Hãy cẩn thận khi thực hiện các cuộc gọi người nhận trả tiền hay các cuộc gọi hỗ-trợ-từ-tổng-đài-viên khác. Bạn hoặc bên mà bạn gọi đến có thể sẽ phải chi trả nhiều hơn dự kiến do một ý đồ lợi dụng các cá nhân gọi sai số điện thoại.

Ý Đồ

Bạn thực hiện một cuộc gọi người nhận trả tiền từ một điện thoại công cộng hay điện thoại trả tiền, dự tính sẽ sử dụng một dịch vụ cụ thể, nhưng bạn quay nhầm số. Bạn được kết nối với bên mà bạn muốn gọi, nhưng công ty điện thoại kết nối cho bạn không phải là công ty mà bạn nghĩ rằng bạn đang sử dụng. Thay vào đó, đấy là một công ty đã bao trọn các số miễn-phí tương tự như các số được-biết-đến-rộng-rãi, có thể hi vọng rằng bạn quay nhầm số mà bạn đã dự tính. Nếu việc này xảy ra, bạn có thể không nhận biết rằng mình đang không sử dụng nhà mạng điện thoại đã dự tính vì bạn không biết mình đã quay nhầm số. Thường thì, các công ty sẽ không nhận dạng bản thân họ trước khi kết nối cuộc gọi.

Thật kinh ngạc! Cước phí cho cuộc gọi bị quay nhầm số thì cao hơn rất nhiều so với cước phí lẽ ra phải chịu nếu như bạn đã gọi được cho nhà mạng dự tính.

Các bước tránh vấp phải Ý Đồ

Khi thực hiện các cuộc gọi người nhận trả tiền, hãy quay số cẩn thận. Hãy chắc rằng bạn nhấn mỗi số chỉ một lần duy nhất. Nếu bạn không chắc chắn, hãy gác máy và bắt đầu lại.

Một khi bạn đã thực hiện cuộc gọi, hãy lắng nghe nhận dạng nhà cung cấp. Nếu bạn thực hiện cuộc gọi từ một điện thoại công cộng hay điện thoại trả tiền, các quy tắc Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) yêu cầu nhà cung cấp nhận dạng bản thân họ bằng lời nói trước khi cuộc gọi của bạn được kết nối và tính phí. Nếu bạn không nghe thấy nhận dạng nhà cung cấp, hãy hỏi tổng đài viên ai là nhà cung cấp và các mức cước phí là thế nào. Nếu nhà cung cấp hay mức giá không phải là điều bạn đã muốn, hoặc nếu bạn không nghe thấy nhận dạng nhà cung cấp và bạn không thể gặp được một tổng đài viên, hãy gác máy và quay số lại.

Khi nhận được một cuộc gọi người nhận trả tiền, hãy lắng nghe một nhận dạng của nhà cung cấp dịch vụ khi cuộc gọi được kết nối. Trước khi chấp nhận các khoản phí, nếu bạn không nghe được nhà cung cấp nhận dạng mình, hãy nói “không” với cuộc gọi người nhận trả tiền cho đến khi bạn có thể xác định được ai đang kết nối cuộc gọi. Nếu đó là một nhà cung cấp mà bạn không quen thuộc hay không cảm thấy thoải mái dùng, hãy hỏi các mức cước phí cho-mỗi-phút. Nếu bạn không nhận được một câu trả lời, hãy nói “không” với cuộc gọi, và nếu có thể, hãy yêu cầu người gọi đến thử lại lần nữa.

Xem xét hóa đơn điện thoại của bạn một cách cẩn thận

Nếu bạn nghi ngờ mình là một nạn nhân của ý đồ này, hãy liên lạc với công ty điện thoại đã tính phí bạn cho cuộc gọi nghi vấn. Số của công ty phải được liệt kê trên hóa đơn điện thoại của bạn. Nếu bạn không thể giải quyết vấn đề một cách trực tiếp, bạn có thể nộp một đơn khiếu nại với FCC. Không có khoản phí nào cho việc nộp một đơn khiếu nại.

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.