Device Hygiene
Năm mẹo để khử khuẩn điện thoại của quý vị Áp phích Tải xuống - Năm Mẹo để Khử khuẩn Điện thoại của Quý vị

 

Nhiều học sinh mang theo điện thoại di động hoặc sử dụng máy tính bảng để làm bài tập. Các chuyên gia sức khỏe khuyên quý vị nên vệ sinh thiết bị của mình ít nhất mỗi ngày một lần. Hướng dẫn của FCC dành cho người tiêu dùng về cách khử khuẩn điện thoại và các thiết bị khác của quý vị bao gồm các đề xuất hữu ích từ những nhà sản xuất thiết bị.

Thông tin Khác

 

Tối ưu hóa Mạng Gia đình của Quý vị

Nếu quý vị có kết nối Internet tại nhà, quý vị có thể thấy rằng mình có nhiều thiết bị đang phát trực tuyến hơn và quý vị đang sử dụng nhiều dữ liệu hơn mong đợi. Hãy xem qua hướng dẫn của chúng tôi về cách tối ưu hóa mạng gia đình của quý vị có các mẹo để đánh giá và tận dụng tối đa thiết lập hiện tại của quý vị.

Tựu trường có thể là một khoảng thời gian thú vị cho học sinh, gia đình và giáo viên. Hàng năm, càng có nhiều trường học cung cấp cho học sinh các thiết bị được kết nối sẵn và giao bài tập mà đòi hỏi phải dành thời gian ngồi trực tuyến. Đây là lý do tại sao việc truy cập Internet tại nhà lại cực kỳ quan trọng đối với sự thành công của mỗi học sinh.

Để giúp có nhiều gia đình đủ khả năng chi trả chi phí kết nối Internet tại nhà hơn, FCC đã thiết lập Chương trình Kết nối Giá phải chăng (ACP) để giúp đảm bảo là các hộ gia đình có thể truy cập Internet mà họ cần cho học tập, làm việc, y tế và hơn thế nữa.

Phúc lợi này cung cấp khoản chiết khấu lên đến 30 đô-la mỗi tháng đối với dịch vụ Internet cho các hộ gia đình đủ điều kiện và lên đến 75 đô-la mỗi tháng cho các hộ gia đình sống trên các vùng đất được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa. Các hộ gia đình đủ điều kiện cũng có thể nhận được khoản chiết khấu một lần lên tới 100 đô-la để mua máy tính xách tay, máy tính để bàn hoặc máy tính bảng từ các nhà cung cấp đang tham gia nếu họ chi trên 10 đô-la và dưới 50 đô-la trong giá mua.

Cách để Đủ điều kiện cho ACP

Quý vị có thể đủ điều kiện hưởng chiết khấu của ACP nếu học sinh sinh viên của quý vị có tham gia Chương trình Quốc gia về Bữa trưa hoặc Bữa sáng Miễn phí hoặc Giảm giá tại Trường học, bao gồm thông qua Quỹ dự Phòng Tiêu chuẩn Cộng đồng của USDA hoặc nếu hộ gia đình của quý vị có một học sinh sinh viên đã nhận Trợ cấp Liên bang dành cho Học sinh sinh viên có Thu nhập thấp trong năm tặng thưởng hiện tại.

Quý vị cũng có thể đủ điều kiện nếu thu nhập của hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn mức 200% căn cứ theo Quy tắc Chuẩn nghèo Liên bang hoặc một thành viên của hộ gia đình có tham gia một trong những chương trình sau đâys:

 • SNAP
 • Medicaid
 • Chương trình Phiếu Chọn Nhà (HCV) (Phiếu Mục 8)
 • Hỗ trợ Thuê nhà Theo Dự án (PBRA)/202/811
 • Hỗ trợ Nhà ở Công cộng Liên bang
 • Trợ cấp An Sinh (SSI)
 • WIC
 • Trợ cấp Lương hưu cho Cựu chiến binh và Người sống sót
 • Lifeline

Hoặc có Tham gia một trong những chương trình hỗ trợ này và sống vùng đất Được công nhận của Bộ lạc da đỏ bản địa:

 • Cục Hỗ trợ Chung về các Vấn đề của Thổ dân châu Mỹ
 • TANF cho Bộ lạc da đỏ bản địa
 • Chương trình Phân phối Lương thực trên các Biệt khu Thổ dân châu Mỹ
 • Khởi đầu Thuận lợi cho Bộ lạc da đỏ bản địa (dựa trên thu nhập)
 • Chương trình Nhà ở Phải chăng cho Thổ dân châu Mỹ, Người bản địa Alaska hoặc Người bản địa Hawaii

Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ internet khác nhau, bao gồm cả những nhà cung cấp dịch vụ mạng internet có dây và không dây, đang tham gia Chương trình Kết nối Giá phải chăng. Quý vị có thể tìm thấy các nhà cung cấp có hỗ trợ phúc lợi này tại tiểu bang hoặc hạt của của quý vị tại đây: https://www.fcc.gov/affordable-connectivity-program-providers.

Chỉ mất hai bước để đăng ký tham gia. Tìm hiểu thêm tại AffordableConnectivity.gov.

Kiểm tra Với các Trường học và Thư viện Địa phương

Các trường học và thư viện địa phương có thể cung cấp thiết bị hoặc các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí để giúp quý vị kết nối. FCC có Quỹ Kết nối Khẩn cấp mà đã cam kết tài trợ gần 5,8 tỷ đô-la cho chương trình để cung cấp thiết bị và kết nối Internet cho hơn 13 triệu học sinh sinh viên. Tổng số các giao ước cho đến nay đã tài trợ hơn 12 triệu thiết bị được kết nối sẵn và hơn 7 triệu kết nối Internet. Hãy liên hệ với học khu hoặc thư viện của quý vị để tìm hiểu về những thứ mà họ có thể có sẵn.

An toàn là Trên hết

Khi kết nối với các điểm truy cập Wi-Fi công cộng, điều quan trọng là phải lưu ý đến vấn đề bảo mật. Hướng dẫn của chúng tôi về cách tự bảo vệ mình khi trực tuyến có bao gồm một số mẹo.

Các phụ huynh, quý vị có thể cần phải giúp giúp học sinh sinh viên của mình thiết lập các mật khẩu mạnh trên thiết bị của chúng và tải xuống bất kỳ ứng dụng bắt buộc nào dành cho trường học. Hãy xem qua hướng dẫn dành cho người tiêu dùng của chúng tôi nếu đó là chiếc điện thoại đầu tiên của con quý vị. Đảm bảo rằng con quý vị biết là chúng không nên trả lời nếu không biết ai gọi đến hoặc nhấp vào các liên kết trong nhắn mà không cho quý vị xem trước. Những điều này call-blocking tools and resources có thể giúp bảo vệ con quý vị khỏi những vụ lừa đảo qua cuộc gọi tự động.

Cuối cùng, hãy xem qua hướng dẫn của chúng tôi về việc bảo vệ thiết bị của quý vị, với các mẹo về việc phòng chống trộm cướp, bảo vệ dữ liệu cá nhân, và những việc cần làm nếu thiết bị của con quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp.