Minsan, nagbabago ang mga channel ng digital TV. Maaaring huminto sa pag-broadcast o magpalit ng mga frequency ang ilang istasyon, habang maaaring maging available ang mga bagong istasyon sa iba't ibang channel.

Kung over-the-air kang nanonood sa digital TV gamit ang isang antenna, pana-panahon dapat ang muli mong pagsa-scan upang i-update ang mga channel na nasasagap mo. Bagama't awtomatiko itong ginagawa ng ilang box, maaaring kailanganin mong piliin ang "mag-scan" o "mag-auto tune" mula sa menu ng control ng TV o converter box upang simulan ang proseso ng pagsa-scan. Karaniwan mong makikita ang mga tagubilin sa paggawa nito sa pamamagitan ng pagpindot sa mga button na "set up" o "menu" sa iyong remote control.

Kung nahihirapan ka, basahin ang manual ng may-ari para sa mas detalyadong tagubilin kung paano magsa-scan ng channel, o makipag-ugnayan sa serbisyo sa customer ng manufacturer ng iyong TV o converter box. Makikita mo ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyong manual ng tagubilin o sa internet.

Kapag tapos na ang muling pag-scan, nasasagap mo na dapat ang lahat ng available na digital na channel sa pamamagitan ng iyong antenna.

Tandaan, lahat ng naka-full power na istasyon sa telebisyon ng Estados Unidos ay nabo-broadcast lang sa digital. Upang manood ng digital na pag-broadcast, mayroon kang tatlong opsyon:

  1. Kumuha ng digital to analog converter box upang kumonekta sa dati nang analog set na kasama ng iyong antenna.
  2. Mag-subscribe sa cable, satellite, o iba pang binabayarang serbisyo ng TV.
  3. Kumuha ng set ng digital na telebisyon na may antenna.

Kung kakakabit mo lang ng converter box o kaka-set up ng telebisyon na may DTV na, kakailanganin mong sundin ang mga tagubilin sa pagsa-scan o pag-auto tune para sa mga channel na nakalista sa itaas upang tiyaking nasasagap mo ang lahat ng nabo-broadcast na digital na istasyon sa iyong lugar.

 

Maghain ng Reklamo sa FCC

 

Pumunta sa aming Center sa Pagrereklamo ng Consumer sa consumercomplaints.fcc.gov (nasa wikang Ingles ang web page) upang maghain ng reklamo o sabihin sa amin ang nangyari sa iyo.

Humiling ng Naa-access na Format

Upang hingin ang artikulong ito sa madaling i-access na format - braille, malaking print, Word o text document o audio - mag-email sa fcc504@fcc.gov, o sumulat sa address o tumawag sa numero ng telepono (sa Ingles) na nasa ibaba ng page na ito.

Help Center ng Consumer

Matuto tungkol sa mga isyu ng consumer - bisitahin ang Help Center ng Consumer ng FCC sa www.fcc.gov/consumers. (Nasa wikang Ingles ang web page)

 

Date Last Updated/Reviewed: 
Wednesday, June 14, 2017