Minsan, nagbabago ang mga channel ng digital TV. Maaaring huminto sa pag-broadcast o magpalit ng mga frequency ang ilang istasyon, habang maaaring maging available ang mga bagong istasyon sa iba't ibang channel.

Kung over-the-air kang nanonood sa digital TV gamit ang isang antenna, pana-panahon dapat ang muli mong pagsa-scan upang i-update ang mga channel na nasasagap mo. Bagama't awtomatiko itong ginagawa ng ilang box, maaaring kailanganin mong piliin ang "mag-scan" o "mag-auto tune" mula sa menu ng control ng TV o converter box upang simulan ang proseso ng pagsa-scan. Karaniwan mong makikita ang mga tagubilin sa paggawa nito sa pamamagitan ng pagpindot sa mga button na "set up" o "menu" sa iyong remote control.

Kung nahihirapan ka, basahin ang manual ng may-ari para sa mas detalyadong tagubilin kung paano magsa-scan ng channel, o makipag-ugnayan sa serbisyo sa customer ng manufacturer ng iyong TV o converter box. Makikita mo ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong manual ng tagubilin o sa internet.

Kapag tapos na ang muling pag-scan, nasasagap mo na dapat ang lahat ng available na digital na channel sa pamamagitan ng iyong antenna.

Tandaan, lahat ng naka-full power na istasyon sa telebisyon ng Estados Unidos ay nabo-broadcast lang sa digital. Upang manood ng digital na pag-broadcast, mayroon kang tatlong opsyon:

  1. Kumuha ng digital to analog converter box upang kumonekta sa dati nang analog set na kasama ng iyong antenna.
  2. Mag-subscribe sa cable, satellite, o iba pang binabayarang serbisyo ng TV.
  3. Kumuha ng set ng digital na telebisyon na may antenna.

Kung kakakabit mo lang ng converter box o kaka-set up ng telebisyon na may DTV na, kakailanganin mong sundin ang mga tagubilin sa pagsa-scan o pag-auto tune para sa mga channel na nakalista sa itaas upang tiyaking nasasagap mo ang lahat ng nabo-broadcast na digital na istasyon sa iyong lugar.

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, June 14, 2017