaring kinakailangan mo.

 

Mga Tip sa Reception

Mga Tip sa Reception
  • Karaniwang kinakailangang maisaayos sa tamang direksyon o "maituon" ang mga antenna upang makasagap ng pinakamagandang signal mula sa gustong istasyon. Kadalasang napapahusay ang reception ng DTV sa pamamagitan lang ng pagbabago sa lokasyon ng iyong kasalukuyang antenna, kahit na ilang pulgada lang na pagbabago. Halimbawa, madalas na nagpapahusay sa reception ang paglalayo rito sa ibang mga bagay o paglalagay nito nang mas mataas o mas mababa. Tiyaking ililipat nang dahan-dahan ang antenna upang magbigay ng panahong maipakita ang nasasagap na signal ng tuner ng digital TV.
  • Habang isinasaayos ang iyong antenna, maaaring makatulong ang pag-access sa "metro ng lakas ng signal" sa iyong digital-to-analog converter box o DTV, kung mayroon nito, upang malaman kung napapahusay ba ng pagsasaayos na ginagawa mo ang lakas ng signal. Karaniwang naa-access ang metro ng lakas ng signal sa pamamagitan ng menu feature sa iyong remote control; tingnan ang owner’s manual ng iyong device upang malaman ang mga detalyadong tagubilin sa pag-access nito.
  • Huwag kalimutang magsagawa ng isa pang channel scan matapos mong maisaayos ang iyong antenna. Para sa mga panlabas na antenna, maaaring mapahusay ang pagganap ng rotor na muling nagsasaayos sa oryentasyon ng antenna, partikular na kapag sinusubukang sumagap ng mga istasyong nagta-transmit sa iba't ibang lokasyon.
  • Kung malapit ka sa broadcast tower ng isang istasyon, ang reception ng istasyong iyon, gayundin ng iba pang istasyon, ay maaaring mahadlangan ng matinding "paglabis" ng signal. Kung may hinala ka na ganito ang sitwasyon, maaari mong alisin ang anumang signal amplifier na mayroon ka o subukang magkabit ng "attenuator" upang bawasan ang lakas ng signal na pumapasok sa iyong converter box o DTV.
  • Kung hindi ka nakakasagap ng ilang partikular na istasyon ng DTV, hindi ito agad nangangahulugan na may problema sa iyong antenna o receiver. Tiyakin sa istasyon ng TV upang malaman kung may mga pinaplano silang pagbabago na magpapahusay sa reception. Upang matiyak ang mga available na signal kung saan ka nakatira, gamitin ang mga mapa ng DTV reception ng FCC. (Na wikang Ingles ang web page)

Higit Pang Impormasyon

Higit Pang Impormasyon

Para sa higit pang impormasyon sa mga isyung mahalaga sa consumer, tumungo sa Help Center ng Consumer ng FCC (sa Ingles).

Matuto pa tungkol sa paglipat sa DTV sa Archive ng Gabay sa Consumer ng DTV. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Thursday, August 24, 2017