Điều quan trọng là giữ cho con cái chúng ta được an toàn khi chúng lên mạng trực-tuyến và sử dụng sử dụng các phương tiện truyền thông khác. Dưới đây là các tài nguyên cung cấp cho bạn thông tin về việc ngăn chặn thông tin khó chịu trên các thiết bị vô tuyến, làm mất tập trung khi lái xe, và các tình huống tình trạng khẩn cấp – chẳng hạn như là Báo động Màu cam hổ phách và Hệ thống Báo động Tình trạng khẩn cấp toàn quốc, cũng như là thông tin thêm về an toàn trực-tuyến.

Ngăn chặn Nội dung Khó chịu trên Điện thoại/Thiết bị Vô tuyến

  • Bạn có thể bảo vệ con cái của mình bằng cách ngăn chặn thông tin khó chịu trên điện thoại di động và các thiết bị di động khác của chúng. Tìm hiểu xem làm như thế nào.

Trong Trường hợp Tình trạng khẩn cấp

  • Báo động MÀU CAM HỔ PHÁCH (AMBER alert), một phần trong Hệ thống Báo động Tình trạng khẩn cấp, hỗ trợ cho việc giải cứu trẻ em trong các vụ bắt-cóc-trẻ-em nghiêm trọng nhất.
  • Hệ thống Báo động Tình trạng khẩn cấp (EAS) (nói tiếng Anh) - EAS là hệ thống cảnh báo công cộng quốc gia mà cho phép Tổng thống sử dụng tất cả các hình thức thông tin liên lạc – bao gồm TV, đài radio, cáp, vệ tinh và các hình thức khác – để truyền đạt với công chúng Hoa Kỳ trong tình trạng khẩn cấp quốc gia.
  • Báo động Tình trạng khẩn cấp Vô tuyến (WEA) - WEA là một hệ thống an toàn công cộng cho phép các khách hàng có sở hữu những điện thoại vô tuyến nhất định và các thiết bị di động được bật khác nhận được các tin nhắn dạng-văn-bản, nhắm-đến-khu-vực-địa-lý cảnh báo cho họ về những mối đe dọa tiềm tàng cho sự an toàn trong khu vực của họ.
  • Liên lạc với Gia đình của Bạn Trong Tình trạng khẩn cấp - Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp Liên bang (FEMA) có cung cấp các lời khuyên cho việc liên lạc trong tình trạng khẩn cấp.

Mất tập trung Khi lái xe – Đừng Nhắn tin và Lái xe

  • Theo Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ (AAA), gần 50 phần trăm thanh thiếu niên thừa nhận có nhắn tin trong khi đang lái xe. Hãy ghi nhớ rằng - không ai nên vừa nhắn tin vừa lái xe. Hãy là một tấm gương cho con cái của bạn và nếu như bạn cần nhắn tin hay nói chuyện trên điện thoại, hãy tấp vào một nơi an toàn. Tìm hiểu thêm về việc làm thế nào để nói chuyện với thanh thiếu niên của bạn về an toàn khi lái xe.

Thêm về An toàn Trực tuyến

  • Để có thêm thông tin về an toàn trực tuyến, hãy xem các lời khuyên và tài nguyên miễn phí về bảo mật trực tuyến của Ủy ban Thương mại Liên bang, và chia sẻ với bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng của bạn: Cảnh giác Trực tuyến (nói tiếng Anh)

 

Date Last Updated/Reviewed:

Yêu cầu Định dạng Thay thế

Những người có khuyết tật với bản in có thể yêu cầu bản chữ nổi, bản in lớn, hoặc các phiên bản thân thiện với trình-đọc-màn-hình của mục tin này qua thư điện tử tại fcc504@fcc.gov (bằng Tiếng Anh). Để truy cập bằng âm thanh và các cách khác, hãy dùng kết nối "Tìm hiểu Các Tùy chọn Truy cập".

 

Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng

Để tìm hiểu thêm về các vấn đề của người tiêu dùng - xin ghé vào Trung tâm Giúp đỡ Người tiêu dùng của FCC fcc.gov/consumers. (Trang web tiếng Anh)

 

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Nộp đơn khiếu nại với FCC

Vui lòng ghé thăm Trung tâm Khiếu nại của Người tiêu dùng consumercomplaints.fcc.gov (Trang web tiếng Anh) để nộp đơn khiếu nại hoặc nói cho chúng tôi biết câu chuyện của bạn.